Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvad kan jeg læse på University of Melbourne?

Study Abroad (Semesterophold)
Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau
Top-up bacheloruddannelse
Sommerkurser
Internship (Praktikophold)
Sprogkurser
Specielle programmer


Study Abroad (Semesterophold)

Study Abroad er en betegnelse for et studieophold i udlandet, hvor du ikke afslutter en hel uddannelse i udlandet. Study Abroad minder meget om udveksling og varer 1-2 semestre. Ved udveksling rejser du ud gennem en udvekslingsaftale på din danske uddannelsesinstitution og får hjælp af det internationale kontor. Ved Study Abroad finder du selv et relevant universitet i udlandet, du ønsker at læse på. Vælger du et af EDU's partneruniversiteter, får du gratis hjælp af EDU gennem ansøgningsprocessen. Se uddybning på vores side om udveksling og Study Abroad

Vil du læse et semester eller to på universitetet, kan du normalt selv vælge dine fag på kryds og tværs af fagretninger. Du skal blot opfylde kravene (prerequisites) til de enkelte fag.

Du finder universitetets udbud af fag i universitetets Handbook, hvor du kan søge på følgende måder:

 • Du kan vælge at klikke på et studieområde - scroll ned til "Browse by study area".
 • Du kan vælge at søge i hele fagkataloget ved at klikke på "Explore all our subjects" under "Browse by study area".

Derefter gør du følgende:

 • Skriv søgeord i fritekstfeltet øverst
 • Begræns eventuelt din søgning ved at krydse relevante bokse af til venstre
 • Tjek at faget udbydes til Study Abroad studerende ved at klikke på "Further Information" og derefter "Available to Study Abroad and/or Study Exchange Students".

Vær opmærksom på:

 • Fag hedder subject (og ikke course, som er en hel uddannelse)
 • Hvis der er nævnt en enrolment quota under beskrivelsen af faget, er der begrænsning på, hvor mange studerende, der kan tage faget, og det kan derfor være sværere at få plads på faget

Hvordan finder jeg de rigtige fag?

Se gode tips og råd til hvordan du finder de rigtige fag – og hvad du skal være opmærksom på, når du kigger efter fag.


Restriktioner på fag

Vær opmærksom på, at der er fag og fagområder, som ikke er åbne for studerende på Study Abroad-ophold (Semesterophold). Læs altid hvad der står under Faculty Requirements and Restrictions på universitetets hjemmeside inden du vælger fag.

Herunder nogle af de restriktioner der er:

 • Medicin fag: fag udbudt på Melbourne School of Medicine er ikke tilgængelige for Study Abroad studerende
 • Tandlæge fag: fag udbudt på Melbourne Dental School er ikke tilgængelige for Study Abroad studerende
 • Law fag på bachelor-niveau: Universitetet har ikke en hel bachelorgrad i jura, men der findes enkelte jura-fag på bachelor-niveau. Se mere om disse fag her
 • Law fag på kandidat-niveau: Du kan læse kandidatfag på universitetets Law School, hvis du læser en ren jura-grad herhjemme. Men der er restriktioner for, hvilke fag du kan vælge mellem, og særlige forhold der gør sig gældende i forhold til godkendelse af dine ønskede fag. Du bør læse hvad universitetet skriver omkring Law her og hvilke fag der er tilgængelig for Study Abroad studerende her.


Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os på vejledning@edu-danmark.dk.


Hvad betyder fagkoderne?

Fagkoderne forklarer, hvilket studieområde faget ligger inden for, og hvilket niveau faget er på.

Den første række af bogstaver er en forkortelse for det studieområde, faget ligger indenfor. MKTG 30012 er eksempelvis et fag, der ligger indenfor marketing (MKTG).

Det første ciffer i fagkoden viser, hvilket niveau faget er på.

 • For fag på bachelorniveau (undergraduate level) er det første ciffer 1-3 (for eksempel MGMT30018)
 • For fag på kandidatniveau (graduate level) er det første ciffer 5 eller højere (for eksempel ECON90051)
 • For fag på honours niveau er det første ciffer 4 (4. år af Bachelor with Honours). Disse fag kræver en bachelor og er ikke altid åbne for Study Abroad

OBS! Når du kigger på fag, er det vigtigt at vælge fag, som passer til det niveau, du skulle være på herhjemme. Hvis du er af sted på dit sidste år på bacheloren, og eksempelvis tager første års fag i udlandet, vil niveauet på fagene højst sandsynligvis være lavere, end hvad du er vant til. Et godt råd er, at vælge fag i udlandet der ligger på samme år, som det år du er af sted på.


Hvor mange fag?

Du skal være fuldtidsstuderende i universitetets øjne for at kunne få og overholde reglerne for dit studievisum.

 • Et fuldtidsstudium er minimum 37,5 credit points per semester
 • De fleste fag giver 12,5 credit points
 • 50 credit points giver normalt 30 ECTS

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.

Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatnivea

Bachelorniveau (undergraduate level)

På University of Melbourne kan du færdiggøre en bacheloruddannelse (undergraduate degree) på tre år og i nogle tilfælde fire år.

Universitetets uddannelser på bachelorniveau (undergraduate level)

Du kan også søge efter hele uddannelser på bachelorniveau i universitetets Handbook
 

Kandidatniveau (graduate level)

Du kan også læse flere forskellige slags hele uddannelser på kandidatniveau eller derover (graduate level) blandt andet en Master's Degree, et Graduate Certificate, et Postgraduate Diploma eller en PhD.


En hel uddannelse på kandidatniveau tager typisk 1,5-2 år.

Universitetets uddannelser på kandidatniveau (graduate level)

Du kan også søger efter hele uddannelser på kandidatniveau i universitetets Handbook

OBS! Hvis du overvejer at tage en hel kandidatuddannelse i udlandet, bør du være opmærksom på, at uddannelsessystemer udenfor Danmark er opbygget på en anden måde. Det er eksempelvis normalt at arbejde nogle år efter sin bacheloruddannelse og først vende tilbage for at tage sin kandidatuddannelse senere hen. Det betyder, at når man tager en kandidatuddannelse i udlandet, så vil ens medstuderende ofte være erhvervsaktiv, og derfor kan undervisningstimerne potentielt ligge om aftenen, så man kan tage en kandidatuddannelse samtidig med, at man arbejder.


Restritioner

Melbourne School of Business kan vi hjælpe dig med at søge ind på følgende uddannelser:

 • Master of International Business
 • Master of Management (alle studieretninger)
 • Specialist Masters and Diplomas som udbydes på Berkeley St. Du kan se listen over hvilke uddannelser det drejer sig om her.


Du skal søge direkte til universitetet, hvis du vil søge ind på én af følgende uddannelser:

 • alle MBAs
 • Master of Marketing
 • Master of Business Analytics

Top-up bacheloruddannelse

Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe dig søge ind på en top-up bacheloruddannelse på University of Melbourne.


Sommerkurser

Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe dig med at søge ind på sommerkurser på University of Melbourne.


Praktik (internship)

Du kan kombinere dit semesterophold på University of Melbourne med et praktikfag, som du kan få enten 12,5 eller 25 credit points for.

Praktikmuligheder på University of Melbourne (nederst på siden)


Sprogkurser

Vi kan desværre ikke hjælpe dig afsted på et sprogkursus på University of Melbourne.


Specielle programmer

Der udbydes ikke specielle programmer på universitetet.