Om EDU

Klagevejledning

EDU lægger stor vægt på at yde god service til alle studerende før, under og efter, at de har benyttet sig af vores vejledningstilbud.

Hvis en kommende, nuværende eller tidligere studerende mener, at den vejledning, denne har fået af EDU, ikke har været tilfredsstillende og ønsker at klage, så er proceduren som følger:

  1. Du skal sende en skriftlig klage til EDU (att: EDU’s General Manager) senest tre måneder efter dit studieophold er afsluttet – eller senest tre måneder efter årsagen til klagen har fundet sted.
  2. Klagen vil blive drøftet med den/de relevante ansatte.
  3. Du vil modtage et skriftligt svar senest tre uger efter, at EDU har modtaget din klage.
  4. Klagen vil blive behandlet internt, og hvor det er relevant, vil der ske ændringer i forhold til de handlinger og procedurer eller den adfærd, der har været årsag til klagen.

 

Gå til toppen Kontakt os

Kontakt os

EDU’s vejledning er gratis og uforpligtende.
Så kontakt os endelig!
Indsend formularen eller ring til os på 70 20 28 24 på hverdage mellem kl. 9 og 16.