Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvad kan jeg læse på University of New South Wales (UNSW)?

Study Abroad (Semesterophold)
Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau
Top-up bacheloruddannelse
Sommerkurser
Internship (Praktikophold)
Sprogkurser
Specielle programmer


Study Abroad (Semesterophold)

Study Abroad er en betegnelse for et studieophold i udlandet, hvor du ikke afslutter en hel uddannelse i udlandet. Study Abroad minder meget om udveksling og varer 1-2 semestre. Ved udveksling rejser du ud gennem en udvekslingsaftale på din danske uddannelsesinstitution og får hjælp af det internationale kontor. Ved Study Abroad finder du selv et relevant universitet i udlandet, du ønsker at læse på. Vælger du et af EDU's partneruniversiteter, får du gratis hjælp af EDU gennem ansøgningsprocessen. Se uddybning på vores side om udveksling og Study Abroad

Vil du læse et semester eller to på universitetet, kan du normalt selv vælge dine fag på kryds og tværs af fagretninger. Du skal blot opfylde kravene (prerequisites) til de enkelte fag.

Du finder universitetets udbud af fag i deres fagdatabase. Du kan søge efter fag på to forskellige måder:

OBS! Hvis du vil se mere information om det specifikke fag, kan du klikke på Online Handbook Record i øverste højre hjørne, når du er inde på et fag

Fagudbud - January term 2020

Fagudbud - January og August terms 2019

Ekstra fagudbud - August term 2019, kandidatniveau

Link til kursusoversigt for medicinstuderende


Hvordan finder jeg de rigtige fag?

Se gode tips og råd til hvordan du finder de rigtige fag – og hvad du skal være opmærksom på, når du kigger efter fag.


Restriktioner på fag

Vær opmærksom på, at følgende fagområder ikke er åbne for studerende på Study Abroad-ophold (Semesterophold):

 • Fag på Australian Graduate School of Management (AGSM)
 • Management (MNGT): fag på Australian School of Management
 • Management (MGMT): nogle af fagene (honours fag samt nogle postgraduate fag) er restricted
 • Business Technology (GBAT) - medmindre du har haft fem års fuldtidsbeskæftigelse
 • Economics (ECON): det er ikke muligt at læse ECON6XXX fag
 • Marketing (MARK): det er ikke muligt at læse MARK6XXX fag
 • Strategy & Entrepreneurship (STRE): det er ikke muligt at læse STRE6XXX fag
 • Media (MDIA) - kan muligvis være åbne for studerende der læser ren kommunikation eller medievidenskab
 • Psychology (PSYC): det er ikke muligt at tage clinical courses på postgraduate niveau, men almindelige fag er åbne
 • Law (LAWS) & Juris Doctor (JURD): kun muligt for studerende som læser ren jura
 • AVIG, IEST, MNGT, OPTM, SWCH, ZBUS, ZEIT, ZGEN, ZHSS, ZINT, ZPEM, MFAC, MDCM
 • PHYS9xxx
 • Fag på Faculty of Medicine, medmindre at de ligger på School of Medical Sciences.
 • OBS: Fag, hvis kursuskode starter med Z undervises alle på UNSW's campus i Canberra, som ligger fem timers kørsel fra Sydney.
 • Der kan være restriktioner på BENV-fag


Hvad betyder fagkoderne?

Fagkoderne forklarer, hvilket studieområde faget ligger inden for, og hvilket niveau faget er på. 

Den første række af bogstaver er en forkortelse for det studieområde, faget ligger indenfor. ECON6004 er eksempelvis et fag, der ligger indenfor økonomi (ECON). 

Det første ciffer i fagkoden viser, hvilket niveau faget er på.

 • For fag på bachelorniveau (undergraduate level) er det første ciffer 1-4 (for eksempel BIOS3011 eller ENGL3300).
 • For fag på kandidatniveau (graduate level) er det første ciffer 5 eller højere (for eksempel ECON6004 eller COMP9104).


OBS! Når du kigger på fag, er det vigtigt at vælge fag, som passer til det niveau, du skulle være på herhjemme. Hvis du er af sted på dit sidste år på bacheloren, og eksempelvis tager første års fag i udlandet, vil niveauet på fagene højst sandsynligvis være lavere, end hvad du er vant til. Et godt råd er, at vælge fag i udlandet der ligger på samme år, som det år du er af sted på.


Hvor mange fag?

Du skal være fuldtidsstuderende i universitetets øjne for at kunne få og overholde reglerne for dit studievisum.


Study Abroad

Studieperioderne på universitetet hedder Terms og varer cirka 10 uger hver. Study Abroad-studerende kan enten starte i Term 1 eller Term 3. Studerende tager 18 units of credit (tre fag) i løbet af et Term for at være fuldtidstuderende, hvilket oftest bliver vurderet til cirka 20-25 ECTS af de danske uddannelsinstitutioner.

Der findes dog også eksempler på studerende, der har fået et Term vurderet til 30 ECTS ved deres danske studienævn, men det normale er de ca. 20-25 ECTS, da et Term er 4-5 uger kortere end et normalt semester i Danmark.

Hvis dit studienævn godkender et Term til 20-25 ECTS, men du har brug for mindst 30 ECTS, er der forskellige muligheder at opnå dette på:

 • Du kan eventuelt kombinere et Term med henholdsvis et January Term  (med Term 1) eller et August term (med Term 3), hvor du tager et intensivt fag (6 credits). Dermed får du 24 credits, som typisk svarer til 30 ECTS. Det kaldes et Tailored Term.
 • Alternativt kan du også tage to Terms i træk og fordele de 24 credits med 12 credits (dvs. to fag) i hver Term.
 • En tredje mulighed kan være at tage (og betale for) et ekstra fag i det pågældende Term.

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Du skal minimum tage 48 credits over tre terms, hvis du læser en hel grad på UNSW, for at overholde reglerne for dit studievisum.


Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Kombiner dine fag med et praktikophold

På UNSW er det muligt at kombinere dit studieophold med et praktikophold.


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Bachelorniveau (undergraduate level)

På University of New South Wales kan du færdiggøre en bacheloruddannelse (undergraduate degree) på tre år og i nogle tilfælde fire år.

Universitetets uddannelser på bachelorniveau (undergraduate level)


Kandidatniveau (graduate level)

Du kan også læse flere forskellige slags hele uddannelser på kandidatniveau eller derover (postgraduate-level) blandt andet en Master's Degree, et Graduate Certificate, et Postgraduate Diploma eller en PhD.


En hel uddannelse på kandidatniveau tager typisk halvandet til to år. 

Universitetets uddannelser på kandidatniveau (graduate level)

Universitets guide til uddannelser på kandidatniveau

OBS! Hvis du overvejer at tage en hel kandidatuddannelse i udlandet, bør du være opmærksom på, at uddannelsessystemer udenfor Danmark er opbygget på en anden måde. Det er eksempelvis normalt at arbejde nogle år efter sin bacheloruddannelse og først vende tilbage for at tage sin kandidatuddannelse senere hen. Det betyder, at når man tager en kandidatuddannelse i udlandet, så vil ens medstuderende ofte være erhvervsaktiv, og derfor kan undervisningstimerne potentielt ligge om aftenen, så man kan tage en kandidatuddannelse samtidig med, at man arbejder.


Top-up bacheloruddannelse

Vi har ingen særlig aftale om top-up bacheloruddannelser, men det er muligt at søge ind på en af universitetets bacheloruddannelser, og samtidig søge om at få meritoverført fag du har afsluttet på eksempelvis din erhvervsakademiuddannelse i Danmark. Når universitetet behandler din ansøgning, vil de vurdere, om de vil give dig merit for nogle eller alle dine afsluttede fag. Jo mere dine fag eller afsluttede uddannelse ligner den du søger ind på, jo større er chancen for at få merit. Det vil fremgå af dit optagelsesbrev, hvor mange semestre du skal afslutte for at opnå en Bachelorgrad.

Vær opmærksom på at hvis du bliver optaget på en hel bacheloruddannelse på University of New South Wales,, så kan der være krav om, at du minimum skal tage et vist antal års studier på University of New South Wales,  – underordnet hvor meget merit du får for din erhvervsakademiuddannelse.

Læs mere om hele uddannelser på bachelorniveau på universitetet.


Sommerkurser

Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe dig med at søge ind på sommerkurser på University of New South Wales.


Internship (Praktikophold)

Du kan kombinere dit semesterophold på University of New South Wales med et praktikfag, som svarer til et fag på 6 units of credits. Du vil som udgangspunkt blive tilmeldt 24 units of credits, og hvis din praktik falder på plads, vil du få mulighed for at droppe et fag. Universitetet har denne procedure for at sikre, at du ikke ender med at mangle et fag, såfremt praktikpladsen ikke falder på plads.  

Praktikmuligheder på University of New South Wales (UNSW) - Se under Internships


Sprogkurser

På University of New South Wales (UNSW) kan du også tage kurser i engelsk. Du kan tage en række forskellige engelsk-programmer, inklusiv Business English, English for Academic Purposes og lignende.

Universitetets sprogkurser i engelsk


Specielle programmer

Der udbydes ikke specielle programmer på universitetet.