Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvad kan jeg læse på La Trobe?

Study Abroad (Semesterophold)
Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau
Top-up bacheloruddannelse
Sommerkurser
Internship (Praktikophold)
Sprogkurser
Specielle programmer


Study Abroad (Semesterophold)

Study Abroad er en betegnelse for et studieophold i udlandet, hvor du ikke afslutter en hel uddannelse i udlandet. Study Abroad minder meget om udveksling og varer 1-2 semestre. Ved udveksling rejser du ud gennem en udvekslingsaftale på din danske uddannelsesinstitution og får hjælp af det internationale kontor. Ved Study Abroad finder du selv et relevant universitet i udlandet, du ønsker at læse på. Vælger du et af EDU's partneruniversiteter, får du gratis hjælp af EDU gennem ansøgningsprocessen. Se uddybning på vores side om udveksling og Study Abroad

Vil du læse et semester eller to på universitetet, kan du normalt selv vælge dine fag på kryds og tværs af fagretninger. Du skal blot opfylde kravene (prerequisites) til de enkelte fag.

Du kan finde fag på flere måder på universitetets hjemmeside:

 • Studieretninger
  Du kan eventuelt starte med at kigge på, hvilke studieretninger universitetet udbyder.
 • Handbook
  Universitetet anbefaler, at du bruger deres Handbook til at finde fag. Her skal du kigge under en relevante uddannelse (course) og vælge fag derfra. F.eks. hvis du skal finde marketingfag, kan du søge på marketing i deres Handbook, og vælg en relevant uddannelse med marketing og se hvilke fag der udbydes (inddelt under hvilket år, det undervises på). Under beskrivelsen af faget, vil der stå, om faget er tilgængeligt for Study Abroad (du bør dog stadig læse under subject particulars, om der står noget der indikerer, at det ikke er tilgængeligt for Study Abroad alligevel). I universitetets guide til at finde fag via Handbook (se Subject Selection Guide herunder), kan du også finde links direkte til lister med fag fra universitetets forskellige studieområder.
  Subject Selection Guide
 • Fagkatalog
  Du kan også finde universitetets udbud af fag i deres fagdatabase (subject search database).     
 • Du kan se en samlet liste over udbudte fag her.


Hvordan finder jeg de rigtige fag?

Se gode tips og råd til hvordan du finder de rigtige fag – og hvad du skal være opmærksom på, når du kigger efter fag.


Hvad betyder fagkoderne?

Fagkoderne forklarer, hvilket studieområde faget ligger inden for, og hvilket niveau faget er på.

Den første række af bogstaver er en forkortelse for det studieområde, faget ligger indenfor. ECO2EOF er eksempelvis et fag, der ligger indenfor economics (ECO).

Det første ciffer i fagkoden viser, hvilket niveau faget er på.

 • For fag på bachelorniveau (undergraduate level) er det første ciffer 1-3 (f.eks. ECO2EOF eller FIN3FRM). Du vil også finde fag med ciffer 4, som er Honours år niveau og 4. år af en Bachelor with Honours (kræver du har en afsluttet 3 årig bachelor).
 • For fag på kandidatniveau (graduate level) er det første ciffer 5 eller højere (f.eks. PHE5HRM eller PHE6HRB).

OBS! På La Trobe University skal du vælge fag som svarer til det niveau/år, du ville have været på herhjemme.


Hvor mange fag?

Du skal være fuldtidsstuderende i universitetets øjne for at kunne få og overholde reglerne for dit studievisum.

 • Et fuldtidsstudium er minimum 45 credit points per semester
 • De fleste fag giver 15 credit points.
 • 60 credit points giver normalt 30 ECTS. 

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.


Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Kombiner dine fag med et praktikophold

På La Trobe University er det muligt at kombinere dit studieophold med et praktikophold.


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Bachelorniveau (undergraduate level)

På La Trobe University kan du færdiggøre en bacheloruddannelse (undergraduate degree) på tre år og i nogle tilfælde fire år.

Universitetets uddannelser på bachelorniveau (undergraduate level)
 

Kandidatniveau (graduate level)

Du kan også læse flere forskellige slags hele uddannelser på kandidatniveau eller derover (graduate level) blandt andet en Master's Degree, et Graduate Certificate, et Postgraduate Diploma eller en PhD.


En hel uddannelse på kandidatniveau tager typisk et til to år.

Universitetets uddannelser på kandidatniveau (graduate level)

OBS! Hvis du overvejer at tage en hel kandidatuddannelse i udlandet, bør du være opmærksom på, at uddannelsessystemer udenfor Danmark er opbygget på en anden måde. Det er eksempelvis normalt at arbejde nogle år efter sin bacheloruddannelse og først vende tilbage for at tage sin kandidatuddannelse senere hen. Det betyder, at når man tager en kandidatuddannelse i udlandet, så vil ens medstuderende ofte være erhvervsaktiv, og derfor kan undervisningstimerne potentielt ligge om aftenen, så man kan tage en kandidatuddannelse samtidig med, at man arbejder.


Top-up bacheloruddannelse

Vi har ingen særlig aftale om top-up bacheloruddannelser, men det er muligt at søge ind på en af universitetets bacheloruddannelser, og samtidig søge om at få meritoverført fag du har afsluttet på eksempelvis din erhvervsakademiuddannelse i Danmark. Når universitetet behandler din ansøgning, vil de vurdere, om de vil give dig merit for nogle eller alle dine afsluttede fag. Jo mere dine fag eller afsluttede uddannelse ligner den du søger ind på, jo større er chancen for at få merit. Det vil fremgå af dit optagelsesbrev, hvor mange semestre du skal afslutte for at opnå en Bachelorgrad.

Vær opmærksom på at hvis du bliver optaget på en hel bacheloruddannelse på universitetet, kan der være krav om, at du minimum skal tage et vist antal semestre på universitetet – underordnet hvor meget merit du får for din danske uddannelse.

Læs mere om hele uddannelser på bachelorniveau på La Trobe University.


Sommerkurser

På La Trobe University er det ikke muligt for Study Abroad studerende at læse fag af kortere varighed i sommerperioden. Universitetets sommerkurser er kun for de studerende, som læser en hel uddannelse på La Trobe University.


Internship (Praktikophold)

Du kan kombinere dit Study Abroad-ophold på La Trobe University med et praktikfag, som du tager i stedet for et almindeligt fag. Det er dog ikke på muligt på alle studieområder og primært på bachelorniveau. Læs mere om muligheder indenfor følgende områder:


Sprogkurser

På La Trobe University kan du også tage kurser i engelsk. Du kan tage en række forskellige engelsk-programmer heri General English, Business English og lignende.

Universitetets sprogkurser i engelsk


Specielle programmer

Der udbydes ikke specielle programmer på universitetet.