Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvordan søger jeg ind på University of Essex?

Optagelseskrav
Engelskkrav
Studiestart
Sådan søger du
Ansøgningsgebyr
Ansøgningsfrister
Sådan sender du din ansøgning til os


Optagelseskrav

Study Abroad (Semesterophold)

Der er ingen faste optagelseskrav til universitetets Study Abroad-program. Universitetet kigger på den samlede ansøgning inklusiv karakterudskrifter og eksamensbeviser.


Hele uddannelser på bachelorniveau

Når du søger om optagelse på en hel uddannelse på bachelorniveau i udlandet, skal du som minimum have fuldført en gymnasiel uddannelse.

 • Optagelseskravet et et gennemsnit på minimum 8 på den danske 7-trinsskala. 

Nogle uddannelser har andre krav, så sørg for at tjekke kravet for det specifikke program, du søger ind på.


Hele uddannelser på kandidatniveau

Når du søger om optagelse på en hel uddannelse på kandidatniveau i udlandet, skal du som minimum have fuldført en bacheloruddannelse. 

 • Optagelseskravet et et gennemsnit på minimum 7 på den danske 7-trinsskala. 

Nogle uddannelser har andre krav, så sørg for at tjekke kravet for det specifikke program, du søger ind på. Når man søger om optagelse på en hel kandidatgrad i udlandet, er det typisk et udvalg, der behandler ansøgningerne og beslutter, hvem der skal optages. Det kan derfor være svært for universiteterne at sætte et bestemt optagelseskrav, da det kommer an på, hvem der søger det pågældende semester, og hvem der er i udvalget. Typisk vil der blot være beskrevet nogle minimumskrav. 


Top-up bacheloruddannelse

Når du søger om optagelse på en Top-up uddannelse i udlandet skal du som minimum have fuldført en to-årig erhvervsakademiuddannelse. Derudover kan optagelseskravene variere fra uddannelse til uddannelse. Du skal følge anvisningerne til en hel bacheloruddannelse, da du først skal søge ind på uddannelsen, og så derefter søge om meritoverførsel.


Sommerkurser

Der er ikke nogen specifikke optagelseskrav til sommerkurserne på University of Essex. Kontakt EDU, hvis du vil søge, så sender vi nærmere information. 


Engelskkrav

Study Abroad (Semesterophold)

Uden sprogtest

Når du søger optagelse på universitetet gennem EDU, behøver du ikke tage en engelsk sprogtest, hvis du opfylder ét af følgende krav: 

 • Du har bestået en gymnasieuddannelse og fået et gennemsnit på mindst 8 i engelsk på 7-trins skalaen.


Med sprogtest

Opfylder du ikke ovenstående engelskkrav, skal du tage en engelsk sprogtest. Her kan du se, hvor mange point du skal have i din sprogtest.

Engelskkrav - Study Abroad

 • IELTS: 6.0 med mindst 5.5 i hver del
 • TOEFL: 76 med minimum 17 i lytning, 18 i læsning, 20 i tale og 17 i den skriftlige del.
   

Engelskkrav - Hele uddannelser på bachelor – og kandidatniveau

Uden sprogtest

Når du søger optagelse på universitetet gennem EDU, behøver du ikke tage en engelsk sprogtest, hvis du opfylder ét af følgende krav: 

 • Du har bestået en gymnasieuddannelse og fået et gennemsnit på mindst 8 i engelsk på 7-trins skalaen.


Med sprogtest

Opfylder du ikke ovenstående engelskkrav, skal du tage en engelsk sprogtest. Her kan du se, hvor mange point du skal have i din sprogtest.
 

Engelskkrav - hele bacheloruddannelser:

 • IELTS: 6.0 
 • TOEFL: 76 

Der kan være andre engelskkrav til nogle uddannelser, så det skal du tjekke, inden du søger
 

Engelskkrav - hele kandidatuddannelser

Engelskkravet varierer på de forskellige kandidatuddannelser. Du finder kravene under hver enkelt uddannelse.


Studiestart

Der er studiestart to gange om året i oktober og januar for de fleste programmer på universitetet.

Datoer – alle programmer

OBS: Hvis du gerne vil afsted på efterårssemestret bør du vide, at det ofte vil være muligt at få rykket eventuelle eksamener i januar på University of Essex til december i stedet for, hvis du gerne vil afslutte semestret inden jul.


Sådan søger du

EDU vil meget gerne hjælpe dig med at gennemføre dine planer om at studere i udlandet. For at processen afvikles på bedst mulig måde, er det vigtigt, at dine forventninger til vores service og hjælp afstemmes med de muligheder og begrænsninger, vi har for at hjælpe. Du skal derfor læse, udfylde og underskrive en ansøgningserklæring, som en del af din ansøgning.

Study Abroad-ophold (Semesterophold)

 1. Udfyld ansøgningserklæringen online - Hvis du søger om optagelse på et sommerkursus, skal du vælge kategorien "Study Abroad - bachelor- eller kandidatniveau" i ansøgningserklæringen
 2. Indsend de supplerende dokumenter til EDU.
 3. Derefter vil du få tilsendt en ansøgningsvejledning til online ansøgningen.

Supplerende dokumenter

 • Karakterudskrift fra din nuværende uddannelse (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Bachelorbevis, hvis du allerede har afsluttet en bacheloruddannelse (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Dokumentation for engelskkundskaber (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Kopi af pas

OBS! Husk at alle dokumenter skal vedlægges på engelsk. Udover det, skal de fleste dokumenter vedlægges i original format eller som verificeret kopi (med stempel og underskrift, se nærmere forklaring i vores EDUpedia) af en officiel enhed (medmindre andet er angivet), som for eksempel din danske uddannelsesinstitution. Vi sender dine originale dokumenter retur, ligeså snart din ansøgning er sendt af sted. 

Det er en god idé at få lavet verificerede kopier af dine originale dokumenter, før du sender dem med posten. Vi oplever desværre engang imellem, at ikke alle breve kommer frem – og hvis du har sendt dine originale dokumenter, og brevet forsvinder hos Postdanmark, kan du ikke få dem igen. 

Hele uddannelser på bachelor- eller kandidatniveau

 1. Udfyld ansøgningserklæringen online - Hvis du søger om optagelse på et sommerkursus, skal du vælge kategorien "Study Abroad - bachelor- eller kandidatniveau" i ansøgningserklæringen
 2. Indsend de supplerende dokumenter til EDU.
 3. Derefter vil du få tilsendt en ansøgningsvejledning til online ansøgningen.

Supplerende dokumenter:

 • Studentereksamensbevis (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Karakterudskrift fra nuværende uddannelse, hvis du endnu ikke har afsluttet din uddannelse, som du søger på baggrund af. (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Bachelorbevis på engelsk, hvis du allerede har afsluttet en bacheloruddannelse (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Dokumentation for engelskkundskaber (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Kopi af dit pas (billedsiden behøver ikke verificeres)
 • Personal statement (beskriv personlige og faglige årsager til dit valg af universitet.)
 • CV (kun hvis du søger ind på "School of Law, Human Rights, or the MBA")
 • Anbefaling

OBS! Husk at alle dokumenter skal vedlægges på engelsk. Udover det, skal de fleste dokumenter vedlægges i original format eller som verificeret kopi (med stempel og underskrift, se nærmere forklaring i vores EDUpedia) af en officiel enhed (medmindre andet er angivet), som for eksempel din danske uddannelsesinstitution. Vi sender dine originale dokumenter retur, ligeså snart din ansøgning er sendt af sted. 

Det er en god idé at få lavet verificerede kopier af dine originale dokumenter, før du sender dem med posten. Vi oplever desværre engang imellem, at ikke alle breve kommer frem – og hvis du har sendt dine originale dokumenter, og brevet forsvinder hos Postdanmark, kan du ikke få dem igen. 


Ansøgningsgebyr

Der er ikke ansøgningsgebyr for internationale studerende igennem EDU på University of Essex.


Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er den seneste dag universitetet vil modtage din ansøgning. Det er en god idé at sende din ansøgning til os i god tid før ansøgningsfristen, så der er tid til at sikre at ansøgningen er komplet og få alle de praktiske detaljer på plads før studiestart.

For at kunne garantere at ansøgningen kan nå frem i tide inden universitetets ansøgningsfrist er det vigtigt, at vi modtager din ansøgning senest fem hverdage før fristen.

OBS! Ansøgningsfristen er efter lokal tid på universitetet.

Study Abroad (Semesterophold)

Ansøgningsfrister:

 • Forårssemesteret - 1. november
 • Efterårssemesteret - 31. maj

Planlægningsprocessen af dit ophold afhænger af reglerne på din danske uddannelsesinstitution. Det er en god idé at gå i gang med planlægningen af dit ophold 6 til 12 måneder før studiestart, og at du sender din ansøgning til os mellem 5 til 8 måneder før studiestart. Så er der god tid til at få detaljerne på plads inden studiestart. Jo tidligere du søger, jo større sandsynlighed er der typisk for at få de fag, du ønsker.

  Forhåndsgodkendelse

  Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

  Læs mere om forhåndsgodkendelse


  Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

  Ansøgningsfrister:

  • Ansøgningsfrist - Hele bacheloruddannelser: 15. januar (man kan godt søge efter fristen, hvis der er plads på uddannelsen)
  • Ansøgningsfrist - Hele kandidatuddannelser: Der er ingen fast ansøgningsfrist (man kan søge så længe, der er plads på uddannelserne, men det anbefales at søge senst 1. juli)

  Vi anbefaler, at du går i gang med planlægningen af dit ophold 12 til 15 måneder før studiestart og du sender din ansøgning til os mellem 10 til 12 måneder før studiestart. På den måde har du tid til at få alle de detaljer på plads, der er i forbindelse med at tage en hel uddannelse i udlandet, heriblandt ansøgning om udlandsstipendium og SU.  


   Top-up bacheloruddannelse

   Vi anbefaler, at du går i gang med planlægningen af dit ophold 12 til 15 måneder før studiestart og du sender din ansøgning til os mellem 10 til 12 måneder før studiestart. På den måde har du tid til at få alle de detaljer på plads, der er i forbindelse med at tage en Top-up uddannelse i udlandet, heriblandt ansøgning om SU.  

   Behandlingstid

   Behandlingstiden af din ansøgning på universitetet er cirka seks til otte uger. Der kan dog gå både kortere og længere tid alt efter, hvilket universitet du har søgt ind på, og hvornår du søger. Har du ikke hørt noget, otte uger efter din ansøgning er afsendt, er du velkommen til at kontakte os, så rykker vi gerne universitetet for svar. 


   Sådan sender du din ansøgning til os

   Originale eller verificerede kopier

   Dokumenter, der skal være originale eller verificerede, kan sendes til os på en af følgende måder:

   • Udsteder af dokumentet kan sende det til os via e-mail. E-mailen skal komme direkte fra udsteder af dokumentet, og må ikke først være gået igennem dig.

   eller

   • Udsteder af dokumentet kan sende det til os via e-boks (sikker post). Til det formål skal udsteder af dokumentet bruge EDU's CVR nummer, som er: 25 64 63 98.

   eller

   • Dokumentet kan sendes til os fysisk med posten. En original/verificeret kopi er karakteriseret ved, at udsteder af dokumentet har stemplet og underskrevet det, og at det ikke efterfølgende er blevet kopieret, scannet eller printet. Et karakterudskrift skal eksempelvis stemples og underskrives af din uddannelsesinstitution.

   Andre dokumenter

   Dokumenter, der ikke skal være originale eller verificerede, kan du blot sende til os med posten eller via e-mail til din EDU vejleder, som du får tildelt, når du udfylder vores online ansøgningserklæring.

   Se i øvrigt vores video om verificerede kopier.


   EDU’s adresse:

   EDU
   Nikolaj Plads 26, 2. sal
   1067 København K

   Hvis du gerne vil aflevere ansøgningen personligt, er du velkommen til at komme forbi ovenstående adresse i vores åbningstid. Vi holder åbent alle hverdage mellem kl. 10-12 og kl. 13-15.