Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvad kan jeg læse på Columbia University?

Study Abroad (Semesterophold)
Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau
Top-up bacheloruddannelse
Sommerkurser
Internship (Praktikophold)
Sprogkurser
Specielle programmer


Study Abroad (Semesterophold)

Study Abroad er en betegnelse for et studieophold i udlandet, hvor du ikke afslutter en hel uddannelse i udlandet. Study Abroad minder meget om udveksling og varer 1-2 semestre. Ved udveksling rejser du ud gennem en udvekslingsaftale på din danske uddannelsesinstitution og får hjælp af det internationale kontor. Ved Study Abroad finder du selv et relevant universitet i udlandet, du ønsker at læse på. Vælger du et af EDU's partneruniversiteter, får du gratis hjælp af EDU gennem ansøgningsprocessen. Se uddybning på vores side om udveksling og Study Abroad

Vil du læse et semester eller to på universitetet, kan du normalt selv vælge dine fag på kryds og tværs af fagretninger. Du skal blot opfylde kravene (prerequisites) til de enkelte fag.

Study Abroad-programmet på Columbia University bliver udbudt gennem deres School of Professional Studies.

Du finder universitetets udbud af fag i deres fagdatabase.

 • Du kan enten søge fag frem ved at bruge et søgeord (Keyword), i forhold til et studieområde (Subject) eller indenfor en afdeling (Department).
   

Hvordan finder jeg de rigtige fag?

Se gode tips og råd til hvordan du finder de rigtige fag – og hvad du skal være opmærksom på, når du kigger efter fag.


Restriktioner på fag

Du kan se, om kurserne er åbne for Study Abroad-studerende i fagdatabasen. Som et af de sidste felter inde i selve fagbeskrivelserne på de enkelte fag er der angivet, hvem kurserne er åbne for - Open to - og her skal der stå School of Professional Studies. Gør der ikke det, kan du stadig forhøre dig om muligheden for at tage kurserne, men du skal være indstillet på, at det kan falde på plads sent i forløbet, og måske først når du er kommet derover. Det er derfor vigtigt, at du har en vis fleksibilitet i forhold til hvilke fag, som du kan få merit for.

Columbia University består af mange forskellige Schools, som svarer til hvad vi ville kalde fakulteter, og hver af dem har deres egne regler. For at give dig et overblik over, hvor dine muligheder er størst for at få fag, har vi opdelt de forskellige Schools i tre forskellige grupper:

På følgende Schools er de fleste fag åbne:

 • School of General Studies
 • Graduate School of Arts and Sciences
 • School of Professional Studies
 • Columbia College
 • School of the Arts

På disse Schools er det svært at få fag:

 • School of International and Public Affairs
 • Columbia Business School (Du kan kun tage fag på graduate niveau, og kun hvis der er tomme pladser)
 • Mailman School of Public Health
 • School of Social Work
 • Teacher’s College

Du kan ikke følge fag på følgende Schools:

 • College of Physicians and Surgeons
 • College of Dental Medicine
 • School of Nursing
 • School of Law
 • Graduate School of Journalism
 • School of Architecture, Planning and Preservation
 • School of Engineering & Applied Science

Læs mere om fagmulighederne på andre Schools end School of Professional Studies.
 

Hvad betyder fagkoderne?

Fagkoderne forklarer, hvilket studieområde faget ligger inden for, og hvilket niveau faget er på.

Den første række af bogstaver er en forkortelse for hvilket fakultet (School), faget ligger på. G4485 er eksempelvis et fag, der ligger på Graduate School of Arts and Science (G).

Det første ciffer i fagkoden viser, hvilket niveau faget er på.

 • For fag på bachelorniveau (undergraduate level) er det første ciffer 1-3  (for eksempel W1010 eller W2235).
 • For fag på kandidatniveau (graduate level) der det første ciffer 4 eller højere (for eksempel B5300 eller B6300)

Du kan se en mere detaljeret forklaring af fagkoderne her.

OBS! Når du kigger på fag, er det vigtigt at vælge fag, som passer til det niveau, du skulle være på herhjemme. Hvis du er af sted på dit sidste år på bacheloren, og eksempelvis tager første års fag i udlandet, vil niveauet på fagene højst sandsynligvis være lavere, end hvad du er vant til. Et godt råd er, at vælge fag i udlandet der ligger på samme år, som det år du er af sted på.


Hvor mange fag?

Du skal være fuldtidsstuderende i universitetets øjne for at kunne få og overholde reglerne for dit studievisum. 

 • Et fuldtidsstudium er minimum 12 credit points per semester
 • De fleste fag giver 3 eller 4 credit points.
 • 12 credit points giver normalt 30 ECTS. 

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.


Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe dig med at søge ind på en hel uddannelse på Columbia University, men se mulighederne for at følge et Certificate Program.


Top-up bacheloruddannelse

Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe dig med at søge ind på en top-up uddannelse på Columbia University.


Sommerkurser

Det er muligt at tage fag i sommerperioden på Columbia University. Sommerperioden er opdelt i to Summer Sessions på hver seks uger.

Du skal tage to fag (6 credit points) per Summer Session for at være fuldtidsstuderende og overholde reglerne for dit studievisum.

Fag i sommerperioden

I Summer Session 2 (Q) er der også mulighed for at tage et fag på tre point kombineret med et praktikophold (svarende til tre point) inden for enten Finance, Marketing eller Management. Se mere om dette under  Internship (Praktikophold).

Når du tager afsted på en Summer Session på Columbia University, er det det samme som at søge ind som Study Abroad-studerende  – studieperioden ligger bare om sommeren.

Læs derfor mere om fag på Columbia University under Study Abroad (Semesterophold).


Internship (Praktikophold)

Det er desværre ikke muligt at komme i praktik i forbindelse med et studieophold på Columbia University, School of Professional Studies. 


Sprogkurser

På Columbia University kan du også tage kurser i engelsk ved at søge ind på deres American Language Program, hvor du udelukkende tager engelskkurser. De tilbyder også kurser på højt niveau.

Det er dog ikke muligt at følge et eller to sprogkurser, som en del af et Study Abroad-ophold på Columbia University, School of Professional Studies.


Specielle programmer

På Columbia University, School of Professional Studies er der også mulighed for at søge om optagelse på et Certification of Professional Achievement Program. Dette kræver, at du har en bachelorgrad, som du kan bygge videre på. Du kan vælge mellem en række programmer eller selv sammensætte et forløb. For at opnå et certifikat skal du have fuldført 4-8 kurser.

For mere information om certificate-mulighederne.

OBS! Der er særlige krav til optagelse på et Certificate. Kontakt edu på vejledning@edu-danmark.dk hvis du overvejer et Certificate.