Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvordan søger jeg til California State University, Long Beach (CSULB)?

Optagelseskrav
Engelskkrav
Studiestart
Sådan søger du
Ansøgningsgebyr
Ansøgningsfrister
Sådan sender du din ansøgning til os


VIGTIGT

Vær opmærksom på, at på CSULB kan du ikke blive optaget på fag, før du tager hjemmefra og du får derfor først lov til at vælge fag, efter du er ankommet på universitetet. Det skyldes, at de lokale studerende, som er i gang med en hel uddannelse på universitetet har lov til at vælge fag først ifølge californisk lovgivning. Det er derfor vigtigt, at du får mange fag forhåndsgodkendt hjemmefra og er fleksibel i dine fagvalg, hvis du ønsker at studere på CSULB.   


Optagelseskrav

Study Abroad og sommerskole (Semesterophold)

Der er ingen faste optagelseskrav til universitetets Study Abroad-program. Universitetet kigger på den samlede ansøgning inklusiv karakterudskrifter og eksamensbeviser.


Hele uddannelser på bachelorniveau

Når du søger om optagelse på en hel uddannelse på bachelorniveau i udlandet, skal du som minimum have fuldført en gymnasiel uddannelse. Derudover kan optagelseskravene variere fra uddannelse til uddannelse. 

Der er ingen faste optagelseskrav til en hel uddannelse på bachelorniveau på California State University Long Beach. Universitetet kigger på den samlede ansøgning, inklusiv karakterudskrifter og/eller eksamensbeviser. 


Hele uddannelser på kandidatniveau

Når du søger om optagelse på en hel uddannelse på kandidatniveau i udlandet, skal du som minimum have fuldført en bacheloruddannelse. Derudover kan optagelseskravene variere fra uddannelse til uddannelse.

Når man søger om optagelse på en hel kandidatgrad i udlandet, er det typisk et udvalg, der behandler ansøgningerne og beslutter, hvem der skal optages. Det kan derfor være svært for universiteterne at sætte et bestemt optagelseskrav, da det kommer an på, hvem der søger det pågældende semester, og hvem der er i udvalget. Typisk vil der blot være beskrevet nogle minimumskrav. 


Engelskkrav

Uden sprogtest

Study Abroad og sommerskole (Semesterophold)

Når du søger optagelse på Study Abroad-programmet på universitetet gennem EDU, behøver du ikke tage en engelsk sprogtest, hvis du opfylder ét af følgende krav: 

1. Du har bestået en gymnasieuddannelse og fået et gennemsnit på mindst 6 i engelsk på A-niveau eller et gennemsnit på mindst 9 på B-niveau på 7-trins skalaen.

eller

2. Du har afsluttet to fag på universitetsniveau, som blev undervist på engelsk (og mindst et af dem er taget inden for dit hovedfag).

Søger du ind på en hel uddannelse, skal du tage en engelsk sprogtest.


Med sprogtest

Opfylder du ikke nogle af disse krav, skal du tage en engelsk sprogtest. Her kan du se, hvor mange points du skal have i din sprogtest.

Engelskkrav - CSULB


Studiestart

Der er studiestart to gange om året (august og januar) for de fleste programmer på universitetet.

Datoer – Alle programmer

OBS! Du finder datoer for den obligatoriske New Student Orientation for Study Abroad-programmet her.


Sådan søger du

EDU vil meget gerne hjælpe dig med at gennemføre dine planer om at studere i udlandet. For at processen afvikles på bedst mulig måde, er det vigtigt, at dine forventninger til vores service og hjælp afstemmes med de muligheder og begrænsninger, vi har for at hjælpe. Du skal derfor læse, udfylde og underskrive en ansøgningserklæring, som en del af din ansøgning.

Study Abroad-ophold (Semesterophold)

 1. Udfyld ansøgningserklæringen online
 2. Indsend de supplerende dokumenter til EDU:

Supplerende dokumenter

 • Et udfyldt CSULB ansøgningsskema

DOWNLOAD OG LÆS VEJLEDNINGEN TIL CSULB'S ANSØGNINGSSKEMA

 • Karakterudskrift på engelsk fra din nuværende uddannelse (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Bachelorbevis på engelsk, hvis du allerede har afsluttet en bacheloruddannelse (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Dokumentation for engelskkundskaber (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Bankbrev (original, på engelsk), følgende beløb skal fremgå af bankbrevet USD 12,800 (til Spring 2019 på CSULB) eller 13,650 USD (til Fall 2019). Bankbrevet må ikke være mere end seks måneder gammelt på ansøgningstidspunktet.
 • Kopi af dit pas (billedsiden, behøver ikke verificeres)
 • En udfyldt liste over 10 fag, du kunne tænke dig at følge på universitetet (på engelsk med fagkoder). Listen finder og udfylder du her.

  DOWNLOAD LISTEN
 • Ønsker du fag inden for CSULB's business program, som ikke er inkluderet på listen over fag reserveret til Study Abroad, skal du udfylde en CBA (Non-Reserved) Course Wish List, hvor du angiver de fag, du er interesseret i. 

  Download CBA Course Wish List
   
 • En kort motiveret ansøgning (200- 300 ord, på engelsk) hvori du forklarer, hvad dine mål med studieopholdet er
 • Ansøgningsgebyr (se Ansøgningsgebyr)

OBS! Husk at alle dokumenter skal vedlægges på engelsk. Udover det, skal de fleste dokumenter vedlægges i original format eller som verificeret kopi (med stempel og underskrift, se nærmere forklaring i vores EDUpedia) af en officiel enhed (medmindre andet er angivet), som for eksempel din danske uddannelsesinstitution. Vi sender dine originale dokumenter retur, ligeså snart din ansøgning er sendt af sted. 

Det er en god idé at få lavet verificerede kopier af dine originale dokumenter, før du sender dem med posten. Vi oplever desværre engang imellem, at ikke alle breve kommer frem – og hvis du har sendt dine originale dokumenter, og brevet forsvinder hos Postdanmark, kan du ikke få dem igen. 


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

 1. Udfyld ansøgningserklæringen online
 2. Download vejledning til udfyldelse af CSULBs online ansøgningsskema

   Download vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema
 3. Udfyld CSULBs online ansøgningsskema
 4. Tag sprogtest (TOEFL eller IELTS) og få resultaterne af denne tilsendt fra testudbyderen direkte til California State University Long Beach.
 5. Indsend de supplerende dokumenter til EDU.

Når du har udfyldt det online ansøgningsskema, skal du senest 5 hverdage efter skrive og bekræfte dette til cj@edu-danmark. I din E-mail skal du inkludere følgende oplysninger: dit fulde navn, din fødselsdato, dit Application Confirmation Number (dette får du ved indsendelse af online ansøgningen) samt den/de uddannelser, du har søgt. 

Supplerende dokumenter

 • Eksamensbevis fra senest afsluttede uddannelse, f.eks. studentereksamen, bachelorgrad eller lignende (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Dokumentation for engelskkundskaber (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Et brev fra din bank på engelsk, hvori der står, at de vurderer, at du kan dække omkostningerne ved dit ophold (USD 32.181 USD for bachelorniveau og 30.491 USD for kandidatniveau). Bankbrevet må ikke være mere end seks måneder gammelt på ansøgningstidspunktet
 • En udfyldt og underskrevet Financial Affidavit

  Download Financial Affidavit
 • Kopi af pas (billedsiden, behøver ikke verificeres)
 • Særlige test - på nogle uddannelser skal man tage særlige test som GMAT og GRE
 • En udfyldt Student Consent to Release of Information Formular. Denne bruges til at angive overfor CSULB, at vi hjælper dig med din ansøgning. 

  Download Student Consent to Release of Information Formular

OBS! Husk at alle dokumenter skal vedlægges på engelsk. Udover det, skal de fleste dokumenter vedlægges i original format eller som verificeret kopi (med stempel og underskrift, se nærmere forklaring i vores EDUpedia) af en officiel enhed (medmindre andet er angivet), som for eksempel din danske uddannelsesinstitution. Vi sender dine originale dokumenter retur, ligeså snart din ansøgning er sendt af sted. 

Det er en god idé at få lavet verificerede kopier af dine originale dokumenter, før du sender dem med posten. Vi oplever desværre engang imellem, at ikke alle breve kommer frem – og hvis du har sendt dine originale dokumenter, og brevet forsvinder hos Postdanmark, kan du ikke få dem igen. 


Sommerkurser

 1. Udfyld ansøgningserklæringen online
 2. Indsend de supplerende dokumenter til EDU

Supplerende dokumenter

 • Et udfyldt CSULB ansøgningsskema 

  Download ansøgningsskema
 • Karakterudskrift på engelsk fra din nuværende uddannelse (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Bachelorbevis på engelsk, hvis du allerede har afsluttet en bacheloruddannelse (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Dokumentation for engelskkundskaber (original eller verificeret kopi, på engelsk)
 • Et brev fra din bank på engelsk hvori der står, at de vurderer, at du kan dække omkostningerne ved dit ophold på CSULB. Bankbrevet må ikke være mere end seks måneder gammelt på ansøgningstidspunktet:

           1  Summer Session: 6,550 USD
           2  Summer Sessions: 11,300 USD
          

 • Kopi af dit pas (billedsiden, behøver ikke verificeres)
 • Liste med mindst 4 fag du kunne tænke dig at følge på universitetet (hvis du søger Summer Session I eller III)
 • Fagbeskrivelser (på engelsk) for fag på din danske uddannelse, som du mener opfylder adgangskravet til MKTG494, hvis du søger ind på Business Cluster A. Du kan læse om adgangskravet her.
 • Motiveret ansøgning (på engelsk) på mindst 250 ord. 
 • Ansøgningsgebyr (se Ansøgningsgebyr)

OBS! Husk at alle dokumenter skal vedlægges på engelsk. Udover det, skal de fleste dokumenter vedlægges i original format eller som verificeret kopi (med stempel og underskrift, se nærmere forklaring i vores EDUpedia) af en officiel enhed (medmindre andet er angivet), som for eksempel din danske uddannelsesinstitution. Vi sender dine originale dokumenter retur, ligeså snart din ansøgning er sendt af sted. 

Det er en god idé at få lavet verificerede kopier af dine originale dokumenter, før du sender dem med posten. Vi oplever desværre engang imellem, at ikke alle breve kommer frem – og hvis du har sendt dine originale dokumenter, og brevet forsvinder hos Postdanmark, kan du ikke få dem igen. 


Ansøgningsgebyr

Søger du ind på universitetets Study Abroad-program, skal du betale USD 200 i ansøgningsgebyr. Gebyret betales gennem ansøgningsskemaet, hvor du skriver dine kreditkortoplysninger ind.

Søger du ind på en hel bachelor- eller kandidatuddannelse, skal du betale USD 55 i ansøgningsgebyr. Gebyret betales gennem ansøgningsskemaet, hvor du skriver dine kreditkortoplysninger ind. 

Søger du ind på et sommerkurses, skal du betale USD 200 i ansøgningsgebyr. Gebyret betales gennem ansøgningsskemaet, hvor du skriver dine kreditkortoplysninger ind. 

Ansøgningsgebyret tilbagebetales ikke – heller ikke hvis du ender med at aflyse dit ophold eller ikke bliver optaget.


Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er den seneste dag universitetet vil modtage din ansøgning. Det er en god idé at sende din ansøgning til os i god tid før ansøgningsfristen, så der er tid til at sikre at ansøgningen er komplet og få alle de praktiske detaljer på plads før studiestart.

For at kunne garantere at ansøgningen kan nå frem i tide inden universitetets ansøgningsfrist er det vigtigt, at vi modtager din ansøgning senest fem hverdage før fristen.

OBS! Ansøgningsfristen er efter lokal tid på universitetet.


Study Abroad (Semesterophold)

Ansøgningsfrist - Study Abroad (semesterophold)

Planlægningsprocessen af dit ophold afhænger af reglerne på din danske uddannelsesinstitution. Det er en god idé at gå i gang med planlægningen af dit ophold 6 til 12 måneder før studiestart, og at du sender din ansøgning til os mellem 4 til 6 måneder før studiestart. Så er der god tid til at få detaljerne på plads inden studiestart. 

Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau 

Ansøgningsfrist - Hele uddannelser

OBS: Nogle kandidatuddannelser har dog særskilte frister. Du kan se de enkelte uddannelser listet her

Vi anbefaler, at du går i gang med planlægningen af dit ophold 8 til 12 måneder før studiestart og du sender din ansøgning til os mellem 5 til 8 måneder før studiestart. På den måde har du tid til at få alle de detaljer på plads, der er i forbindelse med at tage en hel uddannelse i udlandet, heriblandt ansøgning om udlandsstipendium og SU.  


Sommerkurser

Ansøgningsfrist - Sommerkurser

Planlægningsprocessen af dit ophold afhænger af reglerne på din danske uddannelsesinstitution. Det er en god idé at gå i gang med planlægningen af dit ophold 6 til 12 måneder før studiestart, og at du sender din ansøgning til os mellem 4 til 6 måneder før studiestart. Så er der god tid til at få detaljerne på plads inden studiestart. Jo tidligere du søger, jo større sandsynlighed er der typisk for, at få de fag du ønsker. 

Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Behandlingstid

Behandlingstiden af din ansøgning på universitetet er cirka seks til otte uger. Der kan dog gå både kortere og længere tid alt efter, hvilket universitet du har søgt ind på, og hvornår du søger. Har du ikke hørt noget, otte uger efter din ansøgning er afsendt, er du velkommen til at kontakte os, så rykker vi gerne universitetet for svar. 


Sådan sender du din ansøgning til os

Originale eller verificerede kopier

Dokumenter, der skal være originale eller verificerede, kan sendes til os på en af følgende måder:

 • Udsteder af dokumentet kan sende det til os via e-mail. E-mailen skal komme direkte fra udsteder af dokumentet, og må ikke først være gået igennem dig.

eller

 • Udsteder af dokumentet kan sende det til os via e-boks (sikker post). Til det formål skal udsteder af dokumentet bruge EDU's CVR nummer, som er: 25 64 63 98.

eller

 • Dokumentet kan sendes til os fysisk med posten. En original/verificeret kopi er karakteriseret ved, at udsteder af dokumentet har stemplet og underskrevet det, og at det ikke efterfølgende er blevet kopieret, scannet eller printet. Et karakterudskrift skal eksempelvis stemples og underskrives af din uddannelsesinstitution.

Andre dokumenter

Dokumenter, der ikke skal være originale eller verificerede, kan du blot sende til os med posten eller via e-mail til din EDU vejleder, som du får tildelt, når du udfylder vores online ansøgningserklæring.

Se i øvrigt vores video om verificerede kopier.


EDU’s adresse:

EDU
Nikolaj Plads 26, 2. sal
1067 København K

Hvis du gerne vil aflevere ansøgningen personligt, er du velkommen til at komme forbi ovenstående adresse i vores åbningstid. Vi holder åbent alle hverdage mellem kl. 10-12 og kl. 13-15.