Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvad kan jeg læse på University of Technology Sydney (UTS)?

Study Abroad (Semesterophold)
Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau
Top-up bacheloruddannelse
Sommerkurser
Internship (Praktikophold)
Sprogkurser
Specielle programmer


Study Abroad (Semesterophold)

Study Abroad er en betegnelse for et studieophold i udlandet, hvor du ikke afslutter en hel uddannelse i udlandet. Study Abroad minder meget om udveksling og varer 1-2 semestre. Ved udveksling rejser du ud gennem en udvekslingsaftale på din danske uddannelsesinstitution og får hjælp af det internationale kontor. Ved Study Abroad finder du selv et relevant universitet i udlandet, du ønsker at læse på. Vælger du et af EDU's partneruniversiteter, får du gratis hjælp af EDU gennem ansøgningsprocessen. Se uddybning på vores side om udveksling og Study Abroad

Vil du læse et semester eller to på universitetet, kan du normalt selv vælge dine fag på kryds og tværs af fagretninger. Du skal blot opfylde kravene (prerequisites) til de enkelte fag.

Når du skal finde dine fag, kan dette gøres både ved hjælp af Subject Guides og/eller universitetets fagdatabase (Handbook).

 • Universitetet anbefaler, at du starter med at hente Exchange and Study Abroad Subject Guides for netop dit studieområde. Disse guides indeholder fag indenfor et givent studieområde med angivelse af hvilket år/niveau faget udbydes på
 • Læs Tips for Selecting Subjects, som du finder længere nede på samme side som Subject Guides og hent og læs Step-by-Step guiden
 • Du kan også søge fag i universitetets fagdatabase (Handbook)
 • Du kan med fordel læse vejledningen til UTS’ fagdatabase (Handbook)

Vær opmærksom på

 • For at finde frem til, hvornår fagene udbydes (Spring eller Autumn) skal du - efter du har fundet fagene - slå dem op i UTS Time Table Planner
 • Det fremgår desværre ikke altid under fagbeskrivelserne på universitetets hjemmeside, om faget er et undergraduate eller postgraduate fag.

Hvordan finder jeg de rigtige fag?

Se gode tips og råd til hvordan du finder de rigtige fag – og hvad du skal være opmærksom på, når du kigger efter fag.

Restriktioner på fag

Engineering-fag:
Det er muligt at tage Engineering-fag på kandidatniveau på UTS med en 3 årig bachelor i Engineering, selvom der som udgangspunkt kræves en 4 årig bachelor. Du skal dog være opmærksom på, at da der er høj efterspørgsel på Engineering-fag på kandidatniveau, kan der være lukket for nogle fag, så det kræver fleksibilitet.

Følgende fag er ikke mulige at tage:

 • 41030 Engineering Capstone
 • 41055 Engineering Workplace Reflection

Hvad betyder fagkoderne?

Du kan ikke umiddelbart læse ud fra fagets talkode, hvilket år/niveau faget er på. Det er derfor en god ide at bruge universitetets Exchange and Study Abroad Subject Guides (se herover), som indeholder lister over fag indenfor de forskellige studieområder, og her kan du se, hvilket år/niveau faget er på.

 • Hvis du læser på bachelor-niveau når du er på studieophold på UTS, kan du som udgangspunkt kun søge fag på bachelor-niveua.
 • Hvis du læser på kandidat-niveau, kan du søge fag på både bachelor- og kandidatniveau, såfremt du kan få fagene forhåndsgodkendt på dit hjemuniversitetet.

OBS! Når du kigger på fag, er det vigtigt at vælge fag, som passer til det niveau, du skulle være på herhjemme. Hvis du er af sted på dit sidste år på bacheloren, og eksempelvis tager første års fag i udlandet, vil niveauet på fagene højst sandsynligvis være lavere, end hvad du er vant til. Et godt råd er, at vælge fag i udlandet der ligger på samme år, som det år du er af sted på.Hvor mange fag?

Du skal være fuldtidsstuderende i universitetets øjne for at kunne få og overholde reglerne for dit studievisum.

 • Et fuldtidsstudium er minimum 18 credit points per semester
 • De fleste fag giver 6 credit points. Fag på Faculty of Arts og Social Sciences og nogle fag på Law giver dog 8 credit points.
 • 24 credit points giver normalt 30 ECTS. 

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.


Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Bachelorniveau (undergraduate level)

På UTS kan du færdiggøre en bacheloruddannelse (undergraduate degree) på tre år og i nogle tilfælde fire år.

Når du skal finde frem til den ønskede uddannelse, kan du gøre dette på flere måder:

 • Du kan starte her og benytte søgefunktionen eller vælge et studieområde og dermed spore dig ind på den rette uddannelse.
 • Du kan søge via UTS' Handbook under Course Areas. Her vælger du det relevante studieområde i menuen til venstre og derefter Undergraduate Courses og får dermed en liste frem med mulige uddannelser.

Kandidatniveau (graduate level)

Du kan også læse flere forskellige slags hele uddannelser på kandidatniveau eller derover (graduate level) blandt andet en Master's Degree, et Graduate Certificate, et Postgraduate Diploma eller Postgraduate Research.


En hel uddannelse på kandidatniveau tager typisk 1,5-2 år.

Når du skal finde frem til den ønskede uddannelse, kan du gøre dette på flere måder:

 • Du kan starte her og benytte søgefunktionen eller vælge et studieområde og dermed spore dig ind på den rette uddannelse.
 • Du kan søge via UTS' Handbook under Course Areas. Her vælger du det relevante studieområde i menuen til venstre og derefter Postgraduate Courses og får dermed en liste frem med mulige uddannelser.

OBS! Hvis du overvejer at tage en hel kandidatuddannelse i udlandet, bør du være opmærksom på, at uddannelsessystemer udenfor Danmark er opbygget på en anden måde. Det er eksempelvis normalt at arbejde nogle år efter sin bacheloruddannelse og først vende tilbage for at tage sin kandidatuddannelse senere hen. Det betyder, at når man tager en kandidatuddannelse i udlandet, så vil ens medstuderende ofte være erhvervsaktive. Derfor kan undervisningstimerne potentielt ligge om aftenen, så man kan tage en kandidatuddannelse samtidig med, at man arbejder.


Top-up bacheloruddannelse

Vi har ingen særlig aftale om top-up bacheloruddannelser, men det er muligt at søge ind på en af universitetets bacheloruddannelser, og samtidig søge om at få meritoverført fag du har afsluttet på eksempelvis din erhvervsakademiuddannelse i Danmark. Når universitetet behandler din ansøgning, vil de vurdere, om de vil give dig merit for nogle eller alle dine afsluttede fag. Jo mere dine fag eller afsluttede uddannelse ligner den du søger ind på, jo større er chancen for at få merit. Det vil fremgå af dit optagelsesbrev, hvor mange semestre du skal afslutte for at opnå en Bachelorgrad.

Vær opmærksom på at hvis du bliver optaget på en hel bacheloruddannelse på universitetet, kan der være krav om, at du minimum skal tage et vist antal semestre på universitetet – underordnet hvor meget merit du får for din danske uddannelse. (Hvis man ikke kender antallet af semestre man skal tage)

Læs mere om hele uddannelser på bachelorniveau på universitetet (link til “Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau).


Sommerkurser

På UTS er det ikke muligt at læse fag af kortere varighed i sommerperioden.


Internship (Praktikophold)

Det er desværre ikke muligt at komme i praktik i forbindelse med et study abroad-ophold på UTS, men hvis du søger ind på en hel uddannelse, er der ofte gode muligheder for praktik i løbet af uddannelsen.


Sprogkurser

Vi kan desværre ikke hjælpe dig afsted på et sprogkursus på UTS.


Specielle programmer

Der udbydes ikke specielle programmer på universitetet.


 

Gå til toppen Kontakt os

Kontakt os

EDU’s vejledning er gratis og uforpligtende.
Så kontakt os endelig!
Indsend formularen eller ring til os på 70 20 28 24 på hverdage mellem kl. 9 og 16.