Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvad kan jeg læse på The University of Nottingham, Malaysia?

Study Abroad (Semesterophold)
Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau
Top-up bacheloruddannelse
Sommerkurser
Internship (Praktikophold)
Sprogkurser
Specielle programmer


Study Abroad (studieophold)

Study Abroad er en betegnelse for et studieophold i udlandet, hvor du ikke afslutter en hel uddannelse i udlandet. Study Abroad minder meget om udveksling og varer 1-2 semestre. Ved udveksling rejser du ud gennem en udvekslingsaftale på din danske uddannelsesinstitution og får hjælp af det internationale kontor. Ved Study Abroad finder du selv et relevant universitet i udlandet, du ønsker at læse på. Vælger du et af EDU's partneruniversiteter, får du gratis hjælp af EDU gennem ansøgningsprocessen. Se uddybning på vores side om udveksling og Study Abroad

Vil du læse et semester eller to på universitetet, kan du normalt selv vælge dine fag på kryds og tværs af fagretninger. Du skal blot opfylde kravene (prerequisites) til de enkelte fag.

Universitetets database over fakulteter og uddannelser

Vær opmærksom på at på University of Nottingham, Malaysia kaldes enkelte fag for Modules og hele uddannelser kaldes for Courses. Hvis du følger ovenstående link, skal du først vælge et fakultet og herefter skal du vælge Courses. Under hver enkelt uddannelse, kan du vælge Modules, som giver en liste over fag, der indgår i de enkelte uddannelser.

Universitetets database over de enkelte fag

Start med at vælge campus og term. Du kan søge på plans eller courses. På plans skal du indtaste keyword for den uddannelse, du vil se alle detaljer på. På course kan du vælge school eller keyword til at lede efter uddannelser, hvor du så vil få en liste over de udbudte kurser (modules).

Fagene er inddelt i levels. Level 1-3 er fag på bachelorniveau og level 4 er oftest fag på kandidatniveau. Foundationfag ligger lige under bachelorniveau. 


Restriktioner på fag

Vær opmærksom på, at følgende fagområder ikke er åbne for studerende på Study Abroad-ophold (Semesterophold):

  • Fag inden for business med fagkoden BUSFF. Dog kan man tage fag med fagkoden BUSI på bachelorniveau. 


Hvad betyder fagkoderne?

Fagkoderne forklarer, hvilket studieområde faget ligger inden for, og hvilket niveau faget er på.
Det første ciffer i fagkoden viser, hvilket niveau faget er på. Fagene er inddelt i levels 1-4.

  • For fag på bachelorniveau (undergraduate level) er det første ciffer 1-3 
  • For fag på kandidatniveau (graduate level) er det første ciffer 4
  • Foundationfag ligger lige under bachelorniveau. 


Hvor mange fag?

Du skal være fuldtidsstuderende i universitetets øjne for at kunne få og overholde reglerne for dit studievisum.

  • Et fuldtidsstudium er 60 credit points per semester, og du skal tage 60 credit points for at kunne blive optaget.
  • De fleste fag giver 10-15 credit points, hvilket svarer til henholdsvis 5 og 7,5 ECTS point.
  • 60 credit points giver normalt 30 ECTS.

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.


Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Bachelorniveau (undergraduate level)

På The University of Nottingham, Malaysia kan du færdiggøre en bacheloruddannelse (undergraduate degree) på tre år.

Universitetets uddannelser på bachelorniveau (undergraduate level)

Kandidatniveau (graduate level)

Du kan også læse flere forskellige slags hele uddannelser på kandidatniveau eller derover (graduate level) blandt andet en Master's Degree, et Postgraduate Diploma eller en PhD.


En hel uddannelse på kandidatniveau tager typisk 1 år.

Universitetets uddannelser på kandidatniveau (graduate level)

OBS! Hvis du overvejer at tage en hel kandidatuddannelse i udlandet, bør du være opmærksom på, at uddannelsessystemer udenfor Danmark er opbygget på en anden måde. Det er eksempelvis normalt at arbejde nogle år efter sin bacheloruddannelse og først vende tilbage for at tage sin kandidatuddannelse senere hen. Det betyder, at når man tager en kandidatuddannelse i udlandet, så vil ens medstuderende ofte være erhvervsaktiv, og derfor kan undervisningstimerne potentielt ligge om aftenen, så man kan tage en kandidatuddannelse samtidig med, at man arbejder.


Top-up bacheloruddannelse

Vi har ingen særlig aftale om top-up bacheloruddannelser, men det er muligt at søge ind på en af universitetets bacheloruddannelser, og samtidig søge om at få meritoverført fag du har afsluttet på eksempelvis din erhvervsakademiuddannelse i Danmark. Når universitetet behandler din ansøgning, vil de vurdere, om de vil give dig merit for nogle eller alle dine afsluttede fag. Jo mere dine fag eller afsluttede uddannelse ligner den du søger ind på, jo større er chancen for at få merit. Det vil fremgå af dit optagelsesbrev, hvor mange semestre du skal afslutte for at opnå en Bachelorgrad.

Vær opmærksom på at hvis du bliver optaget på en hel bacheloruddannelse på universitetet, kan der være krav om, at du minimum skal tage et vist antal semestre på universitetet – underordnet hvor meget merit du får for din danske uddannelse.


Sommerkurser

Det er muligt at tage fag i sommerperioden på The University of Nottingham. De udbyder enkelte fag af to ugers varighed på International Summer School på universitetet.  Hvert kursus er generelt 10 credits, hvilket svarer til ca. 5 ects.

Information om International Summer School

Brochure


Internship (Praktikophold)

Det er desværre ikke muligt at komme i praktik under dit studieophold på University of Nottingham, Malaysia.


Sprogkurser

Vi kan desværre ikke hjælpe dig med at søge ind på sprogkurser på University of Nottingham, Malaysia.


Specielle programmer

Universitetet tilbyder et sommerprogram for elever på gymnasielle uddannelser. Det varer en uge og løber i starten af august. Kontakt EDU for nærmere information.


 

Gå til toppen Kontakt os

Kontakt os

EDU’s vejledning er gratis og uforpligtende.
Så kontakt os endelig!
Indsend formularen eller ring til os på 70 20 28 24 på hverdage mellem kl. 9 og 16.