Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Udlandsstipendium til uddannelse i udlandet

Hvad er udlandsstipendium?
Hvad kan jeg få udlandsstipendium til?
Hvilke krav skal jeg opfylde?
Hvor meget kan jeg få?
Hvilke universiteter og hvor længe?
Hvordan søger jeg?


Hvad er udlandsstipendium?

Har du også hørt, at du kan få penge med fra staten til at læse i udlandet? Så har du hørt rigtigt.

Ordningen om udlandsstipendium blev indført i 2008 for at hjælpe flere danske studerende til udlandet. Som dansk statsborger har du ret til en videregående uddannelse, som staten betaler for. De penge, en dansk uddannelsesinstitution skulle have haft for at uddanne dig (taxametertilskuddet), er dem, du kan tage med til udlandet i op til 2 år.

Her får du de hurtige fakta om udlandsstipendium:

 • Du kan få udlandsstipendium til forhåndsgodkendte Study Abroad-ophold.
 • Du kan få udlandsstipendium til hele uddannelser på kandidatniveau (1-2 år).
 • Du kan samlet set få udlandsstipendium i op til 2 år.
 • Du kan kun få udlandsstipendium, hvis du er SU-berettiget.
 • Ordningen bliver administreret af SU-Styrelsen.

Hvad kan jeg få udlandsstipendium til?

Udlandsstipendiet gives kun selve undervisningsgebyret. Det betyder, at det ikke gives til ansøgningsgebyr, administrative gebyrer, bolig, leveomkostninger eller lignende.


Du kan få udlandsstipendium til følgende typer programmer:

 • Et forhåndsgodkendt semesterophold (Study Abroad), som indgår som en del af din bachelor- eller kandidatuddannelse
 • En hel kandidatuddannelse af 1-2 års varighed (60-120 ECTS). Hvis det er en kunstnerisk eller kulturel uddannelse, skal uddannelsen stå på følgende liste for at du kan få udlandsstipendium.
 • Forhåndsgodkendte sommerkurser, hvis de indgår som en del af din bachelor- eller kandidatuddannelse


Du kan ikke få udlandsstipendium til følgende typer programmer:

 • En hel bacheloruddannelse.
 • En top-up bacheloruddannelse.
 • En hel uddannelse på kandidatniveau på kunstneriske og kulturelle uddannelser, som ikke står på udlandsstipendielisten.
 • Et udvekslingsophold gennem dit eget universitet, hvor du ikke skal betale undervisningsgebyr til universitetet.
 • Et semesterophold (Study Abroad) lige efter gymnasiet, før du påbegynder din uddannelse i Danmark.
 • Et semesterophold (Study Abroad), som ikke indgår som en del af en dansk uddannelse.
 • Et semesterophold (Study Abroad), hvis du studerer på en uddannelsesinstitution, som hører under Kulturministeriet.
 • Korte programmer (sommerkurser, specielle programmer, mv), som ikke indgår som en del af en dansk uddannelse.
 • Et sprogkursus eller lignende.

Hvilke krav skal jeg opfylde?

For at få udlandsstipendium skal du opfylde nedenstående krav.

Study Abroad (semesterophold)

 • Du skal være optaget på en videregående uddannelse i Danmark.
 • Du skal have mindst 1 SU-klip tilbage pr. semester, du søger udlandsstipendium til.
 • Dit studieophold skal være forhåndsgodkendt af dit studienævn, før du søger udlandsstipendium.
 • Du skal betale undervisningsgebyr til det udenlandske universitet.

Betingelser for udlandsstipendium til studieophold


Hele uddannelser på kandidatniveau

Husk, at hvis din uddannelse i udlandet skal meritoverføres til din danske kandidatuddannelse, så tæller det som et meritgivende studieophold (se ovenfor).

 • Du skal have mindst 5 SU-klip eller slutlånsrater tilbage pr. semester, du søger udlandsstipendium til.
 • Uddannelsen i udlandet skal være på kandidatniveau.
 • Optagelseskravet til uddannelsen skal være en bachelorgrad (hvis der også kræves erhververfaring, kan det være et problem).
 • Uddannelsen skal vare mindst et år (dvs. det, som svarer til 60 ECTS).
 • Uddannelsen og universitetet skal være godkendt til SU. Se siden om SU.
 • Uddannelsen skal fremgå af Fast Track-listen på SU-Styrelsens hjemmeside. Hvis det ikke er tilfældet, skal du ansøge om at få den optaget på listen. 
 • Du skal betale undervisningsgebyr til det udenlandske universitet.

Betingelser for udlandsstipendium til hele uddannelser på kandidatniveau


Hvor meget kan jeg få?

Satserne for udlandsstipendium ligger normalt på mellem 21.500 kr. og 44.800 kr pr. semester (i runde tal). Satserne afhænger af, hvilket fagområde det drejer sig om:

 • Omkring 21.000 kr. pr. semester: De 'tørre' fag, som business, jura, sprog, økonomi, teologi. Fagene kræver normalt ikke adgang til laboratorier, specielt udstyr, kemikalier, særligt IT-udstyr og lignende.
   
 • Omkring 30.000 kr. pr. semester: De 'mellemtørre' fag, så som kommunikation, idræt og medievidenskab. Fagene kræver noget udstyr, men ikke laboratorier, kemikalier og lignende og ligger derfor mellem de 'tørre' og de 'våde' fag.
   
 • Omkring 44.000 kr. pr. semester: De 'våde' fag, så som medicin, ingeniørvidenskab, kemi, biologi og IT. Fagene kræver ofte laboratorier, IT-udstyr, kemikalier, teknik og lignende.

Dit udlandsstipendium kan aldrig være højere end det beløb, du skal betale i undervisningsgebyr til det udenlandske universitet. Det vil sige, at hvis du er berettiget til 44.000 kr. pr. semester og dit undervisningsgebyr kun ligger på 42.000 kr, så får du kun 42.000 i udlandsstipendium.


Study Abroad (semesterophold)

Udlandsstipendiet betales med de penge, din danske uddannelsesinstitution skulle have haft for at have dig gående.

Beløbet, du kan få, afhænger af, hvilke fag du læser i udlandet. Når du søger udlandsstipendium, skal du normalt vedlægge din forhåndsgodkendelse, så SU-kontoret kan se, hvilke fag du tager i udlandet. De vil foretage en vurdering af, hvor meget de enkelte fag er 'værd', og det bestemmer dit udlandsstipendium.


Hele uddannelser på kandidatniveau

Udlandsstipendiet betales med det taxametertilskud, en dansk uddannelsesinstitution ville have fået for at uddanne dig inden for det fagområde, du skal læse i udlandet. Det vil sige, at hvis du læser en Master of Business i udlandet, så får du op til det beløb, som f.eks. Copenhagen Business School eller Aarhus School of Business ville have fået for dig pr. semester på en cand.merc.


Hvilke universiteter og hvor længe?

Du kan få udlandsstipendium i op til 2 år, hvis du har nok SU-klip eller slutlånsrater tilbage (se Hvilke krav skal jeg opfylde?).

Du kan godt fordele dit udlandsstipendium over flere ophold. Du kan f.eks. læse et semester af din bacheloruddannelse i udlandet og to semestre af din kandidatuddannelse og få udlandsstipendium til begge ophold.


Study Abroad (semesterophold)

Når du søger udlandsstipendium til et meritgivende studieophold, behøver dit universitet i udlandet ikke fremgå af nogen liste. Hvis bare din danske uddannelsesinstitution har forhåndsgodkendt dit studieophold, så har de derved også godkendt universitetet i udlandet.


Hele uddannelser på kandidatniveau

Husk, at hvis din uddannelse i udlandet skal meritoverføres til din danske kandidatuddannelse, så tæller det som et meritgivende studieophold. Så skal du søge udlandsstipendium hos dit SU-kontor (se ovenfor).

Når du søger udlandsstipendium til en hel kandidatuddannelse, skal dit universitet og studieprogram være godkendt af SU-Styrelsen.

Universitetet skal godkendes som SU-berettigende (se siden om SU), også selvom det allerede er godkendt til udlandsstipendium.

Universitetet skal også fremgå af SU-Styrelsens Fast Track liste over uddannelser og universiteter, som er godkendte til udlandsstipendium.

SU-Styrelsens Fast Track-liste over uddannelser godkendt til udlandsstipendium


Hvis din uddannelse og institution ikke er på listen, så kan du søge om at få den optaget på Fast Track-listen.

Godkendelse af uddannelser til Fast Track-listen

OBS: Når du skal søge om udlandsstipendium til en hel uddannelse på kandidatniveau, skal du sende dokumentation for, at universitetet er offentligt anerkendt. Der er hjælp at hente til at finde frem til denne type dokumentation via Enic-Naric.net.


 Hvordan søger jeg udlandsstipendium?

Study Abroad (semesterophold)

Du skal søge om udlandsstipendium ved SU-kontoret på din uddannelsesinstitution.

Når du søger, skal du dokumentere:

 • At dine fag i udlandet er blevet forhåndsgodkendt af dit studienævn eller institut.
 • At du er blevet optaget på det udenlandske universitet.
 • Hvor meget du skal betale i undervisningsgebyr til det udenlandske universitet.

Dit SU-kontor vil normalt have et ansøgningsskema, som du skal udfylde.

Sådan søger du udlandsstipendium til et meritgivende studieophold

OBS! I enkelte tilfælde kan du godt risikere selv at skulle lægge ud for betalingen af undervisningsafgiften, inden du kan få udbetalt udlandsstipendiet. Det vil for eksempel være tilfældet, hvis dit SU-kontor kræver at se kvittering for betaling som en del af ansøgningen til udlandsstipendiet, eller hvis din undervisningsafgift afhænger af, hvilke fag du tilmelder dig og din fagtilmelding først falder på plads lige omkring studiestart.

Hel uddannelse på kandidatniveau

Husk, at hvis din uddannelse i udlandet skal meritoverføres til din danske kandidatuddannelse, så tæller det som et meritgivende studieophold. Så skal du søge udlandsstipendium hos dit SU-kontor (se ovenfor).

Du skal søge om udlandsstipendium ved SU-Styrelsen.

Sådan søger du udlandsstipendium til en hel kandidatuddannelse


 

 

 

 

 

 

Gå til toppen Kontakt os

Kontakt os

EDU’s vejledning er gratis og uforpligtende.
Så kontakt os endelig!
Indsend formularen eller ring til os på 70 20 28 24 på hverdage mellem kl. 9 og 16.