Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse
Cecilie på AUT University, New Zealand

Udlandsophold gav nyt perspektiv på studiet

For Cecilie var udlandsopholdet et godt afbræk til at få et pusterum fra studiet i Danmark. ”Mit ophold var super fedt, både fordi det var en fantastisk oplevelse, men også fordi det gav mig et andet perspektiv på min uddannelse,” fortæller hun. Opholdet i New Zealand var også med til at skaffe Cecilie et job hjemme i Danmark.

Undervisere med engagement

Afleveringer, forelæsninger og lange dage på et hårdt studie var motivationen for Cecilie, der valgte at læse et semester på AUT University i New Zealand i efteråret 2015. Her læste hun et semester af hendes uddannelse Softwareudvikling, som hun til dagligt læser på IT-Universitetet i København. Valget faldt på AUT University, dels fordi landet, kulturen og omgivelserne tiltrak den rejselystne Cecilie.

Undervisningen på AUT University foregik med engagerede og motiverede undervisere, hvilket Cecilie fremhæver som en klar fordel ved universitetet: ”Man kunne mærke, at de virkelig brændte for det, så det var enormt positivt og gjorde det hele mere spændende.” Cecilie fortæller om undervisere, der stillede sig til rådighed og var gode til at tilbyde deres hjælp. ”Underviserne gjorde meget for at hjælpe de studerende godt igennem studiet.

Nogle forelæsninger foregik i store auditorier med 200 medstuderende. ”Jeg kommer fra et lille universitet, så det var meget anderledes,” fortæller Cecilie, der så det som en god udfordring at prøve noget nyt.

Efter undervisningen var der ofte øvelser, hvor de studerende havde mulighed for at arbejde med stoffet i praksis. ”Nogle gange kunne undervisningen godt være lidt abstrakt, så det fungerede rigtig godt, at man fik lov at behandle metoderne og forstå dem bedre efter undervisningen,” fortæller Cecilie.

Socialt og internationalt netværk

Hverdagen i den multikulturelle storby Auckland gav fantastiske oplevelser og et stærkt socialt netværk. Netop dét at få venner – eller mangel på samme – var en frygt for Cecilie inden afrejsen fra Danmark, men det viste sig at være ubegrundet: ”Man får hurtigt et netværk, når man er af sted, for alle kommer jo uden venner og familie,” fortæller Cecilie og fortsætter: ”Alle er interesserede i at få knyttet bånd så hurtigt som muligt, så det endte med at være en større frygt, end det burde have været.”

Cecilie boede på campus, hvor nationaliteter fra hele verden var repræsenteret. ”Jeg boede sammen med folk fra Mexico og USA og når man var rundt i de andre lejligheder, mødte man selvfølgelig de andre nationaliteter, der boede der.

De mange nye venner har givet Cecilie et vidtspændende netværk over hele verden, og allerede tre måneder efter hjemkomsten fik hun besøg fra Norge og til foråret skal hun besøge en medstuderende i Canada. Cecilie fortæller, at hun efter sit ophold har masser af relationer at bevare og at hun tilmed fik en ven fra sit eget studie i Danmark: ”Jeg mødte en fra mit eget universitet dernede, som jeg ikke rigtigt har snakket med herhjemme. Vi blev venner og det er super fedt at kunne tage hjem og dele oplevelserne med ham.”

Erfaringer fra AUT University gav et job

Efter Cecilie kom hjem til Danmark, har hun scoret et fedt job som undervisningsassistent på studiet. I New Zealand læste hun faget IT Project Management, der på mange måder minder om det fag, hun nu skal være undervisningsassistent til herhjemme. Hun kan derfor drage nytte af den internationale erfaring, hun fik i New Zealand i jobbet.

I ansøgningsprocessen til jobbet var det vigtigt for Cecilie at fremhæve de kompetencer, hun opnåede under sit ophold. ”Jeg lagde især vægt på det faglige indhold, af de fag jeg tog, da jeg var af sted. Derudover fokuserede jeg min ansøgning på de sociale færdigheder jeg tillagde mig undervejs.” Efter et semester i et engelsktalende land har Cecilie ligeledes øvelse i at kommunikere på engelsk, hvilket er en klar fordel i jobbet, hvor hun skal arbejde sammen med en engelsk forelæser.

Vil du vide mere om AUT?

Vi vil meget gerne give dig mere information om AUT. Du kan møde AUT på EDU Days studie- og praktikmesse i København, Odense, Aarhus og Aalborg. Og du kan også møde Cecilie.