Der er en masse nye udtryk at holde styr på, når man skal til at planlægge sin uddannelse i udlandet.

Derfor har vi lavet denne EDUpedia, der er et opslagsværk over alle de udtryk, som bliver brugt på hjemmesiden og i beskeder fra os eller vores partneruniversiteter.

Hvis du har forslag til andre udtryk, der også bør fremgå, eller kommentarer til forklaringerne, vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan skrive til os på info@edu-danmark.dk

Indholdsfortegnelse

A - C (Acceptance form - Credit Points)
D - N (Diploma til MRV Fee)
O - S (Offer Letter - Study Abroad)
T - V (Telegraphic Transfer - Verificeret Kopi)

 

A - C

 

Acceptance Form
AU/NZ

Formular, som man skal udfylde og returnere til EDU, hvis man ønsker at tage imod tilbuddet om studieplads. Formularen modtager man sammen med sit optagelsesbrev, ellers skal man downloade den fra universitetets webside (man modtager et link).

Advanced Standing

Hvis man søger om advanced standing, betyder det, at man førhen har taget fag, som man ønsker at få meritoverført til den nye grad. Dette er kun relevant for studerende der søger om optagelse på hele grader i udlandet. For en forklaring af meritoverførsel se merit.

Ansøgningserklæring

Dette er et dokument, man skal indsende sammen med sin ansøgning. Ansøgningserklæringen forklarer, hvad der er EDU's ansvar, og hvad der er ens eget ansvar i ansøgningsprocessen.

Ansøgningsgebyr

(Application fee)

Nogle universiteter opkræver ansøgningsgebyr ved ansøgningstidspunktet. Se mere under universiteternes profiler.

Hvis der er et ansøgningsgebyr, behandler universitetet ikke ens ansøgning, før ansøgningsgebyret er betalt. Ansøgningsgebyret refunderes som oftest ikke.

Application fee

Se ansøgningsgebyr.

Bankbrev

Et bankbrev er et brev fra ens bank, hvori de udtaler sig om, hvorvidt de mener, at man kan finansiere sit studieophold. Ens fulde navn og det beløb, som universitetet kræver, skal fremgå af brevet, og det skal være originalt på brevpapir og med stempel. Kontakt EDU på vejledning@edu-danmark.dk for at få en skabelon til bankbrevet.

 Betinget optagelsesbrev  
Se Conditional Offer Letter.
 

Certificate

Et Certificate er normalt en grad på kandidatniveau, som varer et til to semestre. Hvis man tager et Certificate, svarer det ikke helt til en dansk kandidatuddannelse.

CoE
AU

CoE (Confirmation of Enrolment) er en bekræftelse på, at universitetet har registreret ens accept af studieplads og betaling, og er ligeledes det dokument man skal bruge for at kunne søge om studievisum. Dette er det eneste dokument, man modtager fra universitet som bekræftelse på, at man har betalt.

Conditional Offer Letter AU/NZ

Conditional Offer Letter er det samme som et optagelsesbrev, men med conditions. Det vil sige, at man mangler at opfylde et eller flere krav/betingelser, før universitetet kan optage en endeligt. Disse conditions vil være anført i ens conditional offer letter. Man får studiepladsen, såfremt man opfylder kravene inden studiestart eller før en anført deadline. Det er det samme, som et betinget optagelsesbrev.

Conditions

Krav/betingelser i forbindelse med ens optagelse, som man ikke opfyldte, da man ansøgte, men som man skal opfylde for at blive endeligt optaget på universitetet (eksempelvis resultat af sprogtest, endeligt eksamensbevis).

Course Crashing

Course Crashing er den måde, man typisk vælger fag på californiske universiteter. Man kan som udgangspunkt ikke blive tilmeldt fag hjemmefra, men vælger først fag, når man er ankommet på universitetet. De lokale studerende, som er i gang med en hel uddannelse på universitetet, har nemlig lov til at vælge først ifølge californisk lov. Man starter derfor med at følge samtlige fag, man er interesseret i, hvorefter man beder den enkelte undervisers om dennes tilladelse til at følge det pågældende fag. NB! Det kan variere fra universitet til universitet, hvordan Course Crashing helt praktisk foregår.

Credit points

(Point systemer)

Se pointsystemer.

 CRICOS

 CRICOS er Australiens officielle database over anerkendte uddannelsesinstitutioner og anerkendte uddannelser. Læs mere om det her.

D - N

 

Graduate Diploma

Et Diploma er normalt en grad på kandidatniveau, som varer et til to semestre. Hvis man tager et Diploma svarer det ikke helt til en dansk kandidatuddannelse. 

 Eksamensbevis fra din gymnasielle uddannelse på engelsk

I nogle tilfælde skal du vedlægge dit eksamensbevis fra din gymnasielle uddannelse på engelsk. Har du ikke en engelsk udgave af dit eksamensbevis fra din gymnasielle uddannelse, har du ret til at få et sådant lavet.

Denne ret er beskrevet i eksamensbekendtgørelsen kapitel 8, paragraf 34 stk. 3. “Efter eksaminandens anmodning skal beviset tillige udfærdiges på engelsk som bekræftet kopi”.

Engelskkrav

Næsten alle universiteter stiller krav om engelskkundskaber. Det betyder som udgangspunkt, at man skal opnå bestemte scores i en sprogtest (f.eks. IELTS eller TOEFL). Sprogkravet kan dog ofte opfyldes på anden vis – se universiteternes profiler eller kontakt EDU på vejledning@edu-danmark.dk.

Forhåndsgodkendelse

Man søger om forhåndsgodkendelse af de fag, man ønsker at tage på det udenlandske universitet igennem studienævnet på ens danske uddannelse. Forhåndsgodkendelsen er studienævnets tilsagn om, at man kan få meritoverført de fag, man tager i udlandet, til ens danske uddannelse.

Forhåndsgodkendelsen er også et krav, såfremt man ønsker at søge udlandsstipendieum og udlandsstudielån.

Det er en god idé at få forhåndsgodkendt lidt flere fag end man har brug for, da man så har mere fleksibilitet i forhold til at stykke ens skema sammen, når man kommer dertil i processen.

Forhåndsgodkendelsen kan man få lavet før eller efter, man er blevet optaget på det udenlandske universitet, men hvis man har god tid anbefaler vi, at man får lavet sin forhåndsgodkendelse før man skriver sine ønskede fag på universitetets ansøgningsskema, da det altid er godt at vide, at de fag, man skriver på fra start, også er dem, som man helt sikkert kan få merit for, når man vender hjem til sit eget universitet igen.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke er et krav, at man har sin forhåndsgodkendelse, inden man søger ind på et af vores partneruniversiteter. Men hvis man vil have at opholdet skal indgå i ens danske uddannelse og således også have mulighed for at søge om udlandsstipendie, så skal man have lavet den på et tidspunkt, da man som sagt skal bruge den til at få merit for de fag, man tager i udlandet.

 Free-mover

 Man er free-mover, når man arrangerer et studieophold i udlandet selv. Man er således ikke udvekslingsstuderende, idet man ikke benytter en af de udvekslingsaftaler, som ens eget universitet har, men derimod tager til et universitet i udlandet, som ikke samarbejder med ens eget universitet. Man er også free-mover, når man tager en hel uddannelse i udlandet, som ikke indgår i ens danske uddannelse. Et free-mover ophold er det samme som et selv-arrangeret ophold og i visse tilfælde et study abroad ophold. 

Full Degree

Full degree-studerende er dem, som søger optagelse på en hel uddannelse i udlandet. Dette inkluderer ansøgere til bachelor- eller kandidatuddannelser, Top-Up programmer, Postgraduate Diploma, Graduate Certificate, mv.

Graduate

Se postgraduate.

I-20
USA

I-20 er den formular, man skal bruge for at søge studievisum til USA. Man får sit I-20 af det amerikanske universitet, når man er blevet optaget på universitetet. Dokumentet er lige så vigtigt som ens pas, og man skal passe godt på originalen, da kopier er ugyldige.

IELTS test

IELTS (International English Language Testing System) er en sprogtest, som er anerkendt af alle EDU's samarbejdsuniversiteter. Kravene til hvilken score man skal have for at opfylde engelskkravet, kan ses på de enkelte universiteters profiler på EDUs hjemmeside under Hvordan søger jeg > engelskkrav. Bemærk at universiteterne kræver en IELTS "academic" test og ikke en IELTS "general training" test.

Legatliste

Hvert semester indsamler EDU information om, hvilke legatudbydere der har støttet vores studerende i forbindelse med deres studieophold i udlandet. Den information kan komme dig til gode, når du søger via EDU. Vi har nemlig mulighed for at sende dig vores legatliste, så du kan bruge denne som udgangspunkt for din legatsøgning.

Kontakt EDU for mere information. 

Merit

Overførsel af fag fra et studium til et andet f.eks. i forbindelse med Study Abroad, hvor man overfører fag fra et studieophold i udlandet til et dansk studium, og Top-Up programmer, hvor man overfører fag fra sin danske KVU-uddannelse til en bachelorudannelse på et universitet i udlandet.

Motiveret ansøgning

En motiveret ansøgning skal i visse tilfælde vedlægges som en del af din ansøgning til det udenlandske universitet. Det vil afhænge af det enkelte universitets krav, om en motiveret ansøgning er påkrævet, og hvad den i så fald vil skulle indeholde.

En motiveret ansøgning vil generelt indeholde en beskrivelse af dine grunde for at vælge det pågældende universitet, dine ambitioner i forhold til de fag, som du skal læse på universitetet samt en beskrivelse af dig selv som person og en forklaring af, hvordan du opfylder universitetets krav. 

Er du i tvivl om, hvad din motiverede ansøgning skal indeholde, kan du med fordel kontakte EDU. 

MRV fee

USA

Det gebyr, som man betaler for at søge om studievisum til USA. Man skal udover MRV fee'et også betale SEVIS fee, det kan du læse mere om under "s" i EDUpedia.

O - S

 

Offer Letter

(Optagelsesbrev)

Se optagelsesbrev

Offer of Place

(Optagelsesbrev)

Se optagelsesbrev

Optagelsesbrev

Når universitetet har behandlet ens ansøgning og valgt at optage en, modtager man sit optagelsesbrev. Her står typisk, hvilket program man er optaget på, studiets varighed, tuition fee osv. På de australske og newzealandske universiteter kan der også være anført nogle betingelser (conditions), man skal opfylde, inden man kan blive endeligt optaget (se conditional offer letter)

OSHC
AU

OSCH (Overseas Student Health Cover) er en obligatorisk forsikring i Australien, som man betaler sammen med tuition fee. Forsikringen dækker lægebesøg og hospitalsindlæggelse i Australien – ikke andet. EDU anbefaler, at man derudover tegner en rejseforsikring.

Postgraduate

Postgraduate svarer til kandidatniveau eller Ph.d. niveau i Danmark. Postgraduatefag og -uddannelser kan typisk tages efter en afsluttet bacheloruddannelse. I USA kaldes ’postgraduate’ som oftest bare ’graduate’.

Prerequisite

Prerequisite er de faglige kvalifikationer, som man skal have for at tage et specifikt fag. Disse kan typisk dokumenteres med engelske fagbeskrivelser på de fag, man har taget i løbet af sin danske uddannelse.

Quarter

Nogle universiteter har ikke semesterstruktur, men har i stedet fire quarters på et akademisk år. Et quarter varer normalt i cirka 3 måneder.

Secondary school/level

Secondary level er gymnasieniveau. Når man i et ansøgningsskema bliver bedt om at angive, hvilken secondary education man har afsluttet, så er det oplysninger om ens gymnasiale uddannelse, man skal angive.

 Selvarrangeret ophold

 Se Free-mover.

SEVIS fee

USA

SEVIS står for Student and Exchange Visitor Information System. Det er et gebyr, man skal betale, når man søger studievisum til USA. Det bruges til at dække de administrative omkostninger ved at udstede studievisum. Man skal udover SEVIS fee'et også betale MRV fee, det kan du læse mere om under "m" i EDUpedia.

Sprogkrav

(Engleskkrav)

Se Engelskkrav

Standard Invoice
NZ

Et dokument, som man får sammen med sit offer letter, hvorpå der står anført det beløb, man skal betale – tuition fee, forsikring osv., og hvordan man betaler.

Student Visa

Se Visum

Studieafgift

Det beløb, det koster at læse på det udenlandske universitet – kaldet tuition fee.

Studievisum

Se Visum.

Study Abroad

Study Abroad-studerende er studerende, som søger til udlandet på et kortere studieophold. Dette inkluderer studerende ved danske videregående uddannelsesinstitutioner, som vil læse et semester eller to af deres uddannelse i udlandet (meritgivende studieophold) samt studerende, som ikke er tilmeldt en uddannelse i Danmark, men som gerne vil læse et semester eller to i udlandet. Studieopholdet er karakteriseret ved, at den studerende skal betale tuition fee på det udenlandske universitet – til forskel fra udvekslingsstuderende.

T - V

 

Telegraphic Transfer

 

Telegraphic Transfer (TT) betyder bankoverførsel og er den anbefalede måde at betale undervisningsafgift (tuition fees) på, da man normalt ikke kan betale beløb i den størrelsesorden med et Visa/Dankort.

Tertiary school/level

Tertiary level er videregående uddannelsesniveau. Når man i et ansøgningsskema bliver bedt om at angive, hvilken tertiary education man er i gang med eller har afsluttet, så er det oplysninger om ens videregående uddannelse, man skal angive.

TOEFL test

Test of English as a Foreign Language – sprogtest som er anerkendt af alle EDU's samarbejdsuniversiteter. Kravene til hvilke scores man skal have for at opfylde engelskkravet, finder man på de enkelte universiteters profiler på EDUs hjemmeside under Hvordan søger jeg? > Engelskkrav.

Bemærk at universiteterne kræver en internetbaseret TOEFL test, da en institutional TOEFL test kun kan bruges, hvis man skal på udveksling gennem sin danske uddannelsesinstitution.

Se i øvrigt Engelskkrav.

Top-up bachelor

Særligt tilrettelagte programmer for studerende med en kortere videregående uddannelse, hvor det er muligt at tage en bachelorgrad på to, tre eller fire semestre, da der gives merit for den kortere videregående uddannelse i forhold til bestemte uddannelser/specialiseringer. Se mere om top-up bacheloruddannelser under universiteternes profiler.

Transcript

(Karakterudskrift)

Se karakterudskrift.

Trimester

Nogle universiteter har ikke semesterstruktur, men har i stedet tre trimestre på et akademisk år. Et trimester varer normalt cirka 3 til 4 måneder.

Tuition Fee

(Studieafgift)

Se studieafgift

 Ubetinget optagelsesbrev AU/NZ  Se Unconditional Offer Letter

Udlandsstipendium

Udlandsstipendium gives til kortvarende meritgivende studieophold (som del af en dansk uddannelse) eller til hele kandidatuddannelser, som opfylder visse krav. I begge tilfælde gives udlandsstipendiet i op til to år. Se mere på vores side om udlandsstipendium  og www.su.dk

Udvekslingsstuderende

Hvis man tager på udveksling, er man udvekslingsstuderende. Det betyder, at man som studerende tager ud igennem sin egen uddannelsesinstitution på en samarbejdsaftale. Udvekslingsstuderende betaler ikke undervisgningsafgift (tuition fee) for at læse i udlandet. Studerende, der tager ud igennem EDU, skal betale undervisningsafgift (tuition fee) og er således ikke udvekslingsstuderende, men derimod Study Abroad studerende på et Study Abroad ophold

 Unconditional Offer Letter AU/NZ

 Et Unconditional Offer Letter er det endelige optagelsesbrev, som bekræfter, at du har opfyldt de conditions/betingelser, som var i dit Conditional Offer Letter. Det er det samme som et ubetinget  optagelsesbrev

Undergraduate

Undergraduate svarer til bachelorniveau i Danmark. Undergraduatefag og uddannelser kan således tages efter en afsluttet gymnasial uddannelse.

Undervisningsafgift

(Studieafgift)

Se Studieafgift.

Upper Secondary Level

(Secondary School/level)

Se Secondary school/level.

Verificeret kopi

Se en kort video med illustration af verificeret kopi

En verificeret kopi betyder, at udsteder af dokumentet eller en officiel dansk myndighed skal underskrive og stemple kopien.

Når man verificerer en kopi, betyder det, at udsteder står inde for, at kopien er ens med originalen. Det er særligt vigtigt, at officielle dokumenter er enten verificerede kopier eller originaler, når du søger optagelse på udenlandske universiteter for at sikre. Derved kan universitetet tjekke, at eksamensbeviser og lignende ikke er falske.

Din karakterudskrift skal eksempelvis underskrives og stemples af studiesekretariatet på din uddannelsesinstitution.

Underskrift og stempel skal være original og må ikke have været scannet, printet eller kopieret efterfølgende.