Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvad kan jeg læse på University of Victoria (UVic)?

Study Abroad (Semesterophold)
Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau
Top-up bacheloruddannelse
Sommerkurser
Internship (Praktikophold)
Sprogkurser
Specielle programmer


Study Abroad (Semesterophold)

Study Abroad er en betegnelse for et studieophold i udlandet, hvor du ikke afslutter en hel uddannelse i udlandet. Study Abroad minder meget om udveksling og varer 1-2 semestre. Ved udveksling rejser du ud gennem en udvekslingsaftale på din danske uddannelsesinstitution og får hjælp af det internationale kontor. Ved Study Abroad finder du selv et relevant universitet i udlandet, du ønsker at læse på. Vælger du et af EDU's partneruniversiteter, får du gratis hjælp af EDU gennem ansøgningsprocessen. Se uddybning på vores side om udveksling og Study Abroad

Vil du læse et semester eller to på universitetet, kan du normalt selv vælge dine fag på kryds og tværs af fagretninger. Du skal blot opfylde kravene (prerequisites) til de enkelte fag.

OBS! På University of Victoria (UVic) kan vi kun hjælpe dig afsted på et Study Abroad-ophold (Semesterophold) på bachelorniverau (undergraduate level). Vil du læse business-fag på kandidatniveau, kan vi hjælpe dig afsted til UVic på et sommerophold (SGBS). Læs mere under Sommerkurser.

Du kan se en komplet oversigt over, hvilke fag universitetet udbyder og deres fagkodenummer indenfor de forskellige studieområder på universitetets hjemmeside.  Her vil du også kunne finde en kort beskrivelse af fagene.

Find information om hvilke fag, der har været udbudt hvornår i universitetets fagdatabase. 

  • Du kan i fagdatabasen lave en bred søgning ved at vælge et studieområde under Subjects og derefter vælge Undergraduate under Course level. 
  • Det er også muligt at lave en mere specifik søgning ved enten at skrive et søgeord ind under Title eller ved at skrive et fags fagkodenummer ind i feltet Course number.


Hvordan finder jeg de rigtige fag?

Se gode tips og råd til hvordan du finder de rigtige fag – og hvad du skal være opmærksom på, når du kigger efter fag.


Restriktioner på fag

OBS! På University of Victoria (UVic) kan vi kun hjælpe dig afsted på et Study Abroad-ophold (Semesterophold) på bachelorniverau (undergraduate level). Vil du læse business-fag på kandidatniveau, kan vi hjælpe dig afsted til UVic på et sommerophold (SGBS). Læs mere under Sommerkurser.

Du bør være opmærksom på følgende restriktioner, når du kigger på fag:

  • Hvis et fag kræver særlige faglige forudsætninger (prerequisites), er det sværere at få lov til at tage det
  • Hvis et fag kræver særlige faglige forudsætninger (prerequisites), skal du kunne bevise, at du opfylder dem, før du kan tilmelde dig faget. Vær forberedt på at det kan være en langvarig process og muligvis først falde på plads sent i processen.
  • Fag som er forbeholdt studerende, der læser fuld tid på et program, kan være meget sværere at få, og vil først falde på plads sent i processen

Hvert år laver universitetet en liste over de fag, Study Abroad-studerende anbefales at tage, dvs. fag som ikke har faglige forudsætninger (prerequsites).

Download listen over anbefalede fag 2020/2021

Hvert semester laver Gustavson School of Business en liste over hvilke fag, der er åbne for Study Abroad-studerende:

Hvad betyder fagkoderne?

Fagkoderne forklarer, hvilket studieområde faget ligger inden for, og hvilket niveau faget er på.

Den første række af bogstaver er en forkortelse for det studieområde, faget ligger indenfor. MGMT 647 er eksempelvis et fag, der ligger indenfor management (MGMT).

Det første ciffer i fagkoden viser, hvilket niveau faget er på.

  • For fag på bachelorniveau (undergraduate level) er det første ciffer 1-4 (f.eks. CHLS 340 eller ENGR 102).
  • For fag på kandidatniveau (graduate level) er det første ciffer 5 eller 6 (f.eks. GBA 595 eller MGMT 647).

På University of Victoria (UVic) kan vi kun hjælpe dig afsted på et Study Abroad-ophold (Semesterophold) på bachelorniverau (undergraduate level). Vil du læse business-fag på kandidatniveau, kan vi hjælpe dig afsted til UVic på et sommerophold (SGBS). Læs mere under Sommerkurser.

OBS! Når du kigger på fag, er det vigtigt at vælge fag, som passer til det niveau, du skulle være på herhjemme. Hvis du er af sted på dit sidste år på bacheloren, og eksempelvis tager første års fag i udlandet, vil niveauet på fagene højst sandsynligvis være lavere, end hvad du er vant til. Et godt råd er, at vælge fag i udlandet der ligger på samme år, som det år du er af sted på.


 

Hvor mange fag?

Du skal være fuldtidsstuderende i universitetets øjne hvis du skal læse i mere end seks måneder i Canada for at kunne få og overholde reglerne for dit studievisum. Du behøver ikke et studievisum til Canada, hvis du skal læse i mindre end seks måneder.

  • Et fuldtidsstudium er minimum 6 units per term
  • De fleste fag giver 1,5 units
  • Studerende tager normalt mellem tre til fem fag (4,5 - 7,5 units) på et term og normalt fire fag (6 units) på en summer session.

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.


 

Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Bachelorniveau (undergraduate level)

På University of Victoria kan du færdiggøre en bacheloruddannelse (undergraduate degree) på tre år og i nogle tilfælde fire år.

Universitetets uddannelser på bachelorniveau (undergraduate level)


Kandidatniveau (graduate level)

Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe dig med at søge ind på en hel uddannelse på kandidatniveau (graduate degree) på universitetet.


Top-up bacheloruddannelse

Vi har ingen særlig aftale om top-up bacheloruddannelser, men det er muligt at søge ind på en af universitetets bacheloruddannelser, og samtidig søge om at få meritoverført fag du har afsluttet på eksempelvis din erhvervsakademiuddannelse i Danmark. Når universitetet behandler din ansøgning, vil de vurdere, om de vil give dig merit for nogle eller alle dine afsluttede fag. Jo mere dine fag eller afsluttede uddannelse ligner den du søger ind på, jo større er chancen for at få merit. Det vil fremgå af dit optagelsesbrev, hvor mange semestre du skal afslutte for at opnå en Bachelorgrad.

Vær opmærksom på at hvis du bliver optaget på en hel bacheloruddannelse på University of Victoria, så skal du som minimum tage to års studier på Universityof Victoria – underordnet hvor meget merit du får for din erhvervsakademiuddannelse.

Læs mere om hele uddannelser på bachelorniveau på universitetet.


Sommerkurser

Det er muligt at tage fag i sommerperioden på University of Victoria. Du kan vælge at tage på et Study Abroad-ophold på et eller flere af deres syv summer terms, eller du kan vælge mellem de to særlige programmer for business-studerende.

Study Abroad-ophold om sommeren

Universitetets generelle sommerkurser ligger i deres Summer session mellem maj og august. Summer session er opdelt i syv terms af forskellig varighed.

De forskellige fag kan vare alt fra tre uger til fire måneder. Man tager normalt 4 fag (6 units) på en hel summer session.

Sommerkurser

Download listen over åbne business-fag - Sommer 2020 - udbydes udelukkende online

Download listen over åbne business-fag - Sommer 2021

Når du tager afsted på et sommerkursus på University of Victoria, er det det samme som at søge ind som Study Abroad-studerende  – studieperioden ligger bare om sommeren.

Læs derfor mere om fag på University of Victoria under Study Abroad (Semesterophold).


Særlige Business-programmer om sommeren

Peter B. Gustavson School of Business (University of Victoria's Business-fakultet) udbyder to særlige programmer over sommeren:

De to programmer er udelukkende for internationale studerende med en fast pakke af fag, som alle tager. Alle bor on-campus, hvor der er mulighed for at møde lokale canadiske studerende. Der vil også være en række sociale aktiviteter i løbet af programmet. Selvom begge programmer er business-relaterede, så henvender begge programmer sig også til studerende med anden faglig baggrund end business.

OBS! ISIBM og SGBS programmerne udbydes ikke online, men ved fysisk tilstedeværelse på campus i sommeren 2020.


Internship (Praktikophold)

Hvis du er interesseret i et praktikophold på universitetet, så kontakt os på vejledning@edu-danmark.dk


Sprogkurser

Vi kan desværre ikke hjælpe dig afsted på et sprogkursus på University of Victoria.


Specielle programmer

Der udbydes ikke specielle programmer på universitetet.


 

Gå til toppen Kontakt os

Kontakt os

EDU’s vejledning er gratis og uforpligtende.
Så kontakt os endelig!
Indsend formularen eller ring til os på 70 20 28 24 på hverdage mellem kl. 9 og 16.