Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse
Studiemiljø på University of Western Australia campus

Studiemuligheder på University of Western Australia

Study Abroad (Semesterophold)
Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau
Top-up bacheloruddannelse
Sommerkurser
Internship (Praktikophold)
Sprogkurser
Specielle programmer


Study Abroad (Semesterophold)

Study Abroad er en betegnelse for et studieophold i udlandet, hvor du ikke afslutter en hel uddannelse i udlandet. Study Abroad minder meget om udveksling og varer 1-2 semestre. Ved udveksling rejser du ud gennem en udvekslingsaftale på din danske uddannelsesinstitution og får hjælp af det internationale kontor. Ved Study Abroad finder du selv et relevant universitet i udlandet, du ønsker at læse på. Vælger du et af EDU's partneruniversiteter, får du gratis hjælp af EDU gennem ansøgningsprocessen. Se uddybning på vores side om udveksling og Study Abroad

Vil du læse et semester eller to på universitetet, kan du normalt selv vælge dine fag på kryds og tværs af fagretninger. Du skal blot opfylde kravene (prerequisites) til de enkelte fag.

Du finder universitetets udbud af fag i deres fagdatabase.

 • Et fag hedder på University of Western Australia Unit, mens en hel uddannelse hedder Course.
 • Start med at vælge Unit frem for All.
 • Søg derefter på ord, der relaterer sig til det, du ønsker at læse.


Hvordan finder jeg de rigtige fag?

Se gode tips og råd til hvordan du finder de rigtige fag – og hvad du skal være opmærksom på, når du kigger efter fag.


Restriktioner på fag

Vær opmærksom på, at følgende fagområder ikke er åbne for studerende på Study Abroad-ophold (Semesterophold):

 • Honours-fag, dvs. fag, hvor fagkoden starter med 4, eksempelvis AGRI4511
 • Clinical units på School of Medicine og School of Dentistry
 • Restricted units
 • Kandidatfag på School of Psychology
 • Core law-fag - enkelte fag er åbne. Kontakt EDU på vejledning@edu-danmark.dk for en liste over åbne jura-fag.


Hvad betyder fagkoderne?

Fagkoderne forklarer, hvilket studieområde faget ligger inden for, og hvilket niveau faget er på.

Den første række af bogstaver er en forkortelse for det studieområde, faget ligger inden for. AGRI4511 er eksempelvis et fag, der ligger inden for agriculture (AGRI).

Det første ciffer i fagkoden viser, hvilket niveau faget er på.

 • For fag på bachelorniveau (undergraduate level) er det første ciffer 1-4 (for eksempel SSEH1101 eller AGRI4511).
 • For fag på kandidatniveau (graduate level) er det første ciffer 5 eller højere (for eksempel SOCS5101).


OBS! Når du kigger på fag, er det vigtigt at vælge fag, som passer til det niveau, du skulle være på herhjemme. Hvis du er af sted på dit sidste år på bacheloren, og eksempelvis tager første års fag i udlandet, vil niveauet på fagene højst sandsynligvis være lavere, end hvad du er vant til. Et godt råd er, at vælge fag i udlandet der ligger på samme år, som det år du er af sted på.


Hvor mange fag?

Du skal være fuldtidsstuderende i universitetets øjne for at kunne få og overholde reglerne for dit studievisum.

 • Et fuldtidsstudium er minimum 18 points per semester.
 • De fleste fag giver 6 points.
 • Du kan tage enten 18 points eller 24 points per semester.
 • 24 points giver normalt 30 ECTS. 

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Bachelorniveau (undergraduate level)

På University of Western Australia kan du færdiggøre en bacheloruddannelse (undergraduate degree) på tre år og i nogle tilfælde fire år.

OBS! En hel uddannelse på universitetet hedder Course.

Universitetets uddannelser på bachelorniveau (undergraduate level)

 • Vælg Undergraudate frem for All
 • Søg i søgefeltet Find a Course efter den uddannelse, du ønsker at tage
   

Kandidatniveau (graduate level)

Du kan også læse flere forskellige slags hele uddannelser på kandidatniveau eller derover (graduate level) blandt andet en Master's Degree, et Graduate Certificate eller et Postgraduate Diploma.

En hel uddannelse på kandidatniveau tager typisk et til to år.

OBS! En hel uddannelse på universitetet hedder Course.

Universitetets uddannelser på kandidatniveau (graduate level)

 • Vælg Postgraudate frem for All
 • Søg i søgefeltet Find a Course efter den uddannelse, du ønsker at tage

OBS! Hvis du overvejer at tage en hel kandidatuddannelse i udlandet, bør du være opmærksom på, at uddannelsessystemer udenfor Danmark er opbygget på en anden måde. Det er eksempelvis normalt at arbejde nogle år efter sin bacheloruddannelse og først vende tilbage for at tage sin kandidatuddannelse senere hen. Det betyder, at når man tager en kandidatuddannelse i udlandet, så vil ens medstuderende ofte være erhvervsaktiv, og derfor kan undervisningstimerne potentielt ligge om aftenen, så man kan tage en kandidatuddannelse samtidig med, at man arbejder.


Top-up bacheloruddannelse

Vi har ingen særlig aftale om top-up bacheloruddannelser, men det er muligt at søge ind på en af universitetets bacheloruddannelser, og samtidig søge om at få meritoverført fag du har afsluttet på eksempelvis din erhvervsakademiuddannelse i Danmark. Når universitetet behandler din ansøgning, vil de vurdere, om de vil give dig merit for nogle eller alle dine afsluttede fag. Jo mere dine fag eller afsluttede uddannelse ligner den du søger ind på, jo større er chancen for at få merit. Det vil fremgå af dit optagelsesbrev, hvor mange semestre du skal afslutte for at opnå en Bachelorgrad.

Vær opmærksom på, at hvis du bliver optaget på en hel bacheloruddannelse på universitetet, kan der være krav om, at du minimum skal tage et vist antal semestre på universitetet – underordnet hvor meget merit du får for din danske uddannelse.

Læs mere om hele uddannelser på bachelorniveau på universitetet


Sommerkurser

Det er muligt at tage fag i sommerperioden på University of Western Australia.

Fag der udbydes om sommeren

OBS! Vær opmærksom på, at universitetets sommerfag ligger i vores vinterperiode (december til januar), da det er sommer på dette tidspunkt i Australien.

Når du tager af sted på et sommerkursus på University of Western Australia, er det det samme som at søge ind som Study Abroad-studerende – studieperioden ligger bare om sommeren.

Læs derfor mere om fag på University of Western Australia under Study Abroad (Semesterophold)


Internship (Praktikophold)

Du kan kombinere dit semesterophold på University of Western Australia med et praktikfag, som du kan få credit points for. Hver enkelt ansøgning er individuel. Læs mere om processen og praktikopholdene.

Kontakt EDU på vejledning@edu-danmark.dk for at høre nærmere.


Sprogkurser

Vi kan desværre ikke hjælpe dig af sted på et sprogkursus på University of Western Australia.


Specielle programmer

Der udbydes ikke specielle programmer på universitetet.


 

Gå til toppen Kontakt os

Kontakt os

EDU’s vejledning er gratis og uforpligtende.
Så kontakt os endelig!
Indsend formularen eller ring til os på 70 20 28 24 på hverdage mellem kl. 9 og 16.