Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvordan søger jeg ind på University of Technology Sydney (UTS)?

Optagelseskrav
Engelskkrav
Studiestart
Sådan søger du
Ansøgningsgebyr
Ansøgningsfrister


Optagelseskrav

Study Abroad (Semesterophold)

Bachelorniveau

Universitetet forventer et vægtet gennemsnit på minimum 7 på din igangværende bachelor-uddannelse.

Kandidatniveau

Universitetet forventer et vægtet gennemsnit på minimum 7. Hvis du har afsluttet mindre end 60 ECTS på din kandidat-uddannelse på ansøgningstidspunktet, er det dit gennemsnit fra din afsluttede bachelor-uddannelse der tæller. Hvis du har afsluttet 60 ECTS eller mere på ansøgningstidspunktet, er det dit gennemsnit fra din igangværende kandidatuddannelse der tæller og ikke dit gennemsnit fra din bachelor-uddannelse. Du skal dog stadig vedlægge dokumentation for din bachelor-uddannelse i din ansøgning.


Hele uddannelser på bachelorniveau

Når du søger om optagelse på en hel uddannelse på bachelorniveau i udlandet, skal du som minimum have fuldført en gymnasiel uddannelse med et godt resultat. Derudover kan optagelseskravene variere fra uddannelse til uddannelse, så du bør altid kigge på universitetets krav under de enkelte uddannelser for eventuelle specifikke krav. 

Optagelseskrav for uddannelser på bachelorniveau


Hele uddannelser på kandidatniveau

Når du søger om optagelse på en hel uddannelse på kandidatniveau i udlandet, skal du som minimum have fuldført en anerkendt bacheloruddannelse. Derudover kan optagelseskravene variere fra uddannelse til uddannelse, så du bør altid kigge på universitetets krav under de enkelte uddannelser for eventuelle specifikke krav.

Vær opmærksom på at en uddannelse på kandidatniveau i Engineering på UTS kræver en 4 årig bachelor, så du kan ikke blive optaget med en 3 årig bachelor. Dette gælder dog som oftest ikke for Master of Engineering Management.

Når man søger om optagelse på en hel kandidatgrad i udlandet, er det typisk et udvalg, der behandler ansøgningerne og beslutter, hvem der skal optages. Det kan derfor være svært for universiteterne at sætte et bestemt optagelseskrav, da det kommer an på, hvem der søger det pågældende semester, og hvem der er i udvalget. Typisk vil der blot være beskrevet nogle minimumskrav. 

Optagelseskrav for uddannelser på kandidatniveau


Engelskkrav

Uden sprogtest

Study Abroad

Når du søger optagelse på universitetet gennem EDU, behøver du ikke tage en engelsk sprogtest, hvis du opfylder ét af følgende krav: 

1. Du har bestået en gymnasieuddannelse og fået mindst 7 - både mundtligt og skriftligt - i engelsk på A- eller B-niveau på 7-trins skalaen.

2. Du kan dokumentere, at du er blevet undervist på engelsk på akademisk niveau i mindst 1 år (60 ECTS). Det skal være et års sammenhængende studier på samme uddannelsesinstitution, hvor alle fag er undervist og eksamineret på engelsk. Du skal vedlægge dokumentation (dvs. brev fra din uddannelsesinstitution) på, at du har afsluttet et års studier på engelsk, når du søger ind på universitetet.

3. Du kan få udfyldt en English Language Proficiency Assessment (ELPA) formular af din uddannelsesinstitution, hvor du er blevet undervist på engelsk, hvis du er dansk statsborger (eller statsborger i et af de andre europæiske lande nævnt på formularen)

Læs mere om hvordan du kan opfylde engelskkravet, når du søger Study Abroad på UTS her (se under English Language).

 

Hele uddannelser

1. Du har bestået en gymnasieuddannelse og fået mindst 10 - enten mundtligt eller skriftligt - i engelsk på A- eller B-niveau på 7-trins skalaen.

2. Du kan dokumentere, at du er blevet undervist på engelsk på akademisk niveau i mindst 1 år (60 ECTS). Det skal være et års sammenhængende studier på samme uddannelsesinstitution, hvor alle fag er undervist og eksamineret på engelsk. Du skal vedlægge dokumentation (dvs. brev fra din uddannelsesinstitution) på, at du har afsluttet et års studier på engelsk, når du søger ind på universitetet.

Læs mere om hvordan du kan opfylde engelskkravet, når du søger ind på en hel uddannelse på UTS her.

OBS: Hvis du søger ind på en hel uddannelse, kan der være enkelte programmer, der har særlige sprogkrav. Se denne hjemmeside for mere information.


Med sprogtest

Opfylder du ikke nogle af ovenstående engelskkrav, skal du tage en engelsk sprogtest. Vær opmærksom på at testresultatet ikke må være over 2 år gammel på ansøgningstidspunktet.

Her kan du se, hvor mange point du skal have i din sprogtest:

Engelskkrav - Study Abroad og hele uddannelser

  • Kig under 'Undergraduate coursework English language requirements' for bachelorniveau
  • Kig under 'Postgraduate coursework English language requirements' for kandidatniveau

Studiestart

Der er studiestart 2 gange om året i Autumn (februar/marts - juli) og Spring (juli - november) for de fleste programmer på universitetet.

Datoer – alle programmer

OBS: Nogle uddannelser/fag på Graduate School of Health/Teacher Education kører efter 'Calendar B'. Se her hvilke uddannelser det drejer sig om.


Sådan søger du

Har du besluttet dig for at søge om optagelse på dette universitet? 

Hvis ja, skal du gøre følgende:

  1. Udfyld vores ansøgningserklæring online.
  2. Når du har udfyldt ansøgningserklæringen online, vil du først modtage en automatisk bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgningserklæring. 
  3. Derefter vil du, snarest muligt, blive kontaktet af din personlige vejleder hos EDU, der hjælper dig igennem ansøgningsprocessen til dette universitet. 

Vi anbefaler, at du kun udfylder én ansøgningserklæring, da optagelseschancerne er gode, hvis du opfylder optagelses- og engelskkravene. 98 % af vores studerende bliver optaget på deres ønskede universitet.

EDU’s hjælp er 100 % gratis – og uforpligtende.

OBS! Husk at tjekke fagmuligheder, optagelses- og engelskkrav inden du starter ansøgningsprocessen. Er du i tvivl, om du opfylder kravene, eller om universitetet har de faglige muligheder, du efterspørger, er du velkommen til at kontakte os på vejledning@edu-danmark.dk eller på 70 20 28 24, før du starter ansøgningsprocessen.​​​​​​​


Ansøgningsgebyr

Study Abroad:

Der er ikke ansøgningsgebyr for studerende, der søger igennem EDU på UTS.


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau samt Research:

Der er ikke ansøgningsgebyr for studerende, der søger online fra Danmark igennem EDU på UTS.


Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er den seneste dag universitetet vil modtage din ansøgning. Det er en god idé at sende din ansøgning til os i god tid før ansøgningsfristen, så der er tid til at sikre at ansøgningen er komplet og få alle de praktiske detaljer på plads før studiestart.

For at kunne garantere at ansøgningen kan nå frem i tide inden universitetets ansøgningsfrist er det vigtigt, at vi modtager din ansøgning senest fem hverdage før fristen.

OBS! Ansøgningsfristen er efter lokal tid på universitetet.


Study Abroad (Semesterophold)

Ansøgningsfrist - Study Abroad (semesterophold)

  • Kig under Important application deadlines

Planlægningsprocessen af dit ophold afhænger af reglerne på din danske uddannelsesinstitution. Det er en god idé at gå i gang med planlægningen af dit ophold 6 til 12 måneder før studiestart, og at du sender din ansøgning til os mellem 4 til 6 måneder før studiestart. Så er der god tid til at få detaljerne på plads inden studiestart. Jo tidligere du søger, jo større sandsynlighed er der typisk for, at få de fag du ønsker. 

Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse
Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Ansøgningsfrist - Hele uddannelser

Vi anbefaler, at du går i gang med planlægningen af dit ophold 8 til 12 måneder før studiestart og du sender din ansøgning til os mellem 5 til 7 måneder før studiestart. På den måde har du tid til at få alle de detaljer på plads, der er i forbindelse med at tage en hel uddannelse i udlandet, heriblandt ansøgning om udlandsstipendium og SU. 


Research-uddannelser

Ansøgningsfrist - Research

Vi anbefaler, at du går igang med planlægningen minimum 1 år før du vil starte, da der går en del arbejde forud for selve ansøgningen. Læs mere om processen her.

Behandlingstid

Behandlingstiden af din ansøgning på universitetet er cirka seks til otte uger. Der kan dog gå både kortere og længere tid alt efter, hvilket universitet du har søgt ind på, og hvornår du søger. Har du ikke hørt noget, otte uger efter din ansøgning er afsendt, er du velkommen til at kontakte os, så rykker vi gerne universitetet for svar. 


Kontakt vores vejledningsteam, så vi kan hjælpe dig til udlandet

EDU’s vejledning er gratis, og vores mål er at hjælpe dig trygt og sikkert gennem ansøgningsprocessen og til at få en god start på dit studieophold i udlandet.
 
Når du starter din ansøgning til et universitet, får du tilknyttet en personlig vejleder, der følger dig gennem hele processen før, under og efter dit ophold.
Inden du søger til et specifikt universitet, får du hjælp af hele vores team, der alle selv har læst i udlandet.
 
Din vejleder til dette universitet er Stephanie Winther Sødorf.
 
Kontakt os på 70 20 28 24 eller på vejledning@edu-danmark.dk, så vi kan hjælpe dig med at realisere din studiedrøm.
Gå til toppen Kontakt os

Kontakt os

EDU’s vejledning er gratis og uforpligtende.
Så kontakt os endelig!
Indsend formularen eller ring til os på 70 20 28 24 på hverdage mellem kl. 9 og 16.