Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvordan søger jeg ind på Boston University, Metropolitan College?

Optagelseskrav
Engelskkrav
Studiestart
Sådan søger du
Ansøgningsgebyr
Ansøgningsfrister
Sådan sender du din ansøgning til os


Optagelseskrav

Study Abroad (Semesterophold)

Universitetet forventer et ikke-vægtet gennemsnit på 6 og vurderer den samlede ansøgning, inklusiv karakterudskrifter og/eller eksamensbeviser. 

Søger du ind som bachelorstuderende, skal du have færdiggjort et års studier på din danske universitetsuddannelse for at blive optaget på universitetet.

Søger du ind som kandidatstuderende, skal du have bestået en bachelorgrad og have bestået et semester på din kandidatgrad, før du kan starte på Boston University, Metropolitan Collge. Du skal også være indskrevet på en kandidatuddannelse i Danmark.


Engelskkrav

Uden sprogtest

Når du søger optagelse på universitetet gennem EDU, behøver du ikke tage en engelsk sprogtest, hvis du opfylder ét af følgende krav:

1. Du har bestået en gymnasieuddannelse og fået et gennemsnit på mindst 6 i engelsk på A-niveau eller et gennemsnit på mindst 9 i engelsk på B-niveau på 7-trins skalaen.

eller

2. Du kan dokumentere, at du er blevet undervist på engelsk i mindst 1 år på fuld tid på akademisk niveau (60 ECTS).


Med sprogtest

Opfylder du ikke nogle af ovenstående engelskkrav, skal du tage en engelsk sprogtest. Her kan du se, hvor mange point du skal have i din sprogtest.

Engelskkrav - alle programmer

  • Se under Undergraduate admission for engelskkravet for studier på bachelorniveau og under Graduate Admission for engelskkravet for studier på kandidatniveau
  • Engelskkravet for Graduate Certificate i Arts Administration er minimum 95 i TOEFL (helst over 100) med følgende subscores: R21, L18, S23, W22 eller IELTS 7 med ingen subscores under 6,5 og ikke mere end to subscores under 7

Studiestart

Der er studiestart to gange om året i september og januar for de fleste programmer på universitetet.

Datoer – alle programmer


Sådan søger du

Vi vil meget gerne hjælpe dig med at søge ind på Boston University, Metropolitan College. Hvis du ønsker dette, så udfyld en ansøgningserklæring online, så sender vi dig information om, hvordan du søger.

EDU vil meget gerne hjælpe dig med at gennemføre dine planer om at studere i udlandet. For at processen afvikles på bedst mulig måde, er det vigtigt, at dine forventninger til vores service og hjælp afstemmes med de muligheder og begrænsninger, vi har for at hjælpe. Du skal derfor læse, udfylde og underskrive en ansøgningserklæring, som en del af din ansøgning.

Vi glæder os til at hjælpe dig afsted til Boston University, Metropolitan College.


Ansøgningsgebyr

Der er ikke ansøgningsgebyr for internationale studerende igennem EDU på Boston University, Metropolitan College.


Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er den seneste dag universitetet vil modtage din ansøgning. Det er en god idé at sende din ansøgning til os i god tid før ansøgningsfristen, så der er tid til at sikre at ansøgningen er komplet og få alle de praktiske detaljer på plads før studiestart.

For at kunne garantere at ansøgningen kan nå frem i tide inden universitetets ansøgningsfrist er det vigtigt, at vi modtager din ansøgning senest fem hverdage før fristen.

OBS! Ansøgningsfristen er efter lokal tid på universitetet.


Study Abroad (Semesterophold)

  • Efterår: 15. April
  • Forår: 1. oktober

Planlægningsprocessen af dit ophold afhænger af reglerne på din danske uddannelsesinstitution. Det er en god idé at gå i gang med planlægningen af dit ophold 6 til 12 måneder før studiestart, og at du sender din ansøgning til os mellem 4 til 6 måneder før studiestart. Så er der god tid til at få detaljerne på plads inden studiestart. Jo tidligere du søger, jo større sandsynlighed er der typisk for, at få de fag du ønsker. 

Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelseBehandlingstid

Behandlingstiden af din ansøgning på universitetet er cirka seks til otte uger. Der kan dog gå både kortere og længere tid alt efter, hvilket universitet du har søgt ind på, og hvornår du søger. Har du ikke hørt noget, otte uger efter din ansøgning er afsendt, er du velkommen til at kontakte os, så rykker vi gerne universitetet for svar. 


Sådan sender du din ansøgning til os

Du vil få besked om, hvordan ansøgningen skal sendes, når du har udfyldt vores online ansøgningserklæring.