Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse
Læs på University of Newcastle, Australien

Hvad kan jeg læse på University of Newcastle?

Study Abroad (Semesterophold)
Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau
Top-up bacheloruddannelse
Sommerkurser
Internship (Praktikophold)
Sprogkurser
Specielle programmer


Study Abroad (Semesterophold)

Study Abroad er en betegnelse for et studieophold i udlandet, hvor du ikke afslutter en hel uddannelse i udlandet. Study Abroad minder meget om udveksling og varer 1-2 semestre. Ved udveksling rejser du ud gennem en udvekslingsaftale på din danske uddannelsesinstitution og får hjælp af det internationale kontor. Ved Study Abroad finder du selv et relevant universitet i udlandet, du ønsker at læse på. Vælger du et af EDU's partneruniversiteter, får du gratis hjælp af EDU gennem ansøgningsprocessen. Se uddybning på vores side om udveksling og Study Abroad

Vil du læse et semester eller to på universitetet, kan du normalt selv vælge dine fag på kryds og tværs af fagretninger. Du skal blot opfylde kravene (prerequisites) til de enkelte fag.

Du finder universitetets udbud af fag i deres fagdatabase.

Du kan søge fag frem i fagdatabasen på forskellige måder:

 • Skriv et søgeord og søg på det iblandt alle fag. Hermed får du en liste frem med alle de fag, hvori dit søgeord indgår i titlen.

eller

 • Begræns din søgning ved at klikke bokse af ude i venstre side - med eller uden at skrive et søgeord.
   

Hvordan finder jeg de rigtige fag?

Se gode tips og råd til hvordan du finder de rigtige fag – og hvad du skal være opmærksom på, når du kigger efter fag.


Restriktioner på fag

Vær opmærksom på, at følgende fagområder ikke er åbne for studerende på Study Abroad-ophold (Semesterophold):

 • Medicine
 • Fag hvor fagkoden starter med EP

Følgende studieområder kræver særlig tilladelse for studerende på Study Abroad-ophold (Semesterophold):

 • Architecture
 • Communication
 • Law (courses from years 1 to 3 run for a full year)
 • Nutrition and Dietetics
 • Speech Pathology
 • Courses that require work experience/placement

 

Hvad betyder fagkoderne?

Fagkoderne forklarer, hvilket studieområde faget ligger inden for, og hvilket niveau faget er på.

Den første række af bogstaver er en forkortelse for det studieområde, faget ligger indenfor. SOCA6120 er eksempelvis et fag, der ligger indenfor Sociology and Anthropology (SOCA).

Det første ciffer i fagkoden viser, hvilket niveau faget er på.

 • For fag på bachelorniveau (undergraduate level) er det første er ciffer 1-4 (f.eks. AART3300 eller FMCS2201). 
 • For fag på kandidatniveau (graduate level) er det første ciffer 5 eller højere (f.eks. SOCA6120 eller SRMT6930).

OBS! Når du kigger på fag, er det vigtigt at vælge fag, som passer til det niveau, du skulle være på herhjemme. Hvis du er af sted på dit sidste år på bacheloren, og eksempelvis tager første års fag i udlandet, vil niveauet på fagene højst sandsynligvis være lavere, end hvad du er vant til. Et godt råd er, at vælge fag i udlandet der ligger på samme år, som det år du er af sted på.


Hvor mange fag?

Du skal være fuldtidsstuderende i universitetets øjne for at kunne få og overholde reglerne for dit studievisum. 

 • Et fuldtidsstudium er minimum 30 credit points per semester
 • De fleste fag giver 10 credit points.
 • 40 credit points giver normalt 30 ECTS. 

40 af universitetets credit points svarer til cirka 30 ECTS. De fleste fag giver 10 credit points.

Du kan godt nøjes med at tage 30 credit points pr. semester. Men hvis du vil have det overført til din danske uddannelse, vil dit studienævn sandsynligvis kræve, at du tager mindst 40 credit points pr. semester for, at det svarer til 30 ECTS.

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.


Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Bachelorniveau (undergraduate level)

På University of Newcastle kan du normalt færdiggøre en bacheloruddannelse på 3 år og i nogle tilfælde fire år.

Universitetets uddannelser på bachelorniveau (undergraduate level)


Kandidatniveau (graduate level)

Du kan også læse flere forskellige slags uddannelser på kandidatniveau eller derover (postgraduate). Du kan læse en Master-uddannelse, et Graduate Certificate, Postgraduate Diploma eller en hel PhD.

En hel uddannelse på kandidatniveau tager typisk et til to år.

Universitetets uddannelser på kandidatniveau (graduate level)

OBS! Hvis du overvejer at tage en hel kandidatuddannelse i udlandet, bør du være opmærksom på, at uddannelsessystemer udenfor Danmark er opbygget på en anden måde. Det er eksempelvis normalt at arbejde nogle år efter sin bacheloruddannelse og først vende tilbage for at tage sin kandidatuddannelse senere hen. Det betyder, at når man tager en kandidatuddannelse i udlandet, så vil ens medstuderende ofte være erhvervsaktiv, og derfor kan undervisningstimerne potentielt ligge om aftenen, så man kan tage en kandidatuddannelse samtidig med, at man arbejder.


Top-up bacheloruddannelse

Vi har ingen særlig aftale om top-up bacheloruddannelser, men det er muligt at søge ind på en af universitetets bacheloruddannelser, og samtidig søge om at få meritoverført fag du har afsluttet på eksempelvis din erhvervsakademiuddannelse i Danmark. Når universitetet behandler din ansøgning, vil de vurdere, om de vil give dig merit for nogle eller alle dine afsluttede fag. Jo mere dine fag eller afsluttede uddannelse ligner den du søger ind på, jo større er chancen for at få merit. Det vil fremgå af dit optagelsesbrev, hvor mange semestre du skal afslutte for at opnå en Bachelorgrad.

Vær opmærksom på at hvis du bliver optaget på en hel bacheloruddannelse på University of Newcastle, så kan der være krav om, at du minimum skal tage et vist antal års studier på University of Newcastle  – underordnet hvor meget merit du får for din erhvervsakademiuddannelse.

Læs mere om hele uddannelser på bachelorniveau på universitetet.


Sommerkurser

På University of Newcastle er det ikke muligt at læse fag af kortere varighed i sommerperioden.


Internship (Praktikophold)

Det er desværre ikke muligt at komme i praktik i forbindelse med et studieophold på University of Newcastle.


Sprogkurser

På University of Newcastle kan du også tage kurser i engelsk.

Universitetets sprogkurser i engelsk


Specielle programmer

Der udbydes ikke specielle programmer på universitetet.


 

Gå til toppen Kontakt os

Kontakt os

EDU’s vejledning er gratis og uforpligtende.
Så kontakt os endelig!
Indsend formularen eller ring til os på 70 20 28 24 på hverdage mellem kl. 9 og 16.