Politisk opbakning til at hjælpe flere danske studerende på studieophold i udlandet

16. januar, 2019

Der er bred politisk opbakning til at hjælpe flere danske studerende til at få erfaringer fra international uddannelse.

I en fyldt sal på Christiansborg til vores konference “Værdien af international uddannelse” gav seks politiske ordførere i går tilsagn om, at det skal være lettere for danske studerende at komme på studie- og praktik-ophold i udlandet.

Bedre mulighed for at få merit for sit studieophold i udlandet var en af de barrierer for et ophold i udlandet, der blev nævnt flest gange. Allerede på konferencen var der politisk vilje til at gøre noget ved problemet. 

Og skal Danmark følge de fleste andre europæiske lande, og have en strategi for flere studerende på udlandsophold? "Ja", lød det fra flere af politikerne.

Konferencen gav de mere end 150 engagerede deltagere fra institutioner, organisationer, ministerier m.m. mulighed for at høre oplæg og politisk debat om emnet.

Janet Ilieva fortalte om internationale trends og sin forskning på mobilitetsområdet. Charlotte Lundblad, Global HR Director fra DXC forklarede om fremtidens behov for fleksibel arbejdskraft og den værdi international uddannelseserfaring giver studerende. Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken, fokuserede på de barrierer der står i vejen for de danske studerendes muligheder for at opnå erfaring fra udlandet. Endelig gav Victor og Nina fra vores medarrangør, Danish Students Abroad, den personlige fortælling om værdien af udlandsstudier.

I den afsluttende debat gav det politiske panel med Mette Reissmann (S), Sophie Carsten Nielsen (R), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Merete Scheelsbeck (K), Pernille Schnoor (Alt) og Marcus Knuth (V) deres bud på hvorfor international uddannelse er vigtig, og hvordan flere kan hjælpes afsted.

Stina Vrang Elias fra DEA styrede os gennem debatten.

Tak til alle deltagere for engagement og gode indlæg. Konferencen lover godt for at gøre danske studerendes vej til udlandsophold lettere.