Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvad kan jeg læse på San Diego State University (SDSU)?

Study Abroad (Semesterophold)
Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau
Top-up bacheloruddannelse
Sommerkurser
Internship (Praktikophold)
Sprogkurser
Specielle programmer


Study Abroad (Semesterophold)

Study Abroad er en betegnelse for et studieophold i udlandet, hvor du ikke afslutter en hel uddannelse i udlandet. Study Abroad minder meget om udveksling og varer 1-2 semestre. Ved udveksling rejser du ud gennem en udvekslingsaftale på din danske uddannelsesinstitution og får hjælp af det internationale kontor. Ved Study Abroad finder du selv et relevant universitet i udlandet, du ønsker at læse på. Vælger du et af EDU's partneruniversiteter, får du gratis hjælp af EDU gennem ansøgningsprocessen. Se uddybning på vores side om udveksling og Study Abroad

Vil du læse et semester eller to på universitetet, kan du normalt selv vælge dine fag på kryds og tværs af fagretninger. Du skal blot opfylde kravene (prerequisites) til de enkelte fag.


13 vigtige facts om at søge ind på Study Abroad på SDSU.


1. Study Abroad-programmet på San Diego State University (SDSU) hedder Semester at SDSU og bliver udbudt gennem deres American Language Institute

2. Når du søger ind på SDSU, skal du vælge om du vil læse Semester af SDSU - General Courses (alle andre studieretninger end business) eller Semester at SDSU - Business Courses (se punkt 4). Se her for særlige adgangskrav for Business Courses.

3. Business Courses (business-fag) inkluderer studieområderne med følgende fagkoder:

    Accounting (ACCT)

    Marketing (MKTG)

    Business Administration (BA)

    Finance (FIN)

    Management (MGT)

    Management Information Systems (MIS) 

4. Som business-studerende er det tilladt at følge både Business Courses og General Courses fag.

5. Søger du om optagelse på General Courses (alle andre studieretninger end business), må du ikke følge fag fra de studieområder, som er nævnt under punkt 3. Men vær opmærksom på, at hvis du søger ind på General Courses findes der stadigvæk over 70 fag på General Course-programmet, som indeholder business-elementer. Se en liste over hvilke her.6. Man skal være forberedt på at være meget fleksibel i sine fagvalg, da de lokale SDSU studerende har førsteret på fagene ifølge californisk lovgivning, og man som international studerende derfor ikke kan være sikker på at få mulighed for at følge alle de fag, man ønsker. Der er stor efterspørgsel på fag inden for Communication, Economics, Engineering og Psychology, og det er derfor vigtigt at man som udgangspunkt ikke er nødt til at få alle sine fag inden for disse områder. Læs SDSU's FAQ godt igennem her

7. Det er vigtigt, at man kan få mange fag forhåndsgodkendt af sit Studiekontor hjemmefra, da man ikke er sikret fagene hjemmefra og de først falder på plads derovre.

8. Som Study Abroad studerende på SDSU, kan man vælge fag på kryds og tværs af fagretninger sålænge du opfylder de krav, der stilles til baggrundsviden for de enkelte fag, såkaldte prerequisites. Dog er det kun, når man er optaget på Business Courses, at man kan vælge fag på de studieområder nævnt i punkt 3.

9. Efter de lokale californiske studerende har valgt fag, skal man som international studerende tilmelde sig fag via SDSUs eget online fagtilmeldings system efter ankomst til universitet. Hvis de ønskede fag er fyldt op, kan man blive skrevet på venteliste og vil da blive tilmeldt fag fra denne liste automatisk, hvis der skulle blive åbnet op for tilmelding igen.

10. For at holde dig fuldt opdateret om hvilke fag og fagområder, der ikke er tilgængelige for Study Abroad studerende, er det meget vigtigt, at du læser SDSU's Semester at SDSU-blog godt igennem.

11. Det er meget svært at få lov til at følge research-fag, hvis man kun er på SDSU et enkelt semester, da det oftest vil være et projekt, der skal aftales mellem den enkelte professor og studerende.

12. Det er muligt at vælge BA 600 fag som studerende på Business Courses. Men da disse fag er meget populære, er det langt fra sikkert, at der er ledige pladser til Study Abroad studerende, efter de lokale studerende har valgt fag. Så sørg for at have et alternativ, hvis du ønsker et BA 600 fag.

13. Vær opmærksom på at det kan generelt være svært at følge kommunikationsfag (fag med fagkoden COMM) specielt på kandidatniveau, da der er et begrænset antal fag, der udbydes, og der derfor også er stor efterspørgsel efter dem fra californiske såvel som internationale studerende. Det er derfor vigtigt, at man ikke er afhængig af kun at skulle følge COMM-fag, og derfor også kan få fag forhåndsgodkendt hjemmefra fra andre fakulteter, da det ellers kan være for usikkert.     

* Vær opmærksom på at fagtilmelding kan foregå lidt forskelligt fra fakultet til fakultet, for eksempel er det lidt anderledes hvis man ønsker at følge kommunikationsfag (COMM) eller sports courses (ENS). Det er derfor meget vigtigt at holde sig opdateret på Semester at SDSU-bloggen for ændringer.
 

Du finder universitetets udbud af fag i deres fagdatabase.

Sådan søger du i fagdatabasen

 1. Først vælger du et fagområde under punktet Course Subject.

 2. Dernæst skal du sørge for at vælge det relevante semester (enten det kommende eller tilsvarende fra året før) under punktet Period i øvre venstre hjørne.

 3. Derefter trykker du på Search og får alle resultater frem inden for det fagområde for den pågældende studieperiode. Du skal derfra sikre dig, at du ser på fag på rette niveau. Brug vejledningen nedenfor på denne side til dette. 

 

HA-Almen på CBS

Hvis du læser HA-Almen på CBS, bør du læse hvilke særlige forhold der gælder, når man læser på SDSU.


Hvad betyder fagkoderne?

Fagkoderne forklarer, hvilket studieområde faget ligger inden for, og hvilket niveau faget er på.

Den første række af bogstaver er en forkortelse for det studieområde, faget ligger indenfor. MKTG 370 er eksempelvis et fag, der ligger indenfor marketing (MKTG).

Det første ciffer i fagkoden viser, hvilket niveau faget er på.

 • For fag på bachelorniveau (undergraduate level) er det første ciffer 1-4 (f.eks. ENGL 220 eller MKTG 370).
 • For fag på kandidatniveau (graduate level) er det første ciffer 5 eller højere (f.eks. CS 532 eller FIN 604).

OBS! Fag med første ciffer 5 er typisk kandidatfag, men kan være på både bachelor- og kandidatniveau. Så hvis du er kandidatstuderende, og vælger fag med første ciffer 5, skal du sikre dig, at du kan få merit for faget/fagene hjemmefra. Se mere her.

OBS! Når du kigger på fag, er det vigtigt at vælge fag, som passer til det niveau, du skulle være på herhjemme. Hvis du er af sted på dit sidste år på bacheloren, og eksempelvis tager første års fag i udlandet, vil niveauet på fagene højst sandsynligvis være lavere, end hvad du er vant til. Et godt råd er, at vælge fag i udlandet der ligger på samme år, som det år du er af sted på.


Hvor mange fag?

Du skal være fuldtidsstuderende i universitetets øjne for at kunne få og overholde reglerne for dit studievisum.

Bachelorniveau (undergraduate level)

 • Et fuldtidsstudium er minimum 12 units of credit per semester for, at det svarer til et fuldtidsstudium (30 ECTS). 
 • De fleste fag giver 3-4 units of credit.
 • 12-15 units of credit giver normalt 30 ECTS. 

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.

Kandidatniveau (graduate level)

 • Et fuldtidsstudium er minimum 9 units of credit per semester
 • De fleste fag giver 3-4 units of credit.
 • 9-12 units of credit giver normalt 30 ECTS. 

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.


Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe dig søge ind på en hel uddannelse på San Diego State University (SDSU).


Top-up bacheloruddannelse

Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe dig søge ind på en top-up bacheloruddannelse på San Diego State University (SDSU).


Sommerkurser

Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe dig med at søge ind på sommerkurser på San Diego State University (SDSU).


Internship (Praktikophold)

Det er desværre ikke muligt at tage praktikfag under dit studieophold på San Diego State University (SDSU).


Sprogkurser

På San Diego State University (SDSU) kan du også tage kurser i engelsk. Du kan tage en række forskellige engelsk-programmer heri Business English, English for Academic Purposes og lignende.

Universitetets sprogkurser i engelsk


Specielle programmer

På San Diego State University (SDSU) kan du læse en række spændende og lidt anderledes engelskprogrammer, som har til formål at forberede dig til en international karriere. Universitetet tilbyder for eksempel programmer som International Business English og Workplace English, hvor du lærer at tale engelsk på en måde, så du kan begå dig på en international arbejdsplads.

Læs mere om International Business English her.

Læs mere om Workplace English her


 

Gå til toppen Kontakt os

Kontakt os

EDU’s vejledning er gratis og uforpligtende.
Så kontakt os endelig!
Indsend formularen eller ring til os på 70 20 28 24 på hverdage mellem kl. 9 og 16.