Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Særlige forhold på EDU's partneruniversiteter

Nedenunder finder du en oversigt over de særlige forhold, som EDU er bekendt med på vores partneruniversiteter.


JCU Singapore, Bond University, Griffith University, Victoria University of Wellington & RMIT Vietnam:

Disse fem universiteter har trimesterstruktur. Det vil sige, at de har tre i stedet for to semestre på et studieår. Nogle studienævn vil dog ikke forhåndsgodkende et trimester som svarende til et fuldt semester (30 ECTS). Du kan derfor risikere kun at kunne få forhåndsgodkendt ca. 20-25 ECTS point.

En løsning på dette kan være, at du tager et ekstra fag enten inden eller under dit studieophold.


University of California San Diego & University of California Los Angeles:

Disse to universiteter har ”quarter”-struktur. Det vil sige, at de har fire ”quarters” på et studieår. Nogle studienævn vil dog ikke forhåndsgodkende et ”quarter” som svarende til et fuldt semester (30 ECTS). Du kan derfor risikere kun at kunne få forhåndsgodkendt ca. 20-25 ECTS point.

En løsning på dette kan være, at du tager et ekstra fag enten inden eller under dit studieophold.