Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvad kan jeg læse på Macquarie University?

Study Abroad (Semesterophold)
Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau
Top-up bacheloruddannelse
Sommerkurser
Internship (Praktikophold)
Sprogkurser
Specielle programmer


Study Abroad (Semesterophold)

Study Abroad er en betegnelse for et studieophold i udlandet, hvor du ikke afslutter en hel uddannelse i udlandet. Study Abroad minder meget om udveksling og varer 1-2 semestre. Ved udveksling rejser du ud gennem en udvekslingsaftale på din danske uddannelsesinstitution og får hjælp af det internationale kontor. Ved Study Abroad finder du selv et relevant universitet i udlandet, du ønsker at læse på. Vælger du et af EDU's partneruniversiteter, får du gratis hjælp af EDU gennem ansøgningsprocessen. Se uddybning på vores side om udveksling og Study Abroad

Vil du læse et semester eller to på universitetet, kan du normalt selv vælge dine fag på kryds og tværs af fagretninger. Du skal blot opfylde kravene (prerequisites) til de enkelte fag.

Du finder universitetets udbud af fag i deres fagdatabase.

Når du søger i fagdatabasen, skal du gøre følgende:

  1. Vælge enten Undergraduate eller postgraduate units og gå fagkoderne igennem.
  2. Alternativt kan du søge på et emneord eller en fagkode i søgefeltet i øvre venstre hjørne.

 

Hvordan finder jeg de rigtige fag?

Se gode tips og råd til hvordan du finder de rigtige fag – og hvad du skal være opmærksom på, når du kigger efter fag.

 

Restriktioner på fag

Vær opmærksom på, at følgende  fag ikke er åbne for studerende på Study Abroad ophold (semesterophold)

 

Hvad betyder fagkoderne?

Fagkoderne forklarer, hvilket studieområde faget ligger inden for, og hvilket niveau faget er på.

Den første række af bogstaver er en forkortelse for det studieområde, faget ligger indenfor. MKTG 350 er eksempelvis et fag, der ligger indenfor marketing (MKTG).

Det første ciffer i fagkoden viser, hvilket niveau faget er på.

  • For fag på bachelorniveau (undergraduate level) er det første ciffer 1-5 (for eksempel AHST232 eller FRN346).
  • For fag på kandidatniveau (graduate level) er det første ciffer 6-9 eller højere (for eksempel GEO835 eller MGT903).


OBS! Når du kigger på fag, er det vigtigt at vælge fag, som passer til det niveau, du skulle være på herhjemme. Hvis du er af sted på dit sidste år på bacheloren, og eksempelvis tager første års fag i udlandet, vil niveauet på fagene højst sandsynligvis være lavere, end hvad du er vant til. Et godt råd er, at vælge fag i udlandet der ligger på samme år, som det år du er af sted på.


Hvor mange fag?

Du skal være fuldtidsstuderende i universitetets øjne for at kunne få og overholde reglerne for dit studievisum. 

Bachelorniveau (undergraduate level)

  • Et fuldtidsstudium er minimum 9-14 credit points per semester
  • De fleste fag giver 3 credit points.
  • 12 credit points giver normalt 30 ECTS. 

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.

Kandidatniveau (graduate level)

  • Et fuldtidsstudium er minimum 12-16 credit points per semester
  • De fleste fag giver 4 credit points.
  • 16 credit points giver normalt 30 ECTS. 

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.


Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse

 

Kombiner dine fag med et praktikophold

På Macquarie University er det muligt at kombinere dit studieophold med et praktikophold.


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Bachelorniveau (undergraduate)

På Macquarie University kan du færdiggøre en bacheloruddannelse på tre år og i nogle tilfælde fire år.

Universitetets uddannelser på bachelorniveau (undergraduate)


Kandidatniveau (postgraduate)

Du kan også læse flere forskellige slags hele uddannelser på kandidatniveau eller derover (graduate level) blandt andet en Master's Degree, et Graduate Certificate, et Graduate Diploma eller en PhD.


En hel uddannelse på kandidatniveau tager typisk et til to år.

Universitetets uddannelser på kandidatniveau (graduate level)

OBS! Hvis du overvejer at tage en hel kandidatuddannelse i udlandet, bør du være opmærksom på, at uddannelsessystemer udenfor Danmark er opbygget på en anden måde. Det er eksempelvis normalt at arbejde nogle år efter sin bacheloruddannelse og først vende tilbage for at tage sin kandidatuddannelse senere hen. Det betyder, at når man tager en kandidatuddannelse i udlandet, så vil ens medstuderende ofte være erhvervsaktiv, og derfor kan undervisningstimerne potentielt ligge om aftenen, så man kan tage en kandidatuddannelse samtidig med, at man arbejder.


Top-up bacheloruddannelse

Vi har ingen særlig aftale om specifikke top-up bacheloruddannelser, men det er muligt at søge ind på en af universitetets bacheloruddannelser og samtidig søge om at få meritoverført de fag, du har taget i Danmark.

Vær opmærksom på at hvis du bliver optaget på en hel bacheloruddannelse på Macquarie University, så kan der være krav om, at du minimum skal tage et vist antal års studier på Macquarie University  – underordnet hvor meget merit du får for din erhvervsakademiuddannelse.

Læs mere om hele uddannelser på bachelorniveau på universitetet.


Sommerkurser

Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe dig med at søge ind på sommerkurser på Macquarie University.


Praktik (internship)

Du kan kombinere dit semesterophold på Macquarie University med et praktikfag, som du kan få 3 credit points for.

Praktikmuligheder på Macquarie University.

Derudover tilbyder Macquarie et Business Internship, der giver dig mulighed for at tilegne dig business-relateret erhvervserfaring under dit ophold i Sydney. Praktikprogrammet er kun for bachelorstuderende og vil tælle for 3 credit points (svarende til 1 fag), og man skal være opmærksom på, at universitetet opkræver et ekstra gebyr på 575 AUD for dette program. Du kan læse mere om programmet her.


Sprogkurser

På Macquarie University kan du også tage kurser i engelsk. Du kan tage en række forskellige engelsk-programmer heriblandt General English, Academic English og lignende.

Universitetets sprogkurser i engelsk


Specielle Programmer

Som en del af Macquarie University's Study Abroad program har du også mulighed for gratis at tilmelde dig universitets Global Leadership Program.

Macquarie University - Global Leadership Program