Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvad kan jeg læse på AUT University?

Study Abroad (Semesterophold)
Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau
Top-up bacheloruddannelse
Sommerkurser
Internship (Praktikophold)
Sprogkurser
Specielle programmer


Study Abroad (Semesterophold)

Study Abroad er en betegnelse for et studieophold i udlandet, hvor du ikke afslutter en hel uddannelse i udlandet. Study Abroad minder meget om udveksling og varer 1-2 semestre. Ved udveksling rejser du ud gennem en udvekslingsaftale på din danske uddannelsesinstitution og får hjælp af det internationale kontor. Ved Study Abroad finder du selv et relevant universitet i udlandet, du ønsker at læse på. Vælger du et af EDU's partneruniversiteter, får du gratis hjælp af EDU gennem ansøgningsprocessen. Se uddybning på vores side om udveksling og Study Abroad

Vil du læse et semester eller to på universitetet, kan du normalt selv vælge dine fag på kryds og tværs af fagretninger. Du skal blot opfylde kravene (prerequisites) til de enkelte fag.

Du finder universitetets udbud af fag i deres fagdatabase.

Når du skal lave en søgning i fagdatabasen, er det eneste du skal gøre følgende:

  • Skriv et relevant søgeord.

  • Vælg et fag på oversigten over udbudte fag

  • Læs uddybende beskrivelse af faget.

  • Tjek under punktet "Time table", at faget udbydes det semester, du gerne vil afsted.

OBS: Hvis du laver en søgning uden at skrive noget i fritekstfeltet, får du en liste over alle udbudte fag.
 

Hvordan finder jeg de rigtige fag?

Se gode tips og råd til hvordan du finder de rigtige fag – og hvad du skal være opmærksom på, når du kigger efter fag.


Hvad betyder fagkoderne?

Fagkoderne forklarer, hvilket studieområde faget ligger inden for, og hvilket niveau faget er på.

Det tredje ciffer i fagkoden viser, hvilket niveau faget er på.

  • For fag på bachelorniveau (undergraduate level) er det første ciffer 5-7 (f.eks. 215404 eller 167352).

  • For fag på kandidatniveau (graduate level) er det første ciffer 8-9 (f.eks. 768002 eller 219109).

OBS! Når du kigger på fag, er det vigtigt at vælge fag, som passer til det niveau, du skulle være på herhjemme. Hvis du er af sted på dit sidste år på bacheloren, og eksempelvis tager første års fag i udlandet, vil niveauet på fagene højst sandsynligvis være lavere, end hvad du er vant til. Et godt råd er, at vælge fag i udlandet der ligger på samme år, som det år du er af sted på.


Hvor mange fag?

Du skal være fuldtidsstuderende i universitetets øjne for at kunne få og overholde reglerne for dit studievisum. 

  • Et fuldtidsstudium er minimum 60 credit points per semester.

  • De fleste fag giver 15 credit points.

  • 60 credit points giver normalt 30 ECTS. 

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Kombiner dine fag med et praktikophold

På AUT er det muligt at kombinere dit studieophold med et praktikophold


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Bachelorniveau (undergraduate level)

På AUT kan du færdiggøre en bacheloruddannelse (undergraduate degree) på tre år eller fire år i nogle tilfælde.

Universitetets uddannelser på bachelorniveau (undergraduate level)
 

Kandidatniveau (graduate level)

Du kan også læse flere forskellige slags hele uddannelser på kandidatniveau eller derover (graduate level) blandt andet en Master's Degree, et Graduate Certificate, Postgraduate Diploma eller en PhD. 

En hel uddannelse på kandidatniveau tager typisk halvandet år.

Universitetets uddannelser på kandidatniveau (graduate level)

OBS! Hvis du overvejer at tage en hel kandidatuddannelse i udlandet, bør du være opmærksom på, at uddannelsessystemer udenfor Danmark er opbygget på en anden måde. Det er eksempelvis normalt at arbejde nogle år efter sin bacheloruddannelse og først vende tilbage for at tage sin kandidatuddannelse senere hen. Det betyder, at når man tager en kandidatuddannelse i udlandet, så vil ens medstuderende ofte være erhvervsaktiv, og derfor kan undervisningstimerne potentielt ligge om aftenen, så man kan tage en kandidatuddannelse samtidig med, at man arbejder.


Top-up bacheloruddannelse

Vi har ingen særlig aftale om top-up bacheloruddannelser, men det er muligt at søge ind på en af universitetets bacheloruddannelser, og samtidig søge om at få meritoverført fag du har afsluttet på eksempelvis din erhvervsakademiuddannelse i Danmark. Når universitetet behandler din ansøgning, vil de vurdere, om de vil give dig merit for nogle eller alle dine afsluttede fag. Jo mere dine fag eller afsluttede uddannelse ligner den du søger ind på, jo større er chancen for at få merit. Det vil fremgå af dit optagelsesbrev, hvor mange semestre du skal afslutte for at opnå en Bachelorgrad.

Læs mere om hele uddannelser på bachelorniveau på universitetet.


Sommerkurser

Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe dig med at søge ind på sommerkurser på AUT.


Internship (Praktikophold)

Du kan kombinere dit semesterophold på AUT med et praktikfag, som du kan få 30 credit points for. Du skal dog være opmærksom på, at det kun udbydes for bachelorstuderende.

Praktikmuligheder på AUT

OBS: Der vil udover det almindelige tuition fee for Study Abroad programmet også være et "placement fee" på 800 NZD, hvis du vælger universitetets "Internship Option".


Sprogkurser

På AUT kan du også tage kurser i engelsk. Du kan tage en række forskellige engelskprogrammer, inklusiv General English og Business English.

Universitetets sprogkurser i engelsk


Specielle programmer

På AUT University kan du også følge undervisning i Maorisproget, som var det oprindelige sprog på New Zealand, før øerne blev koloniseret af europæerne. Maorisproget tales stadigt og er et af New Zealands officielle sprog.

Undervisning i Te Reo Maori