Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Sådan søger du ind på Regent’s University London

Optagelseskrav
Engelskkrav
Studiestart
Sådan søger du
Ansøgningsgebyr
Ansøgningsfrister
Sådan sender du din ansøgning til os


Optagelseskrav

Study Abroad (Semesterophold)

Der er ingen faste optagelseskrav til universitetets Study Abroad-program. Universitetet kigger på den samlede ansøgning inklusiv karakterudskrifter og eksamensbeviser.


Hele uddannelser på bachelorniveau

Når du søger om optagelse på en hel uddannelse på bachelorniveau i udlandet, skal du som minimum have fuldført en gymnasiel uddannelse. Derudover kan optagelseskravene variere fra uddannelse til uddannelse. 

 • Optagelseskravet er et gennemsnit på minimum 7 på den danske 7-trinsskala.


Hele uddannelser på kandidatniveau

Når du søger om optagelse på en hel uddannelse på kandidatniveau i udlandet, skal du som minimum have fuldført en bacheloruddannelse. Derudover kan optagelseskravene variere fra uddannelse til uddannelse.

 • Optagelseskravet er et gennemsnit på 7 på den danske 7-trinsskala (2:2 Lower Second)

Når man søger om optagelse på en hel kandidatgrad i udlandet, er det typisk et udvalg, der behandler ansøgningerne og beslutter, hvem der skal optages. Det kan derfor være svært for universiteterne at sætte et bestemt optagelseskrav, da det kommer an på, hvem der søger det pågældende semester, og hvem der er i udvalget. Typisk vil der blot være beskrevet nogle minimumskrav. 


Sommerkurser

Optagelseskravene på universitetets sommerkurser er de samme som optagelseskravene for Study Abroad-studerende. 


Engelskkrav

Uden sprogtest

Hvis du søger ind på universitetets Study Abroad-program, behøver du ikke at dokumentere dine engelskkundskaber.

OBS: Det gælder dog kun for danske statsborgere eller statsborgere fra andre lande i EU.
 

Med sprogtest

Hvis du ikke er statsborger i et EU-land, skal du tage en engelsk sprogtest for at opfylde engelskkravet til universitetets Study Abroad-program. Det samme gør sig gældende, hvis du søger ind på en hel uddannelse.

Her kan du se, hvor mange point du skal have i din sprogtest.

Bachelorniveau

 • IELTS 6.5 (minimum 6.0 i hver subscore)
 • TOEFL 80 (OBS: TOEFL kan kun benyttes, hvis du ikke skal bruge et studievisum)

Kandidatniveau

 • IELTS 6.5 (minimum 5.5 i hver subscore)
 • TOEFL 80 (OBS: TOEFL kan kun benyttes, hvis du ikke skal bruge et studievisum)

OBS: Enkelte af de hele uddannelser kan godt stille højere krav.


Studiestart

Der er studiestart to gange om året typisk i august og januar for de fleste programmer på universitetet.

Datoer – Study Abroad og hele uddannelser

OBS: Nogle hele uddannelser har kun studiestart i august/september.
 

Sommerkurser 

 • Studiestart: start juni til midt juli.

Sådan søger du

EDU vil meget gerne hjælpe dig med at gennemføre dine planer om at studere i udlandet. For at processen afvikles på bedst mulig måde, er det vigtigt, at dine forventninger til vores service og hjælp afstemmes med de muligheder og begrænsninger, vi har for at hjælpe. Du skal derfor læse, udfylde og underskrive en ansøgningserklæring, som en del af din ansøgning.


Study Abroad-ophold (Semesterophold)

 1. Udfyld ansøgningserklæringen online.
 2. Download og læs ansøgningsvejledningen.
 3. Indsend de supplerende dokumenter til EDU:

Supplerende dokumenter

 • Download og udfyld enten ansøgningsskema - Bachelorniveau eller ansøgningsskema - Kandidatniveau
  OBS: Skal udfyldes elektronisk og sendes til mk@edu-danmark.dk
 • Karakterudskrift fra din nuværende uddannelse (original eller verificeret kopi, på engelsk)

 • Bachelorbevis, hvis du allerede har afsluttet en bacheloruddannelse (original eller verificeret kopi, på engelsk)

 • Dokumentation for engelskkundskaber (original eller verificeret kopi, på engelsk) - kun relevant, hvis du ikke er EU-borger

 • Kopi af pas

 • Et pasbillede

 • Motivational Essay (500 ord)

 • CV (kun på kandidatniveau)
   

Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

 1. Udfyld ansøgningserklæringen online.
 2. Indsend de supplerende dokumenter til EDU:

Supplerende dokumenter

 • Download og udfyld ansøgningsskemaet

 • Eksamenbevis fra din senest afsluttede uddannelse (original eller verificeret kopi, på engelsk)

 • Dokumentation for engelskkundskaber (original eller verificeret kopi, på engelsk)

 • Kopi af pas

 • Et pasbillede

 • Personal Statement
 • 2 anbefalinger (fra undervisere)

 • CV (kun på kandidatniveau)


Sommerkurser

 1. Udfyld ansøgningserklæringen online.
 2. EDU sender dig efterfølgende en ansøgningsvejledning.

OBS! Husk at alle dokumenter skal vedlægges på engelsk. Udover det, skal de fleste dokumenter vedlægges i original format eller som verificeret kopi (med stempel og underskrift, se nærmere forklaring i vores EDUpedia) af en officiel enhed (medmindre andet er angivet), som for eksempel din danske uddannelsesinstitution. Vi sender dine originale dokumenter retur, ligeså snart din ansøgning er sendt af sted. 

Det er en god idé at få lavet verificerede kopier af dine originale dokumenter, før du sender dem med posten. Vi oplever desværre engang imellem, at ikke alle breve kommer frem – og hvis du har sendt dine originale dokumenter, og brevet forsvinder hos Postdanmark, kan du ikke få dem igen. 


Ansøgningsgebyr

Søger du ind på Regent's University London er der et ansøgningsgebyr på GBP 50. 

Du vil først skulle betale ansøgningsgebyret, når Regent's University har modtaget din ansøgning. Du vil efterfølgende modtage en mail med betalingsoplysninger.

Ansøgningsgebyret tilbagebetales ikke – heller ikke hvis du ender med at aflyse dit ophold eller ikke bliver optaget.


Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er den seneste dag universitetet vil modtage din ansøgning. Det er en god idé at sende din ansøgning til os i god tid før ansøgningsfristen, så der er tid til at sikre at ansøgningen er komplet og få alle de praktiske detaljer på plads før studiestart.

For at kunne garantere at ansøgningen kan nå frem i tide inden universitetets ansøgningsfrist er det vigtigt, at vi modtager din ansøgning senest fem hverdage før fristen.

OBS: Ansøgningsfristen er efter lokal tid på universitetet.


Study Abroad (Semesterophold)

 • Ansøgningsfrist for efterårssemestret - 10. april

 • Ansøgningsfrist for forårssemestret - 31. oktober 

  Planlægningsprocessen af dit ophold afhænger af reglerne på din danske uddannelsesinstitution. Det er en god idé at gå i gang med planlægningen af dit ophold 6 til 12 måneder før studiestart, og at du sender din ansøgning til os mellem 4 til 6 måneder før studiestart. Så er der god tid til at få detaljerne på plads inden studiestart. Jo tidligere du søger, jo større sandsynlighed er der typisk for, at få de fag du ønsker. 

Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Vi anbefaler, at du går i gang med planlægningen af dit ophold 8 til 12 måneder før studiestart og du sender din ansøgning til os mellem 6 til 8 måneder før studiestart. På den måde har du tid til at få alle de detaljer på plads, der er i forbindelse med at tage en hel uddannelse i udlandet, heriblandt ansøgning om udlandsstipendium og SU.  


Sommerkurser

 • Ansøgningsfrist - 1. marts

Vi anbefaler, at du går i gang med planlægningen af dit ophold 6 til 8 måneder før studiestart og du sender din ansøgning til os mellem 4 til 6 måneder før studiestart. På den måde har du tid til at få alle de detaljer på plads, der er i forbindelse med at tage en Top-up uddannelse i udlandet, heriblandt ansøgning om SU.  

Behandlingstid

Behandlingstiden af din ansøgning på universitetet er cirka seks til otte uger. Der kan dog gå både kortere og længere tid alt efter, hvilket universitet du har søgt ind på, og hvornår du søger. Har du ikke hørt noget, otte uger efter din ansøgning er afsendt, er du velkommen til at kontakte os, så rykker vi gerne universitetet for svar. 


Sådan sender du din ansøgning til os

Originale eller verificerede kopier

Dokumenter, der skal være originale eller verificerede, kan sendes til os på en af følgende måder:

 • Udsteder af dokumentet kan sende det til os via e-mail. E-mailen skal komme direkte fra udsteder af dokumentet, og må ikke først være gået igennem dig.

eller

 • Udsteder af dokumentet kan sende det til os via e-boks (sikker post). Til det formål skal udsteder af dokumentet bruge EDU's CVR nummer, som er: 25 64 63 98.

eller

 • Dokumentet kan sendes til os fysisk med posten. En original/verificeret kopi er karakteriseret ved, at udsteder af dokumentet har stemplet og underskrevet det, og at det ikke efterfølgende er blevet kopieret, scannet eller printet. Et karakterudskrift skal eksempelvis stemples og underskrives af din uddannelsesinstitution.

Andre dokumenter

Dokumenter, der ikke skal være originale eller verificerede, kan du blot sende til os med posten eller via e-mail til din EDU vejleder, som du får tildelt, når du udfylder vores online ansøgningserklæring.

Se i øvrigt vores video om verificerede kopier.


EDU’s adresse:

EDU
Nikolaj Plads 26, 2. sal
1067 København K

Hvis du gerne vil aflevere ansøgningen personligt, er du velkommen til at komme forbi ovenstående adresse i vores åbningstid. Vi holder åbent alle hverdage mellem kl. 10-12 og kl. 13-15.