Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvordan søger jeg ind på California State University Channel Islands (CSUCI)?

Optagelseskrav
Engelskkrav
Studiestart
Sådan søger du
Ansøgningsgebyr
Ansøgningsfrister
Sådan sender du din ansøgning til os


Optagelseskrav

Study Abroad (Semesterophold)

Der er ingen faste optagelseskrav til universitetets Study Abroad-program. Universitetet kigger på den samlede ansøgning inklusiv karakterudskrifter og eksamensbeviser.


Hele uddannelser på bachelorniveau

Når du søger om optagelse på en hel uddannelse på bachelorniveau i udlandet, skal du som minimum have fuldført en gymnasiel uddannelse.

California State University Channel Islands (CSUCI) forventer dog, at man som udgangspunkt har et ikke-vægtet gennemsnit på 7.


Hele uddannelser på kandidatniveau

Når du søger om optagelse på en hel uddannelse på kandidatniveau i udlandet, skal du som minimum have fuldført en bacheloruddannelse. Derudover kan optagelseskravene variere fra uddannelse til uddannelse.

Når man søger om optagelse på en hel kandidatgrad i udlandet, er det typisk et udvalg, der behandler ansøgningerne og beslutter, hvem der skal optages. Det kan derfor være svært for universiteterne at sætte et bestemt optagelseskrav, da det kommer an på, hvem der søger det pågældende semester, og hvem der er i udvalget. Typisk vil der blot være beskrevet nogle minimumskrav. 

California State University Channel Islands (CSUCI) forventer dog, at man som udgangspunkt har et ikke-vægtet gennemsnit på 7.


Engelskkrav

Study Abroad (Semesterophold)


Uden sprogtest

Når du søger optagelse på Study Abroad-programmet på universitetet gennem EDU, behøver du ikke tage en engelsk sprogtest, hvis du opfylder ét af følgende krav: 

1. Du har bestået en gymnasieuddannelse og fået et gennemsnit på mindst 6 i engelsk på A-niveau eller et gennemsnit på mindst 9 i engelsk på B-niveau på 7-trins skalaen.

eller

2. Du har afsluttet to fag på universitetsniveau, som blev undervist på engelsk (og mindst et af dem er taget inden for dit hovedfag).


Med sprogtest

Opfylder du ikke nogle af disse krav, skal du tage en engelsk sprogtest. Her kan du se, hvor mange points du skal have i din sprogtest.

Engelskkrav - CSUCI

Søger du ind på en hel uddannelse, skal du tage en engelsk sprogtest.

Engelskkrav - Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau


Studiestart

Der er studiestart 2 gange om året i januar og august for de fleste programmer på universitetet.

Datoer – alle programmer


Sådan søger du

EDU vil meget gerne hjælpe dig med at gennemføre dine planer om at studere i udlandet. For at processen afvikles på bedst mulig måde, er det vigtigt, at dine forventninger til vores service og hjælp afstemmes med de muligheder og begrænsninger, vi har for at hjælpe. Du skal derfor læse, udfylde og underskrive en ansøgningserklæring, som en del af din ansøgning.

Study Abroad-ophold (Semesterophold)

 1. Udfyld ansøgningserklæringen online
 2. Indsend de supplerende dokumenter til EDU:

Supplerende dokumenter

 • Et udfyldt ansøgningsskema 

Download vejledningen til udfyldelsen af ansøgningsskema

 • Karakterudskrift fra din nuværende uddannelse (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Bachelorbevis, hvis du allerede har afsluttet en bacheloruddannelse (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Dokumentation for engelskkundskaber (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Bankbrev (original, på engelsk), følgende beløb skal fremgå af bankbrevet USD 14,791 (2018). Bankbrevet må ikke være mere end seks måneder gammelt på ansøgningstidspunktet.
 • Kopi af pas
 • En udfyldt liste over 7-9 fag, du kunne tænke dig at følge på universitetet (på engelsk med fagkoder). Listen finder og udfylder du her.
 • Ansøgningsgebyr (se Ansøgningsgebyr)

OBS! Husk at alle dokumenter skal vedlægges på engelsk. Udover det, skal de fleste dokumenter vedlægges i original format eller som verificeret kopi (med stempel og underskrift, se nærmere forklaring i vores EDUpedia) af en officiel enhed (medmindre andet er angivet), som for eksempel din danske uddannelsesinstitution. Vi sender dine originale dokumenter retur, ligeså snart din ansøgning er sendt af sted. 

Det er en god idé at få lavet verificerede kopier af dine originale dokumenter, før du sender dem med posten. Vi oplever desværre engang imellem, at ikke alle breve kommer frem – og hvis du har sendt dine originale dokumenter, og brevet forsvinder hos Postdanmark, kan du ikke få dem igen. 


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

 1. Udfyld ansøgningserklæringen online
 2. Indsend de supplerende dokumenter til EDU:

Supplerende dokumenter

 • Download vejledningen til udfyldelse af CSUCIs online ansøgningsskema 

Download vejledningen til udfyldelse af ansøgningsskemaet

 • Udfyld CSUCIs online ansøgningsskema
 • Eksamensbevis fra senest afsluttede uddannelse, f.eks. studentereksamen, bachelorgrad eller lignende (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Dokumentation for engelskkundskaber (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Et brev fra din bank på engelsk, hvori der står, at de vurderer, at du kan dække omkostningerne ved dit ophold (USD 32.639 USD for bachelorniveau og 33.350 USD for kandidatniveau). Bankbrevet må ikke være mere end seks måneder gammelt på ansøgningstidspunktet
 • Kopi af pas (billedsiden, behøver ikke verificeres)
 • Særlige test - på nogle uddannelser skal man tage særlige test som GMAT og GRE

OBS! Husk at alle dokumenter skal vedlægges på engelsk. Udover det, skal de fleste dokumenter vedlægges i original format eller som verificeret kopi (med stempel og underskrift, se nærmere forklaring i vores EDUpedia) af en officiel enhed (medmindre andet er angivet), som for eksempel din danske uddannelsesinstitution. Vi sender dine originale dokumenter retur, ligeså snart din ansøgning er sendt af sted. 

Det er en god idé at få lavet verificerede kopier af dine originale dokumenter, før du sender dem med posten. Vi oplever desværre engang imellem, at ikke alle breve kommer frem – og hvis du har sendt dine originale dokumenter, og brevet forsvinder hos Postdanmark, kan du ikke få dem igen. 


Ansøgningsgebyr

Søger du ind på California State University Channel Islands (CSUCI) på Study Abroad eller en hel uddannelse er der et ansøgningsgebyr på 250 USD. Dette betales via ansøgningsformularen for Study Abroad og gennem onlineansøgningen for ansøgere til hele uddannelser. 

Ansøgningsgebyret tilbagebetales ikke – heller ikke hvis du ender med at aflyse dit ophold eller ikke bliver optaget.


Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er den seneste dag universitetet vil modtage din ansøgning. Det er en god idé at sende din ansøgning til os i god tid før ansøgningsfristen, så der er tid til at sikre at ansøgningen er komplet og få alle de praktiske detaljer på plads før studiestart.

For at kunne garantere at ansøgningen kan nå frem i tide inden universitetets ansøgningsfrist er det vigtigt, at vi modtager din ansøgning senest fem hverdage før fristen.

OBS! Ansøgningsfristen er efter lokal tid på universitetet.


Study Abroad (Semesterophold)

Ansøgningsfrist - Study Abroad (semesterophold)

Planlægningsprocessen af dit ophold afhænger af reglerne på din danske uddannelsesinstitution. Det er en god idé at gå i gang med planlægningen af dit ophold 6 til 12 måneder før studiestart, og at du sender din ansøgning til os mellem 4 til 6 måneder før studiestart. Så er der god tid til at få detaljerne på plads inden studiestart. Jo tidligere du søger, jo større sandsynlighed er der typisk for, at få de fag du ønsker. 

Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse

Bemærk at på langt de fleste amerikanske universiteter kan du ikke søge før op til seks måneder før studiestart, da dit bankbrev ikke må være mere end seks måneder for gammelt.
 

Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Ansøgningsfrist - Hele bacheloruddannelser

Ansøgningsfrist - Hele kandidatuddannelser 

Vi anbefaler, at du går i gang med planlægningen af dit ophold 8 til 12 måneder før studiestart og du sender din ansøgning til os mellem 5 til 8 måneder før studiestart. På den måde har du tid til at få alle de detaljer på plads, der er i forbindelse med at tage en hel uddannelse i udlandet, heriblandt ansøgning om udlandsstipendium og SU.  

Bemærk at på langt de fleste amerikanske universiteter kan du ikke søge før op til seks måneder før studiestart, da dit bankbrev ikke må være mere end seks måneder for gammelt.

Behandlingstid

Behandlingstiden af din ansøgning på universitetet er cirka seks til otte uger. Der kan dog gå både kortere og længere tid alt efter, hvilket universitet du har søgt ind på, og hvornår du søger. Har du ikke hørt noget, otte uger efter din ansøgning er afsendt, er du velkommen til at kontakte os, så rykker vi gerne universitetet for svar. 


Sådan sender du din ansøgning til os

Originale eller verificerede kopier

Dokumenter, der skal være originale eller verificerede, kan sendes til os på en af følgende måder:

 • Udsteder af dokumentet kan sende det til os via e-mail. E-mailen skal komme direkte fra udsteder af dokumentet, og må ikke først være gået igennem dig.

eller

 • Udsteder af dokumentet kan sende det til os via e-boks (sikker post). Til det formål skal udsteder af dokumentet bruge EDU's CVR nummer, som er: 25 64 63 98.

eller

 • Dokumentet kan sendes til os fysisk med posten. En original/verificeret kopi er karakteriseret ved, at udsteder af dokumentet har stemplet og underskrevet det, og at det ikke efterfølgende er blevet kopieret, scannet eller printet. Et karakterudskrift skal eksempelvis stemples og underskrives af din uddannelsesinstitution.

Andre dokumenter

Dokumenter, der ikke skal være originale eller verificerede, kan du blot sende til os med posten eller via e-mail til din EDU vejleder, som du får tildelt, når du udfylder vores online ansøgningserklæring.

Se i øvrigt vores video om verificerede kopier.


EDU’s adresse:

EDU
Nikolaj Plads 26, 2. sal
1067 København K

Hvis du gerne vil aflevere ansøgningen personligt, er du velkommen til at komme forbi ovenstående adresse i vores åbningstid. Vi holder åbent alle hverdage mellem kl. 10-12 og kl. 13-15.