Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvad kan jeg læse på Hawai'i Pacific University (HPU)?

Study Abroad (Semesterophold)
Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau
Top-up bacheloruddannelse
Sommerkurser
Internship (Praktikophold)
Sprogkurser
Specielle programmer


Study Abroad (Semesterophold)

Study Abroad er en betegnelse for et studieophold i udlandet, hvor du ikke afslutter en hel uddannelse i udlandet. Study Abroad minder meget om udveksling og varer 1-2 semestre. Ved udveksling rejser du ud gennem en udvekslingsaftale på din danske uddannelsesinstitution og får hjælp af det internationale kontor. Ved Study Abroad finder du selv et relevant universitet i udlandet, du ønsker at læse på. Vælger du et af EDU's partneruniversiteter, får du gratis hjælp af EDU gennem ansøgningsprocessen. Se uddybning på vores side om udveksling og Study Abroad

Vil du læse et semester eller to på universitetet, kan du normalt selv vælge dine fag på kryds og tværs af fagretninger. Du skal blot opfylde kravene (prerequisites) til de enkelte fag.

Du kan se på fagene enten ved at bruge nedenstående oversigter eller i deres fagdatabase.


Oversigter over anbefalede fag - efterår 2019

Oversigter over anbefalede fag  - forår 2020


Fagdatabase

Du finder desuden universitetets udbud af fag i deres fagdatabase.

 • Du kan i fagdatabasen lave en bred søgning ved at vælge et studieområde under Subjects og derefter vælge eksempelvis Undergraduate under Course level. 
 • Du kan søge indenfor flere Subjects på samme tid ved at holde cmd-tasten (Mac) eller alt-tasten (PC) nede.
 • Det er også muligt at lave en mere specifik søgning ved enten at skrive et søgeord ind under Title eller ved at skrive et fags fagkodenummer ind i feltet Course number.

Universitetets database for downloads af uddybende fagbeskrivelser - vælg Subject og udfyld Course Number (fagkoden på det fag du ønsker fagbeskrivelse for).


Hvordan finder jeg de rigtige fag?

Se gode tips og råd til hvordan du finder de rigtige fag – og hvad du skal være opmærksom på, når du kigger efter fag.


HA-almen på CBS

Hvis du læser HA-Almen på CBS, bør du læse hvilke særlige forhold der gælder, når man læser på HPU.
 

Hvad betyder fagkoderne?

Fagkoderne forklarer, hvilket studieområde faget ligger inden for, og hvilket niveau faget er på.

Den første række af bogstaver er en forkortelse for det studieområde, faget ligger indenfor. COM 2640 er eksempelvis et fag, der ligger indenfor Communication (COM).

Det første ciffer i fagkoden viser, hvilket niveau faget er på.

 • For fag på bachelorniveau (undergraduate level) er det første ciffer 1-4 (f.eks. COM 2640 eller GEOL 3040).
 • For fag på kandidatniveau (graduate level) er det første ciffer 5 eller højere (f.eks. CHEM 6310 eller COM 5060 ).

OBS! Når du kigger på fag, er det vigtigt at vælge fag, som passer til det niveau, du skulle være på herhjemme. Hvis du er af sted på dit sidste år på bacheloren, og eksempelvis tager første års fag i udlandet, vil niveauet på fagene højst sandsynligvis være lavere, end hvad du er vant til. Et godt råd er, at vælge fag i udlandet der ligger på samme år, som det år du er af sted på.


Hvor mange fag?

Du skal være fuldtidsstuderende i universitetets øjne for at kunne få og overholde reglerne for dit studievisum.


Bachelorniveau (undergraduate level)

 • Et fuldtidsstudium er minimum 12 credit points per semester
 • De fleste fag giver 3 credit points.
 • 12 credit points giver normalt 30 ECTS. 

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.


Kandidatniveau (graduate level)

 • Et fuldtidsstudium er minimum 9 credit points per semester
 • De fleste fag giver 3 credit points.
 • 9 credit points giver normalt 30 ECTS. 

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.


Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse

OBS! Det er en god idé at få forhåndsgodkendt dine fag fra din danske uddannelsesinstitution, før du vælger fag til HPU. De kan opkræve et gebyr for at ændre fag, efter du er blevet godkendt til dem.


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

På Hawai'i Pacific University (HPU) har du ret meget fleksibilitet til at tage din uddannelse over et kortere eller længere forløb end den normerede studietid. Du kan nemlig godt tage fag i eksempelvis sommerferien og derved forkorte den samlede studietid. Du skal bare opfylde kravet om at være fuldtidsstuderende og så skal du selvfølgelig betale det samme, som hvis du tog uddannelsen på normeret studietid (da du betaler for uddannelsens indhold og ikke dens længde).
 

Bachelorniveau (undergraduate level)

På Hawai'i Pacific University kan du normalt færdiggøre en bacheloruddannelse (undergraduate) på 4 år.

Universitetets uddannelser på bachelorniveau (undergraduate level)

OBS! Har du fået et gennemsnit på over 7 i din danske studentereksamen, så har du mulighed for at søge om at få merit for op til 30 credits på din bachelorgrad på HPU. Du kan dermed færdiggøre din bachelorgrad på 3 år.

Du har også mulighed for at tage en del af uddannelserne på kortere tid, hvis du vælger et mere intenst studieforløb.


Kandidatniveau (graduate)

Du kan også læse flere forskellige slags hele uddannelser på kandidatniveau eller derover (graduate level) blandt andet en Master's Degree eller et Graduate Certificate.

En hel uddannelse på kandidatniveau tager typisk et til to år.

Universitetets uddannelser på kandidatniveau (graduate level)

Du kan også vælge at tage et certificate-program, som normalt kan afsluttes på et semester.

Universitetets certificate-programmer på kandidatniveau

OBS! Hvis du overvejer at tage en hel kandidatuddannelse i udlandet, bør du være opmærksom på, at uddannelsessystemer udenfor Danmark er opbygget på en anden måde. Det er eksempelvis normalt at arbejde nogle år efter sin bacheloruddannelse og først vende tilbage for at tage sin kandidatuddannelse senere hen. Det betyder, at når man tager en kandidatuddannelse i udlandet, så vil ens medstuderende ofte være erhvervsaktiv, og derfor kan undervisningstimerne potentielt ligge om aftenen, så man kan tage en kandidatuddannelse samtidig med, at man arbejder.


Top-up bacheloruddannelse

Vi har ingen særlig aftale om top-up bacheloruddannelser, men det er muligt at søge ind på en af universitetets bacheloruddannelser, og samtidig søge om at få meritoverført fag du har afsluttet på eksempelvis din erhvervsakademiuddannelse i Danmark. Når universitetet behandler din ansøgning, vil de vurdere, om de vil give dig merit for nogle eller alle dine afsluttede fag. Jo mere dine fag eller afsluttede uddannelse ligner den du søger ind på, jo større er chancen for at få merit. Det vil fremgå af dit optagelsesbrev, hvor mange semestre du skal afslutte for at opnå en Bachelorgrad.

Vær opmærksom på at hvis du bliver optaget på en hel bacheloruddannelse på Hawai'i Pacific University, så skal du som minimum tage to års studier på universitetet – underordnet hvor meget merit du får for din erhvervsakademiuddannelse.

Læs mere om  hele uddannelser på bachelorniveau på universitetet

Nedenfor kan du se eksempler på, hvilke bachelorudannelser universitetet tilbyder i øjeblikket samt hvilke erhvervsakademiuddannelser de kunne være relevante for.

 • Markedsføringsøkonom          

Bachelor of Science in Business Economics
Bachelor of Science in International Business
Bachelor of Science in Marketing

 • Finansøkonom

Bachelor of Science in Finance

 • Serviceøkonom

Bachelor of Science in Management
Bachelor of Science in Marketing
 Bachelor of Science in Hospitality and Tourism Management  


Sommerkurser

Det er muligt at tage fag i sommerperioden på Hawai'i Pacific University (HPU).

Der er forskellige terms indenfor sommerperioden af forskellig varighed. 

Terms - Sommerperioden

 • Se under Academic Calendar og vælg Summer

Det varierer hvor mange fag der kræves du tager i hvert term. Når du ved hvilket term du er interesseret i, er du velkommen til at kontakte os på vejledning@edu-danmark.dk, så undersøger vi gerne hvor mange fag der kræves i det specifikke term

OBS! Der er et meget begrænset antal fag udbudt over sommeren på HPU, og det er kun fag på bachelorniveau.

Når du tager afsted på et sommerkursus på HPU, er det det samme som at søge ind som Study Abroad-studerende  – studieperioden ligger bare om sommeren.

Læs derfor mere om fag på HPU under Study Abroad (Semesterophold).

OBS! Når du søger efter sommerfag i universitetets fagdatabase, skal du se under Summer Term. Under det enkelte fag kan du se, hvilken periode indenfor sommerperioden faget udbydes i.


Internship (Praktikophold)

Det er desværre ikke muligt at komme i praktik i forbindelse med et studieophold på Hawai'i Pacific University (HPU).


Sprogkurser

På Hawai'i Pacific University (HPU) er det ikke muligt at tage sprogkurser i engelsk.


Specielle programmer

Der udbydes ikke specielle programmer på universitetet.


 

Gå til toppen Kontakt os

Kontakt os

EDU’s vejledning er gratis og uforpligtende.
Så kontakt os endelig!
Indsend formularen eller ring til os på 70 20 28 24 på hverdage mellem kl. 9 og 16.