Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Udlandsstudielån til at betale tuition fee (studieafgift) på et universitet i udlandet

Hvad er udlandsstudielån?
Hvem kan få udlandsstudielån?
Hvordan søger jeg?


Hvad er udlandsstudielån?

Udlandsstudielån er et lån, som kan søges i forbindelse med udlandsstipendium. Med udlandsstudielånet kan du låne et beløb, der svarer til en eventuel difference mellem det beløb, du er berettiget til i udlandsstipendium og den udenlandske uddannelses studieafgift. Du kan dog maksimalt låne i alt 100.000 kroner.

Udlandsstudielånet skal gøre det nemmere for danske studerende at få international erfaring på CV'et. Ændringen betyder en forbedring for danske studerende, der drømmer om at studere i udlandet på universiteter, hvor undervisningsudgifterne (tution fee) er høje. 


Hvem kan få udlandsstudielån?

Hvis du planlægger at studere i udlandet, og udlandsstipendiet ikke dækker hele studieafgiften på dit udenlandske uddannelsessted, har du efter 1. juli 2013 mulighed for at optage et udlandsstudielån. Lånet kan bruges til et studieophold i udlandet eller til en hel uddannelse i udlandet på kandidatniveau, så længe du er berettiget til et udlandsstipendium til studieopholdet.

Udlandsstudielånet skal betales tilbage efter de samme regler som det almindelige SU-lån.

Reglerne om foreløbig og endelig tildeling, samt tilbagebetaling af udlandsstudielån, der ikke er endelig tildelt, følger de gældende regler for udlandsstipendium


Hvordan søger jeg?

Du skal søge udlandsstudielånet i minSU på su.dk