Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvad kan jeg læse på California State University Long Beach (CSULB)?

Study Abroad (Semesterophold)
Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau
Top-up bacheloruddannelse
Sommerkurser
Internship (Praktikophold)
Sprogkurser
Specielle programmer


Study Abroad (Semesterophold)

Study Abroad er en betegnelse for et studieophold i udlandet, hvor du ikke afslutter en hel uddannelse i udlandet. Study Abroad minder meget om udveksling og varer 1-2 semestre. Ved udveksling rejser du ud gennem en udvekslingsaftale på din danske uddannelsesinstitution og får hjælp af det internationale kontor. Ved Study Abroad finder du selv et relevant universitet i udlandet, du ønsker at læse på. Vælger du et af EDU's partneruniversiteter, får du gratis hjælp af EDU gennem ansøgningsprocessen. Se uddybning på vores side om udveksling og Study Abroad

Vil du læse et semester eller to på universitetet, kan du normalt selv vælge dine fag på kryds og tværs af fagretninger. Du skal blot opfylde kravene (prerequisites) til de enkelte fag.

Du finder universitets udbud af fag i deres fagdatabase her.


Hvordan finder jeg de rigtige fag?

Se gode tips og råd til hvordan du finder de rigtige fag – og hvad du skal være opmærksom på, når du kigger efter fag.


Særlige forhold på California State University Long Beach

Du skal være opmærksom på følgende:

  • Den californiske lovgivning giver lokale studerende førsteret til at vælge fag. Man kommer som international studerende derfor først til endeligt at tilmelde sig fag, efter man er ankommet til universitetet.
  • CSULB har dog lavet en liste over fag, som man som international studerende kan blive garanteret plads på, hvis man angiver dem i sin ansøgning. Du kan se en liste over disse fag her


Restriktioner på fag

Der er en lang række begrænsninger på fag på CSULB. Se her en "Liste over tilgængelige fag på CSULB". Vær opmærksom på at det KUN er de fagkoder, der er nævnt på listen, som er åbne for Study Abroad studerende.

Dernæst skal du sikre dig, at dine ønskede fag udbydes på det pågældende semester. Du finder det planlagte udbud af fag i deres fagdatabase her

COMM-fag er meget populære på CSULB, hvorfor universitetet helst ser, at man er fleksibel og også vælger fag inden for andre fagområder. 


Hvad betyder fagkoderne?

Fagkoderne forklarer, hvilket studieområde faget ligger inden for, og hvilket niveau faget er på.

Den første række af bogstaver er en forkortelse for det studieområde, faget ligger indenfor. COMM 330 er eksempelvis et fag, der ligger indenfor Communication (COMM).

Det første ciffer i fagkoden viser, hvilket niveau faget er på.

  • For fag på bachelorniveau (undergraduate level) er det første ciffer 1-4 (f.eks. BIOL 315 eller COMM 225).

  • For fag på kandidatniveau (graduate level) er det første ciffer 5 eller højere(f.eks. MAE 502 eller ANHT 698).

OBS! Når du kigger på fag, er det vigtigt at vælge fag, som passer til det niveau, du skulle være på herhjemme. Hvis du er af sted på dit sidste år på bacheloren, og eksempelvis tager første års fag i udlandet, vil niveauet på fagene højst sandsynligvis være lavere, end hvad du er vant til. Et godt råd er, at vælge fag i udlandet der ligger på samme år, som det år du er af sted på.


Hvor mange fag?

Du skal være fuldtidsstuderende i universitetets øjne for at kunne få og overholde reglerne for dit studievisum. 

Bachelorniveau (undergraduate level)

  • Et fuldtidsstudium er minimum 12 units of credit per semester
  • De fleste fag giver 3-4 units of credit
  • 12-15 units of credit giver normalt 30 ECTS. 

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.

Kandidatniveau (graduate level)

  • Et fuldtidsstudium er minimum 9 units of credit per semester
  • De fleste fag giver 3-4 units of credit.
  • 9-12 units of credit points giver normalt 30 ECTS

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.


Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Bachelorniveau (undergraduate level)

På California State University Long Beach kan du færdiggøre en bacheloruddannelse (undergraduate degree) på fire år. 

Universitetets uddannelser på bachelorniveau (undergraduate level).


Kandidatniveau (graduate level)

Du kan også læse en hel uddannelse på kandidatniveau.

En hel uddannelse på kandidatniveau tager typisk 1-2 år. 

Universitetets uddannelser på kandidatniveau (graduate level).

OBS! Hvis du overvejer at tage en hel kandidatuddannelse i udlandet, bør du være opmærksom på, at uddannelsessystemer udenfor Danmark er opbygget på en anden måde. Det er eksempelvis normalt at arbejde nogle år efter sin bacheloruddannelse og først vende tilbage for at tage sin kandidatuddannelse senere hen. Det betyder, at når man tager en kandidatuddannelse i udlandet, så vil ens medstuderende ofte være erhvervsaktiv, og derfor kan undervisningstimerne potentielt ligge om aftenen, så man kan tage en kandidatuddannelse samtidig med, at man arbejder.


Top-up bacheloruddannelse

Vi har ingen særlig aftale om top-up bacheloruddannelser, men det er muligt at søge ind på en af universitetets bacheloruddannelser, og samtidig søge om at få meritoverført fag du har afsluttet på eksempelvis din erhvervsakademiuddannelse i Danmark. Når universitetet behandler din ansøgning, vil de vurdere, om de vil give dig merit for nogle eller alle dine afsluttede fag. Jo mere dine fag eller afsluttede uddannelse ligner den du søger ind på, jo større er chancen for at få merit. Det vil fremgå af dit optagelsesbrev, hvor mange semestre du skal afslutte for at opnå en Bachelorgrad.

Vær opmærksom på at hvis du bliver optaget på en hel bacheloruddannelse på universitetet, kan der være krav om, at du minimum skal tage et vist antal semestre på universitetet – underordnet hvor meget merit du får for din danske uddannelse.

Læs mere om hele uddannelser på bachelorniveau på universitetet her.


Sommerkurser

Det er muligt at tage fag i sommerperioden på California State Univerity Long Beach (CSULB). Du kan følge en eller to af CSULB’s Summer Sessions, hvor man som minimum skal følge 6 units*, der varer fra 6-12 uger.  

CSULB International Summer Sessions

Læs mere her om hvilke Fagområder, der er åbne i sommerperiodenIdet Schedule of Classes oftest lægges ud ca. 1-2 måneder før studiestart, er den bedste indikator for hvilke fag, der kommer til at blive udbudt til i sommerperioden være, at kigge på fagudbuddet for sommeren året før, da det oftest vil være de samme fag, som udbydes året efter. Du finder Schedule of Classes her. Det er ikke alle fag, der udbydes på alle Summer Sessions, så tjek derfor endelig, at de gør på den session, som du er interesseret i at komme afsted på.  

*De fleste fag giver 3-4 units of credit.


Internship (Praktikophold)

Det er desværre ikke muligt at komme i praktik i forbindelse med et studieophold på California State University Long Beach (CSULB).


Sprogkurser

På California State University Long Beach kan du også tage kurser i engelsk. Du kan tage en række forskellige engelskprogrammer, inklusive Practical English og Intensive English Program.

Universitetets sprogkurser i engelsk


Specielle programmer

Der udbydes ikke specielle programmer på universitetet.


Gå til toppen Kontakt os

Kontakt os

EDU’s vejledning er gratis og uforpligtende.
Så kontakt os endelig!
Indsend formularen eller ring til os på 70 20 28 24 på hverdage mellem kl. 9 og 16.