Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse
Studiemuligheder på Southern New Hampshire

Hvad kan jeg læse på Southern New Hampshire University?

Study Abroad (Semesterophold)
Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau
Top-up bacheloruddannelse
Sommerkurser
Internship (Praktikophold)
Sprogkurser
Specielle programmer


Study Abroad (Semesterophold)

Study Abroad er en betegnelse for et studieophold i udlandet, hvor du ikke afslutter en hel uddannelse i udlandet. Study Abroad minder meget om udveksling og varer 1-2 semestre. Ved udveksling rejser du ud gennem en udvekslingsaftale på din danske uddannelsesinstitution og får hjælp af det internationale kontor. Ved Study Abroad finder du selv et relevant universitet i udlandet, du ønsker at læse på. Vælger du et af EDU's partneruniversiteter, får du gratis hjælp af EDU gennem ansøgningsprocessen. Se uddybning på vores side om udveksling og Study Abroad

Vil du læse et semester eller to på universitetet, kan du normalt selv vælge dine fag på kryds og tværs af fagretninger. Du skal blot opfylde kravene (prerequisites) til de enkelte fag.

Du finder universitetets udbud af fag i deres fagdatabase.

Sådan søger du i fagdatabasen:

 • I menuen til venstre vælger du Courses
 • Du kan vælge at skrive et søgeord - f.eks. business - under search for course, og fag indeholdende business i enten titel eller fagbeskrivelse kommer frem
 • Du kan også vælge at klikke på en af de nævnte studieområder, og du får dermed en liste med fag indenfor dette studieområde frem
 • Når du klikker på et fag, kommer en kort fagbeskrivelse til frem


Hvordan finder jeg de rigtige fag?

Se gode tips og råd til hvordan du finder de rigtige fag – og hvad du skal være opmærksom på, når du kigger efter fag.


Hvad betyder fagkoderne?

Fagkoderne forklarer, hvilket studieområde faget ligger inden for, og hvilket niveau faget er på.

Den første række af bogstaver er en forkortelse for det studieområde, faget ligger indenfor. ACC 205 er eksempelvis et fag, der ligger indenfor accounting (ACC).

Det første ciffer i fagkoden viser, hvilket niveau faget er på.

 • For fag på bachelorniveau (undergraduate level) er det første ciffer 1-4 (for eksempel ACC 205 eller GAM 450). Niveau 100 og 200 er lower division fag (1. og 2. års fag) og niveau 300 og 400 er upper division (3. og 4. års fag).
 • For fag på kandidatniveau (graduate level) er det første ciffer 5 -7 (for eksempel HIS 661 eller MKT 678).


OBS! Når du kigger på fag, er det vigtigt at vælge fag, som passer til det niveau, du skulle være på herhjemme. Hvis du er af sted på dit sidste år på bacheloren, og eksempelvis tager første års fag i udlandet, vil niveauet på fagene højst sandsynligvis være lavere, end hvad du er vant til. Et godt råd er, at vælge fag i udlandet der ligger på samme år, som det år du er af sted på.


Hvor mange fag?

Du skal være fuldtidsstuderende i universitetets øjne for at kunne få og overholde reglerne for dit studievisum.

Følgende gælder for bachelorniveau:

 • Et fuldtidsstudium er minimum 12 credit per semester
 • De fleste fag giver 3 credit
 • 15 credit points (typisk 5 fag) giver normalt 30 ECTS

Følgende gælder for kandidatniveau:

 • Et fuldtidsstudium er minimum 9 credit per semester (3 semestre per år på hver 16 uger)
 • Det er muligt at tage 3-5 fag per semester
 • 12 credit points giver normalt 30 ECTS

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.


 

Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Bachelorniveau (undergraduate level)

På SNHU kan du færdiggøre en bacheloruddannelse (undergraduate degree) på fire år og i nogle tilfælde tre år (Degree in Three).

Universitetets uddannelser på bachelorniveau (undergraduate level)


Kandidatniveau (graduate level)

Du kan også læse flere forskellige slags hele uddannelser på kandidatniveau (graduate level) blandt andet en Master's Degree eller et Graduate Certificate.

En hel uddannelse på kandidatniveau kan normalt afsluttes på 3 semestre.

Universitetets uddannelser på kandidatniveau (graduate level)

OBS! Hvis du overvejer at tage en hel kandidatuddannelse i udlandet, bør du være opmærksom på, at uddannelsessystemer udenfor Danmark er opbygget på en anden måde. Det er eksempelvis normalt at arbejde nogle år efter sin bacheloruddannelse og først vende tilbage for at tage sin kandidatuddannelse senere hen. Det betyder, at når man tager en kandidatuddannelse i udlandet, så vil ens medstuderende ofte være erhvervsaktiv, og derfor kan undervisningstimerne potentielt ligge om aftenen, så man kan tage en kandidatuddannelse samtidig med, at man arbejder.


Top-up bacheloruddannelse

Vi har ingen særlig aftale om top-up bacheloruddannelser, men det er muligt at søge ind på en af universitetets bacheloruddannelser, og samtidig søge om at få meritoverført fag du har afsluttet på eksempelvis din erhvervsakademiuddannelse i Danmark. Når universitetet behandler din ansøgning, vil de vurdere, om de vil give dig merit for nogle eller alle dine afsluttede fag. Jo mere dine fag eller afsluttede uddannelse ligner den du søger ind på, jo større er chancen for at få merit. Det vil fremgå af dit optagelsesbrev, hvor mange semestre du skal afslutte for at opnå en Bachelorgrad.

Vær opmærksom på at hvis du bliver optaget på en hel bacheloruddannelse på universitetet, kan der være krav om, at du minimum skal tage et vist antal semestre på universitetet – underordnet hvor meget merit du får for din danske uddannelse.

Læs mere om hele uddannelser på bachelorniveau på universitetet (link til “Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau).


Sommerkurser

Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe dig med at søge ind på sommerkurser på SNHU.


Internship (Praktikophold)

Det er desværre ikke muligt at komme i praktik i forbindelse med et study abroad-ophold på SNHU, men hvis du søger ind på en hel uddannelse, er der ofte gode muligheder for praktik i løbet af uddannelsen.


Sprogkurser

Vi kan desværre ikke hjælpe dig afsted på et sprogkursus på SNHU.


Specielle programmer

Der udbydes ikke specielle programmer på universitetet.


 

Gå til toppen Kontakt os

Kontakt os

EDU’s vejledning er gratis og uforpligtende.
Så kontakt os endelig!
Indsend formularen eller ring til os på 70 20 28 24 på hverdage mellem kl. 9 og 16.