EDUpedia

Der er en masse nye udtryk at holde styr på, når man skal til at planlægge sin uddannelse i udlandet.

Derfor har vi lavet denne EDUpedia, der er et opslagsværk over alle de udtryk, som bliver brugt på hjemmesiden og i beskeder fra os eller vores partneruniversiteter.

Hvis du har forslag til andre udtryk, der også bør fremgå, eller kommentarer til forklaringerne, vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan skrive til os på info@edu-danmark.dk

Indholdsfortegnelse

A - C (Acceptance form - Credit Points)
D - N (Diploma til MRV Fee)
O - S (Offer Letter - Study Abroad)
T - V (Telegraphic Transfer - Verificeret Kopi)

 

A - C

 

Acceptance Form
AU/NZ

Formular, som du skal udfylde og returnere til EDU, hvis du ønsker at tage imod tilbuddet om studieplads. Formularen modtager du sammen med sit optagelsesbrev, ellers skal du downloade den fra universitetets webside (du modtager et link).

Advanced Standing

Hvis du søger om advanced standing, betyder det, at du førhen har taget fag, som du ønsker at få meritoverført til den nye grad. Dette er kun relevant for studerende der søger om optagelse på hele grader i udlandet. For en forklaring af meritoverførsel se merit.

Ansøgningserklæring

Ansøgningserklæringen forklarer, hvad der er EDU's ansvar, og hvad der er ens eget ansvar i ansøgningsprocessen. Du udfylder den online som første skridt i ansøgningsprocessen.

Ansøgningsgebyr

(Application fee)

Nogle universiteter opkræver ansøgningsgebyr ved ansøgningstidspunktet. Se mere under universiteternes profiler.

Hvis der er et ansøgningsgebyr, behandler universitetet ikke ens ansøgning, før ansøgningsgebyret er betalt. Ansøgningsgebyret refunderes som oftest ikke.

Application fee

Se ansøgningsgebyr.

Bankbrev

Et bankbrev er et brev fra din bank, hvori de udtaler sig om, hvorvidt de mener, at du kan finansiere sit studieophold. Dit fulde navn og det beløb, som universitetet kræver, skal fremgå af brevet, og det skal være originalt på brevpapir og med stempel. Kontakt EDU på vejledning@edu-danmark.dk for at få en skabelon til bankbrevet.

Betinget optagelsesbrev  
Se Conditional Offer Letter.
 

Certificate

Et Certificate er normalt en grad på kandidatniveau, som varer et til to semestre. Et Certificate svarer normalt ikke til en hel dansk kandidatuddannelse.

CoE
AU

CoE (Confirmation of Enrolment) er en bekræftelse på, at universitetet har registreret din accept af studieplads og betaling, og er ligeledes det dokument du skal bruge for at kunne søge om studievisum.

Conditional Offer Letter AU/NZ

Conditional Offer Letter er det samme som et optagelsesbrev, men med conditions/betingelser. Det vil sige, at du mangler at opfylde et eller flere krav/betingelser, før universitetet kan optage dig endeligt. Disse conditions vil være anført i dit Conditional Offer Letter. Du får studiepladsen, såfremt du opfylder kravene inden studiestart eller før en anført deadline. Det er det samme, som et betinget optagelsesbrev.

Conditions

Krav/betingelser i forbindelse med din optagelse, som du ikke opfyldte, da du ansøgte, men som du skal opfylde for at blive endeligt optaget på universitetet (eksempelvis resultat af sprogtest, endeligt eksamensbevis).

Course Crashing

Course Crashing er den måde, du typisk vælger fag på californiske universiteter. Du kan som udgangspunkt ikke blive tilmeldt fag hjemmefra, men vælger først fag, når du er ankommet på universitetet. De lokale studerende, som er i gang med en hel uddannelse på universitetet, har nemlig lov til at vælge først ifølge californisk lov. Du starter derfor med at følge samtlige fag, du er interesseret i, hvorefter du beder den enkelte undervisers om dennes tilladelse til at følge det pågældende fag. OBS! Det kan variere fra universitet til universitet, hvordan Course Crashing helt praktisk foregår.

Credit points

 

I Danmark er fag vægtet med et vist antal ECTS point, som er det europæiske system, der siger noget om, hvor meget faget fylder arbejdsmæssigt. Udenfor EU bruger universiteterne deres egne point-systemmer, oftest kaldet Credit points.

Hvor mange Credits points du skal tage i udlandet for at det svarer til et bestemt antal ECTS herhjemme beslutter din danske uddannelsesinstitution. Typisk i forbindelse med ansøgningen om forhåndsgodkendelse.

 CRICOS

 CRICOS er Australiens officielle database over anerkendte uddannelsesinstitutioner og anerkendte uddannelser. Læs mere om det her.

D - N

 

Graduate Diploma

Et Diploma er normalt en grad på kandidatniveau, som varer et til to semestre. Et Diploma svarer ikke til en hel dansk kandidatuddannelse. 

Eksamensbevis fra din gymnasielle uddannelse på engelsk

I nogle tilfælde skal du vedlægge dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse på engelsk. Har du ikke en engelsk udgave af dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, har du ret til at få et sådant lavet.

Denne ret er beskrevet i eksamensbekendtgørelsen kapitel 8, paragraf 34 stk. 3. “Efter eksaminandens anmodning skal beviset tillige udfærdiges på engelsk som bekræftet kopi”.

Engelskkrav

Næsten alle universiteter har et engelskkrav, hvilket betyder, at universitet vil have bevis for dine engelskkundskaber. Engelskkravet kan opfyldes på forskellige måder og varierer fra universitet til universitet. Se universiteternes profiler eller kontakt EDU på vejledning@edu-danmark.dk.

Forhåndsgodkendelse

Hvis du ønsker at tage fag i udlandet, som efterfølgende skal være en del af din danske uddannelse, så skal du søge om en forhåndsgodkendelse.

Du søger om forhåndsgodkendelse af de fag, du ønsker at tage på det udenlandske universitet igennem studienævnet på din danske uddannelse. Forhåndsgodkendelsen er studienævnets tilsagn om, at du kan få meritoverført de fag, du tager i udlandet, til din danske uddannelse.

Forhåndsgodkendelsen er også et krav, såfremt du ønsker at søge udlandsstipendium og udlandsstudielån.

Det er en god idé at få forhåndsgodkendt lidt flere fag end du har brug for, da du så har mere fleksibilitet i forhold til at stykke dit skema sammen, når du kommer dertil i processen.

Forhåndsgodkendelsen kan du få lavet før eller efter, du er blevet optaget på det udenlandske universitet, men hvis du har god tid anbefaler vi, at du får lavet din forhåndsgodkendelse før du skriver dine ønskede fag på universitetets ansøgningsskema, da det altid er godt at vide, at de fag, du skriver på fra start, også er dem, som du helt sikkert kan få merit for, når du vender hjem til dit eget universitet igen.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke er et krav, at du har din forhåndsgodkendelse, inden du søger ind på et af vores partneruniversiteter. Men hvis du vil have at opholdet skal indgå i din danske uddannelse og således også have mulighed for at søge om udlandsstipendie, så skal du have lavet den på et tidspunkt, da du som sagt skal bruge den til at få merit for de fag, du tager i udlandet.

 Free-mover

Du er free-mover, når du arrangerer et studieophold i udlandet selv. Du er således ikke udvekslingsstuderende, idet du ikke benytter en af de udvekslingsaftaler, som dit eget universitet har, men derimod tager til et universitet i udlandet, som ikke samarbejder med dit eget universitet. Du er også free-mover, når du tager en hel uddannelse i udlandet, som ikke indgår i din danske uddannelse. Et free-mover ophold er det samme som et selv-arrangeret ophold og i visse tilfælde et study abroad ophold. 

Full Degree

Full degree-studerende er dem, som søger optagelse på en hel uddannelse i udlandet. Dette inkluderer ansøgere til bachelor- eller kandidatuddannelser, Top-Up programmer, Postgraduate Diploma, Graduate Certificate, mv.

Graduate

Se postgraduate.

I-20
USA

I-20 er den formular, du skal bruge for at søge studievisum til USA. Du får dit I-20 af det amerikanske universitet, når du er optaget på universitetet. Dokumentet er lige så vigtigt som dit pas, og du skal passe godt på originalen, da kopier er ugyldige.

IELTS test

IELTS (International English Language Testing System) er en sprogtest, som er anerkendt af alle EDU's samarbejdsuniversiteter. Kravene til hvilken score du skal have for at opfylde engelskkravet, kan ses på de enkelte universiteters profiler på EDUs hjemmeside under Hvordan søger jeg > engelskkrav. Bemærk at universiteterne kræver en IELTS Academic test og ikke en IELTS General Training test.

Legatliste

Hvert semester indsamler EDU information om, hvilke legatudbydere der har støttet vores studerende i forbindelse med deres studieophold i udlandet. Den information kan komme dig til gode, når du søger via EDU. Vi har nemlig mulighed for at sende dig vores legatliste, så du kan bruge denne som udgangspunkt for din legatsøgning.

Kontakt EDU på vejledning@edu-danmark.dk for mere information. 

Merit

Overførsel af fag fra et studium til et andet f.eks. i forbindelse med et semester ophold i udlandet (Study Abroad), hvor du overfører fag fra et studieophold i udlandet til et dansk studium, og Top-Up programmer, hvor du overfører fag fra din danske erhvervsakademiuddannelse til en bacheloruddannelse på et universitet i udlandet.

Motiveret ansøgning

En motiveret ansøgning skal i visse tilfælde vedlægges som en del af din ansøgning til det udenlandske universitet. Det vil afhænge af det enkelte universitets krav, om en motiveret ansøgning er påkrævet, og hvad den i så fald vil skulle indeholde.

En motiveret ansøgning vil generelt indeholde en beskrivelse af dine grunde for at vælge det pågældende universitet, dine ambitioner i forhold til de fag, som du skal læse på universitetet samt en beskrivelse af dig selv som person og en forklaring af, hvordan du opfylder universitetets krav.

MRV fee
USA

Det gebyr, som man betaler for at søge om studievisum til USA.

O - S

 

Offer Letter

(Optagelsesbrev)

Se optagelsesbrev

Offer of Place

(Optagelsesbrev)

Se optagelsesbrev

Optagelsesbrev

Når universitetet har behandlet din ansøgning og valgt at optage dig, modtager du dit optagelsesbrev. Her står typisk, hvilket program du er optaget på, studiets varighed, tuition fee osv. På de australske og newzealandske universiteter kan der også være anført nogle betingelser (conditions), du skal opfylde, inden du kan blive endeligt optaget (se conditional offer letter)

OSHC
AU

OSCH (Overseas Student Health Cover) er en obligatorisk forsikring i Australien, som du betaler sammen med tuition fee. Forsikringen dækker lægebesøg og hospitalsindlæggelse i Australien – ikke andet. EDU anbefaler, at du derudover tegner en rejseforsikring.

Postgraduate

Postgraduate svarer til kandidatniveau eller Ph.d. niveau i Danmark. Postgraduatefag og -uddannelser kan typisk tages efter en afsluttet bacheloruddannelse. I USA kaldes postgraduate som oftest bare graduate.

Prerequisite

Prerequisite er de faglige kvalifikationer, som man skal have for at tage et specifikt fag. Disse kan typisk dokumenteres med fagbeskrivelser på engelsk af de fag, du har taget i løbet af din danske uddannelse.

Quarter

Nogle universiteter har ikke semesterstruktur, men har i stedet fire quarters på et akademisk år. Et quarter varer normalt i cirka tre måneder.

Secondary school/level

Secondary level er gymnasieniveau. Når du i et ansøgningsskema bliver bedt om at angive, hvilken secondary education du har afsluttet, så er det oplysninger om din gymnasiale uddannelse, du skal angive.

 Selvarrangeret ophold

 Se Free-mover.

SEVIS fee
USA

SEVIS står for Student and Exchange Visitor Information System. Det er et gebyr, du skal betale, når du søger studievisum til USA. Det bruges til at dække de administrative omkostninger ved at udstede studievisum.

Sprogkrav

(Engelskkrav)

Se Engelskkrav

Standard Invoice
NZ

Et dokument, som du får sammen med sit offer letter, hvorpå der står anført det beløb, du skal betale – tuition fee, forsikring osv., og hvordan du betaler.

Student Visa

Se Studievisum

Studieafgift

(Undervisningsafgift)

Se undervisningsafgift

Studievisum

Når du læser i udlandet, skal du oftest have et studievisum. Det kan oftest først søges efter, du er optaget på det udenlandske universitet. EDU hjælper dig med processen, når det bliver relevant.

Study Abroad

Study Abroad-studerende er studerende, som søger til udlandet på et kortere studieophold. Dette inkluderer studerende ved danske videregående uddannelsesinstitutioner, som vil læse et semester eller to af deres uddannelse i udlandet (meritgivende studieophold) samt studerende, som ikke er tilmeldt en uddannelse i Danmark, men som gerne vil læse et semester eller to i udlandet. Studieopholdet er karakteriseret ved, at den studerende skal betale tuition fee på det udenlandske universitet – til forskel fra udvekslingsstuderende.

T - V

 

Telegraphic Transfer

 

Telegraphic Transfer (TT) betyder bankoverførsel og er den anbefalede måde at betale undervisningsafgift (tuition fee) på, da du normalt ikke kan betale beløb i den størrelsesorden med et Visa/Dankort.

Tertiary school/level

Tertiary level er videregående uddannelsesniveau. Når du i et ansøgningsskema bliver bedt om at angive, hvilken tertiary education du er i gang med eller har afsluttet, så er det oplysninger om din videregående uddannelse, du skal angive.

TOEFL test

Test of English as a Foreign Language – sprogtest som er anerkendt af alle EDU's samarbejdsuniversiteter. Kravene til hvilke scores du skal have for at opfylde engelskkravet, finder du på de enkelte universiteters profiler på EDU's hjemmeside under Hvordan søger jeg? > Engelskkrav.

Bemærk at universiteterne kræver en internetbaseret TOEFL test, da en institutional TOEFL test kun kan bruges, hvis man skal på udveksling gennem sin danske uddannelsesinstitution.

Se i øvrigt Engelskkrav.

Top-up bachelor

Særligt tilrettelagte programmer for studerende med en kortere videregående uddannelse, hvor det er muligt at tage en bachelorgrad på to, tre eller fire semestre, da der gives merit for den kortere videregående uddannelse i forhold til bestemte uddannelser/specialiseringer. Se mere om top-up bacheloruddannelser under universiteternes profiler.

Transcript

Transcript er det engelske ord for karakterudskrift, dvs. en oversigt over dine karakterer.

Trimester

Nogle universiteter har ikke semesterstruktur, men har i stedet tre trimestre på et akademisk år. Et trimester varer normalt cirka 3 til 4 måneder.

Tuition Fee

(Undervisningsafgift)

Se undervisningsafgift

Ubetinget optagelsesbrev AU/NZ  Se Unconditional Offer Letter

Udlandsstipendium

Udlandsstipendium gives til kortvarende meritgivende studieophold (som del af en dansk uddannelse) eller til hele kandidatuddannelser, som opfylder visse krav. I begge tilfælde gives udlandsstipendiet i op til to år. Se mere på vores side om udlandsstipendium  og www.su.dk

Udvekslingsstuderende

Hvis du tager på udveksling, er du udvekslingsstuderende. Det betyder, at du som studerende tager ud igennem din egen uddannelsesinstitution på en samarbejdsaftale. Udvekslingsstuderende betaler ikke undervisningsafgift (tuition fee) for at læse i udlandet. Studerende, der tager ud igennem EDU, skal betale undervisningsafgift (tuition fee) og er således ikke udvekslingsstuderende, men derimod Study Abroad-studerende på et Study Abroad-ophold.

Unconditional Offer Letter AU/NZ

Et Unconditional Offer Letter er det endelige optagelsesbrev, som bekræfter, at du har opfyldt de conditions/betingelser, som var i dit Conditional Offer Letter. Det er det samme som et ubetinget optagelsesbrev

Undergraduate

Undergraduate svarer til bachelorniveau i Danmark. Undergraduate-fag og uddannelser kan således tages efter en afsluttet gymnasial uddannelse.

Undervisningsafgift

Det beløb, det koster at læse på det udenlandske universitet – kaldet tuition fee.

Upper Secondary Level

(Secondary School/level)

Se Secondary school/level.

Verificeret kopi

En verificeret kopi betyder, at udsteder af dokumentet eller en officiel dansk myndighed har underskrivet og stemplet en kopi af det originale dokument.

Når en kopi verificeres, betyder det, at udsteder står inde for, at kopien er ens med originalen.

Dit karakterudskrift skal eksempelvis underskrives og stemples af studiesekretariatet på din uddannelsesinstitution.

Gå til toppen Kontakt os

Kontakt os

EDU’s vejledning er gratis og uforpligtende.
Så kontakt os endelig!
Indsend formularen eller ring til os på 70 20 28 24 på hverdage mellem kl. 9 og 16.