Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvad kan jeg læse på University of North Carolina Wilmington (UNCW)?

Study Abroad (Semesterophold)
Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau
Top-up bacheloruddannelse
Sommerkurser
Internship (Praktikophold)
Sprogkurser
Specielle programmer


Study Abroad (Semesterophold)

Study Abroad er en betegnelse for et studieophold i udlandet, hvor du ikke afslutter en hel uddannelse i udlandet. Study Abroad minder meget om udveksling og varer 1-2 semestre. Ved udveksling rejser du ud gennem en udvekslingsaftale på din danske uddannelsesinstitution og får hjælp af det internationale kontor. Ved Study Abroad finder du selv et relevant universitet i udlandet, du ønsker at læse på. Vælger du et af EDU's partneruniversiteter, får du gratis hjælp af EDU gennem ansøgningsprocessen. Se uddybning på vores side om udveksling og Study Abroad

Vil du læse et semester eller to på universitetet, kan du normalt selv vælge dine fag på kryds og tværs af fagretninger, så længe du vælger fag på det rette niveau og du opfylder kravene (prerequisites) til de enkelte fag.

Study Abroad - bachelorniveau:

Du finder universitetets udbud af fag i deres fagdatabase.

Study Abroad - kandidatniveau:

Kontakt EDU hvis du er interesseret i Study Abroad på kandidatniveau.


Hvordan finder jeg de rigtige fag?

Se gode tips og råd til hvordan du finder de rigtige fag – og hvad du skal være opmærksom på, når du kigger efter fag.


Restriktioner på fag

Study Abroad - bachelorniveau:

Vær opmærksom på, at der er restriktioner eller særlige krav til nogle fag/studieretninger når du skal på Study Abroad-ophold (UNCW kalder det Exchange). Du finder dem her:

UNCW Subject Availability

Study Abroad - kandidatniveau:

Kontakt EDU hvis du er interesseret i Study Abroad på kandidatniveau.


Hvad betyder fagkoderne?

Fagkoderne forklarer, hvilket studieområde faget ligger inden for, og hvilket niveau faget er på.

Den første række af bogstaver er en forkortelse for det studieområde, faget ligger indenfor. MKT 340 er eksempelvis et fag, der ligger indenfor marketing (MKT).

Det første ciffer i fagkoden viser, hvilket niveau faget er på.

  • For fag på bachelorniveau (undergraduate level) er det første ciffer 1-4 (for eksempel ECN 125 eller ACG 301).
  • For fag på kandidatniveau (graduate level) er det første ciffer 5 eller højere (for eksempel SOC 561).


OBS! Når du kigger på fag, er det vigtigt at vælge fag, som passer til det niveau, du skulle være på herhjemme. Hvis du er af sted på dit sidste år på bacheloren, og eksempelvis tager første års fag i udlandet, vil niveauet på fagene højst sandsynligvis være lavere, end hvad du er vant til. Et godt råd er, at vælge fag i udlandet der ligger på samme år, som det år du er af sted på.


Hvor mange fag?

Du skal være fuldtidsstuderende i universitetets øjne for at kunne få og overholde reglerne for dit studievisum.

Bachelorniveau (undergraduate level)

  • Et fuldtidsstudium er minimum 12 credit hours og maximum 18 credit hours per semester
  • De fleste fag giver 3 credit hours
  • 15 credit hours giver normalt 30 ECTS

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.

Kandidatniveau (graduate level)

  • Et fuldtidsstudium er minimum 9 credit hours og maximum 15 credit hours per semester
  • De fleste fag giver 3 credit hours
  • 12 credit points giver normalt 30 ECTS

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.
Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Bachelorniveau (undergraduate level)

På UNCW kan du færdiggøre en bacheloruddannelse (undergraduate degree) på fire år.

Universitetets uddannelser på bachelorniveau (undergraduate level)
 

Kandidatniveau (graduate level)

Du kan også læse flere forskellige slags hele uddannelser på kandidatniveau eller derover (graduate level) blandt andet en Master's Degree, et Graduate Certificate, eller en PhD.


En hel uddannelse på kandidatniveau tager typisk 1-2 år.

Universitetets uddannelser på kandidatniveau (graduate level)

OBS! Hvis du overvejer at tage en hel kandidatuddannelse i udlandet, bør du være opmærksom på, at uddannelsessystemer udenfor Danmark er opbygget på en anden måde. Det er eksempelvis normalt at arbejde nogle år efter sin bacheloruddannelse og først vende tilbage for at tage sin kandidatuddannelse senere hen. Det betyder, at når man tager en kandidatuddannelse i udlandet, så vil ens medstuderende ofte være erhvervsaktiv, og derfor kan undervisningstimerne potentielt ligge om aftenen, så man kan tage en kandidatuddannelse samtidig med, at man arbejder.


Top-up bacheloruddannelse

Vi har ingen særlig aftale om top-up bacheloruddannelser, men det er muligt at søge ind på en af universitetets bacheloruddannelser, og samtidig søge om at få meritoverført fag du har afsluttet på eksempelvis din erhvervsakademiuddannelse i Danmark. Når universitetet behandler din ansøgning, vil de vurdere, om de vil give dig merit for nogle eller alle dine afsluttede fag. Jo mere dine fag eller afsluttede uddannelse ligner den du søger ind på, jo større er chancen for at få merit. Det vil fremgå af dit optagelsesbrev, hvor mange semestre du skal afslutte for at opnå en Bachelorgrad.

Vær opmærksom på at hvis du bliver optaget på en hel bacheloruddannelse på universitetet, kan der være krav om, at du minimum skal tage et vist antal semestre på universitetet – underordnet hvor meget merit du får for din danske uddannelse.

Læs mere om hele uddannelser på bachelorniveau på universitetet.


Sommerkurser

Det er muligt at tage fag i sommerperioden på UNCW. Universitetet har to Summer sessions af hver en måneds varighed, hvor den første starter midt maj og den anden slut juni.

Du kan tage op til to fag per session, men det anbefales kun at tage et.

Summer 2020 - fag


Internship (Praktikophold)

Det er desværre ikke muligt at komme i praktik i forbindelse med et studieophold på UNCW.


Sprogkurser

Vi kan desværre ikke hjælpe dig afsted på et sprogkursus på UNCW.


Specielle programmer

Der udbydes ikke specielle programmer på UNCW.


 

Gå til toppen Kontakt os

Kontakt os

EDU’s vejledning er gratis og uforpligtende.
Så kontakt os endelig!
Indsend formularen eller ring til os på 70 20 28 24 på hverdage mellem kl. 9 og 16.