Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvad kan jeg læse på California State University Northridge (CSUN)?

Study Abroad (Semesterophold)
Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau
Top-up bacheloruddannelse
Sommerkurser
Internship (Praktikophold)
Sprogkurser
Specielle programmer


Study Abroad (Semesterophold)

Study Abroad er en betegnelse for et studieophold i udlandet, hvor du ikke afslutter en hel uddannelse i udlandet. Study Abroad minder meget om udveksling og varer 1-2 semestre. Ved udveksling rejser du ud gennem en udvekslingsaftale på din danske uddannelsesinstitution og får hjælp af det internationale kontor. Ved Study Abroad finder du selv et relevant universitet i udlandet, du ønsker at læse på. Vælger du et af EDU's partneruniversiteter, får du gratis hjælp af EDU gennem ansøgningsprocessen. Se uddybning på vores side om udveksling og Study Abroad

Vil du læse et semester eller to på universitetet, kan du normalt selv vælge dine fag på kryds og tværs af fagretninger. Du skal blot opfylde kravene (prerequisites) til de enkelte fag.

Du finder universitetets udbud af fag i deres fagdatabase.

Du kan med fordel læse vejledningen til CSUN’s fagdatabase.

Følgende flyers giver også et godt overblik over, hvad der kan lade sig gøre inden for de største af fagområderne:

OBS: Hvis der i fagbeskrivelsen i sidste kolonne står "DEPT", betyder det, at faget kun i særlige tilfælde udbydes til internationale studerende.
 

Hvordan finder jeg de rigtige fag?

Se gode tips og råd til hvordan du finder de rigtige fag – og hvad du skal være opmærksom på, når du kigger efter fag.


Særlige forhold på California State University Northridge

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Du kan som udgangspunkt kun søge ind, hvis du er bachelorstuderende. I enkelte tilfælde kan der dog gøres undtagelser. Kontakt EDU for yderligere information.

 • Den californiske lovgivning giver amerikanske studerende førsteret til at vælge fag. Men CSUN bestræber sig på at sikre, at også internationale studerende kan vælge fag hjemmefra og så vidt muligt få dem skemalagt inden studiestart.

  Vores erfaring har dog på det seneste været, at de fleste kun har fået ét fag godkendt inden studiestart og dermed skal "course crashe" i starten af semesteret. Det betyder, at man til at starte med skal følge alle de fag, man finder interessante, og derefter skal indhente underviserens godkendelse til at få lov til at følge faget.
   

Restriktioner på fag

Vær opmærksom på, at der er nogle særlige prerequisites, hvis du skal læse fag inden for Business. Du kan finde mere information i CSUN's Business - Prerequisites Guide.

Læser du HA Almen på CBS, er der nogle særlige forhold du skal være opmærksom på.

 • Mechanical Engineering: For at få lov til at følge fag inden for Mechanical Engineering, så skal man have bestået de præcise "prerequisites" til faget - det betyder have fået mindst C i faget herhjemme.
   

Hvad betyder fagkoderne?

Fagkoderne indikerer, hvilket studieområde faget ligger inden for, og hvilket niveau faget er på.

Den første række af bogstaver er en forkortelse for det studieområde, faget ligger indenfor. MKTG 370 er eksempelvis et fag, der ligger indenfor Marketing (MKTG).

Det første ciffer i fagkoden viser, hvilket niveau faget er på.

 • For fag på bachelorniveau (undergraduate level) er det første ciffer 1-4 (f.eks. BIOL 315 eller COMS 225).

 • For fag på kandidatniveau (graduate level) er det første ciffer 5 eller højere (f.eks. EOH 570 eller MKT 641).

OBS! Når du kigger på fag, er det vigtigt at vælge fag, som passer til det niveau, du skulle være på herhjemme. Hvis du er af sted på dit sidste år på bacheloren, og eksempelvis tager første års fag i udlandet, vil niveauet på fagene højst sandsynligvis være lavere, end hvad du er vant til. Et godt råd er, at vælge fag i udlandet der ligger på samme år, som det år du er af sted på.


Hvor mange fag?

Du skal være registreret som fuldtidsstuderende for at kunne overholde reglerne omkring dit studievisum. 

 • Et fuldtidsstudie er minimum 12 units of credit per semester på bachelorniveau og 9 units of credit på kandidatniveau.

 • De fleste fag giver 3-4 units of credit.

 • 12-15 units of credit svarer normalt til 30 ECTS.

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.


Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe dig med at søge ind på en hel uddannelse på California State University Northridge (CSUN).


Top-up bacheloruddannelse

Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe dig med at søge ind på en top-up bacheloruddannelse på California State University Northridge (CSUN).


Sommerkurser

Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe dig med at søge ind på sommerkurser på California State University Northridge (CSUN).


Internship (Praktikophold)

Det er desværre ikke muligt at komme i praktik i forbindelse med et studieophold på California State University Northridge (CSUN).


Sprogkurser

På California State University Northridge (CSUN) kan du også tage et kursus i engelsk, der hedder Intensive English Program (IEP)

Læs mere om Intensive English Program


Specielle programmer

Der udbydes ikke specielle programmer på universitetet.