Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvordan søger jeg til Hawai'i Pacific University (HPU)?

Optagelseskrav
Engelskkrav
Studiestart
Sådan søger du
Ansøgningsgebyr
Ansøgningsfrister


Optagelseskrav

Study Abroad (Semesterophold)

Hawai'i Pacific University vurderer den samlede ansøgning, men er generelt ikke glade for 00-karakterer. Samtidig skal man ligeledes helst have et ikke-vægtet gennemsnit på mindst 4 for at blive optaget på HPU.
 

Hele uddannelser på bachelorniveau

Når du søger om optagelse på en hel uddannelse på bachelorniveau i udlandet, skal du som minimum have fuldført en gymnasiel uddannelse. Derudover kan optagelseskravene variere fra uddannelse til uddannelse. 

Hawai'i Pacific University vurderer den samlede ansøgning, men er generelt ikke glade for 00-karakterer. Samtidig skal man ligeledes helst have et ikke-vægtet gennemsnit på mindst 4 for at blive optaget på HPU.


Hele uddannelser på kandidatniveau

Når du søger om optagelse på en hel uddannelse på kandidatniveau i udlandet, skal du som minimum have fuldført en bacheloruddannelse. Derudover kan optagelseskravene variere fra uddannelse til uddannelse.

Når man søger om optagelse på en hel kandidatgrad i udlandet, er det typisk et udvalg, der behandler ansøgningerne og beslutter, hvem der skal optages. Det kan derfor være svært for universiteterne at sætte et bestemt optagelseskrav, da det kommer an på, hvem der søger det pågældende semester, og hvem der er i udvalget. Typisk vil der blot være beskrevet nogle minimumskrav.
 

Sommerkurser

Optagelseskravene på universitetets sommerkurser er de samme som optagelseskravene for Study Abroad-studerende.


Engelskkrav

Du kan opfylde engelskkravet på Hawai'i Pacific University på forskellige måder. Engelskkravet varierer alt efter om du er bachelorstuderende eller kandidatstuderende og om du søger ind på et study abroad-ophold (semesterophold) eller en hel uddannelse.

Study Abroad (Semesterophold)

OBS! Det kan være muligt at bruge en anbefaling fra en underviser som engelskdokumentation. Kontakt EDU for mere information.

Hel uddannelser


Studiestart

Der er studiestart to gange om året (september og januar) for de fleste programmer på universitetet (undtagen Master of Social Work, Master of Science in Marine Sciene og Master of Arts in Clinical Mental Health Counselling). 

Datoer – Alle programmer


Sådan søger du

Har du besluttet dig for at søge om optagelse på dette universitet? 

Hvis ja, skal du gøre følgende:

  1. Udfyld vores ansøgningserklæring online.
  2. Når du har udfyldt ansøgningserklæringen online, vil du først modtage en automatisk bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgningserklæring. 
  3. Derefter vil du, snarest muligt, blive kontaktet af din personlige vejleder hos EDU, der hjælper dig igennem ansøgningsprocessen til dette universitet. 

Vi anbefaler, at du kun udfylder én ansøgningserklæring, da optagelseschancerne er gode, hvis du opfylder optagelses- og engelskkravene. 98 % af vores studerende bliver optaget på deres ønskede universitet.

EDU’s hjælp er 100 % gratis – og uforpligtende.

OBS! Husk at tjekke fagmuligheder, optagelses- og engelskkrav inden du starter ansøgningsprocessen. Er du i tvivl, om du opfylder kravene, eller om universitetet har de faglige muligheder, du efterspørger, er du velkommen til at kontakte os på vejledning@edu-danmark.dk eller på 70 20 28 24, før du starter ansøgningsprocessen.​​​​​​​


Ansøgningsgebyr

Alle ansøgere til universitetet skal betale et ansøgningsgebyr på USD 45 ( spring 2020) samt et enrollment deposit på USD 200.

Ansøgningsgebyret tilbagebetales ikke – heller ikke hvis du ender med at aflyse dit ophold eller ikke bliver optaget.


Ansøgningsfrister

Der er ingen officiel ansøgningsfrist på universitetet, dog er det vigtigt at gå i gang med din ansøgning i god tid, så der er tid til at få alle de praktiske detaljer på plads før studiestart.


Study Abroad (Semesterophold)

Universitetet anbefaler, at du søger inden:

  • d. 1. april til efterårssemestret. 
  • d. 1. november til forårssemestret. 

Planlægningsprocessen af dit ophold afhænger af reglerne på din danske uddannelsesinstitution. Det er en god idé at gå i gang med planlægningen af dit ophold 6 til 12 måneder før studiestart, og at du sender din ansøgning til os mellem 5 til 6 måneder før studiestart. Så er der god tid til at få detaljerne på plads inden studiestart. Jo tidligere du søger, jo større sandsynlighed er der typisk for at få de fag, du ønsker.


Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

De fleste programmer har ikke nogle officielle ansøgningsfrister.

Det kan dog være en fordel at søge tidligt, hvis du ønsker at blive betragtet til et scholarship.

Vi anbefaler, at du går i gang med planlægningen af dit ophold 8 til 12 måneder før studiestart og du sender din ansøgning til os mellem 6 til 8 måneder før studiestart. På den måde har du tid til at få alle de detaljer på plads, der er i forbindelse med at tage en hel uddannelse i udlandet, heriblandt ansøgning om udlandsstipendium og SU.  


Behandlingstid

Behandlingstiden af din ansøgning på universitetet er cirka seks til otte uger. Der kan dog gå både kortere og længere tid alt efter, hvilket universitet du har søgt ind på, og hvornår du søger. Har du ikke hørt noget, otte uger efter din ansøgning er afsendt, er du velkommen til at kontakte os, så rykker vi gerne universitetet for svar. 


Kontakt vores vejledningsteam, så vi kan hjælpe dig til udlandet

EDU’s vejledning er gratis, og vores mål er at hjælpe dig trygt og sikkert gennem ansøgningsprocessen og til at få en god start på dit studieophold i udlandet.

Når du starter din ansøgning, får du tilknyttet en personlig vejleder, der følger dig gennem hele processen før, under og efter dit ophold. Inden du søger til en specifik destination, får du hjælp af hele vores team, der alle selv har læst i udlandet.

Din vejleder til dette universitet er Cecilie Bech Lindgren.

Kontakt os på 70 20 28 24 eller på vejledning@edu-danmark.dk, så vi kan hjælpe dig med at realisere din studiedrøm.

Gå til toppen Kontakt os

Kontakt os

EDU’s vejledning er gratis og uforpligtende.
Så kontakt os endelig!
Indsend formularen eller ring til os på 70 20 28 24 på hverdage mellem kl. 9 og 16.