Universiteter

Få overblik over hvor og hvad du kan læse

Hvad kan jeg læse på Singapore campus of James Cook University?

Study Abroad (Semesterophold)
Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau
Top-up bacheloruddannelse
Sommerkurser
Internship (Praktikophold)
Sprogkurser
Specielle programmer


Study Abroad (Semesterophold)

Study Abroad er en betegnelse for et studieophold i udlandet, hvor du ikke afslutter en hel uddannelse i udlandet. Study Abroad minder meget om udveksling og varer 1-2 semestre. Ved udveksling rejser du ud gennem en udvekslingsaftale på din danske uddannelsesinstitution og får hjælp af det internationale kontor. Ved Study Abroad finder du selv et relevant universitet i udlandet, du ønsker at læse på. Vælger du et af EDU's partneruniversiteter, får du gratis hjælp af EDU gennem ansøgningsprocessen. Se uddybning på vores side om udveksling og Study Abroad

Vil du læse et semester eller to på universitetet, kan du normalt selv vælge dine fag på kryds og tværs af fagretninger. Du skal blot opfylde kravene (prerequisites) til de enkelte fag.

Du finder universitetets udbud af fag i deres fagdatabase.

Du kan med fordel læse vejledningen til Singapore campus of James Cook University fagdatabase (Selecting your Subjects).
 

Hvordan finder jeg de rigtige fag?

Se gode tips og råd til hvordan du finder de rigtige fag – og hvad du skal være opmærksom på, når du kigger efter fag.


Restriktioner på fag

Vær opmærksom på, at det kun er udvalgte fagområder, der er åbne for studerende på Study Abroad-ophold (semesterophold):

Bachelorniveau (undergraduate level)

 • Psychology

 • Business

 • Information Technology

 • Environmental Science

 • Aquaculture

 • Education (Early Childhood)

 

Kandidatniveau (graduate level)

 • Business

 • Professional Accounting

 • International Tourism & Hospitality Management

 • Information Technology

 • Planning and Urban Design
   

Hvad betyder fagkoderne?

Fagkoderne forklarer, hvilket studieområde faget ligger inden for, og hvilket niveau faget er på.

Den første række af bogstaver er en forkortelse for det studieområde, faget ligger indenfor. MKTG 370 er eksempelvis et fag, der ligger indenfor Marketing (MKTG).

Det første ciffer i fagkoden viser, hvilket niveau faget er på.

 • For fag på bachelorniveau (undergraduate level) er det første ciffer 1-4 (for eksempel BX3032).

 • For fag på kandidatniveau (graduate level) er det første ciffer 5 eller højere (for eksempel LB5003).

OBS! Når du kigger på fag, er det vigtigt at vælge fag, som passer til det niveau, du skulle være på herhjemme. Hvis du er af sted på dit sidste år på bacheloren, og eksempelvis tager første års fag i udlandet, vil niveauet på fagene højst sandsynligvis være lavere, end hvad du er vant til. Et godt råd er, at vælge fag i udlandet der ligger på samme år, som det år du er af sted på.


Hvor mange fag?

Studieperioderne på universitetet hedder trimestre og varer cirka 4 måneder hver.

 • Et fuldtidsstudium er minimum 12 credit points per trimester.

 • De fleste fag giver 3 credit points.

 • Et trimester svarer normalt till 25-30 ECTS.

Hvis dit studienævn godkender et trimester til 20-25 ECTS, men du har brug for mindst 30 ECTS, er der forskellige muligheder at opnå dette på:

 • Du kan tage to trimestre i træk og optjene cirka 40 ECTS.

 • Du kan  tage og betale for et ekstra fag og så måske få det godkendt til 30 ECTS ved din danske uddannelsesinstitution.

Hvis du ikke har behov for 30 ECTS er der også en mulighed for at nøjedes med at tage 3 fag.

Husk at tjekke med dit studienævn i god tid om dette kan lade sig gøre.

OBS! Vær opmærksom på, at det altid er din danske uddannelsesinstitution, der bestemmer, hvor mange fag du skal tage, for at det svarer til 30 ECTS. Der findes ingen officiel konverteringsskala. 

Bemærk at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende.


Forhåndsgodkendelse

Hvis dit Study Abroad-ophold skal indgå i din danske uddannelse, er det vigtigt at få undersøgt tidligt i processen, hvordan du får en forhåndsgodkendelse. Der kan være en frist for, hvornår du senest skal søge forhåndsgodkendelse på din danske uddannelsesinstitution. Dette hænger typisk sammen med fristen for at være tilmeldt fag på din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere om forhåndsgodkendelse


Hele uddannelser på bachelor- og kandidatniveau

Bachelorniveau (undergraduate level)

På Singapore campus of James Cook University kan du færdiggøre en bacheloruddannelse (undergraduate degree) på to år og i nogle tilfælde tre år.
 

Kandidatniveau (graduate level)

Du kan også læse flere forskellige slags hele uddannelser på kandidatniveau eller derover (graduate level) blandt andet en Master's Degree, et Graduate Certificate eller et Postgraduate Diploma.

En hel uddannelse på kandidatniveau tager typisk halvandet år.

Universitetets uddannelser på bachelor- og kandidatniveau (undergraduate og graduate level)

OBS! Hvis du overvejer at tage en hel kandidatuddannelse i udlandet, bør du være opmærksom på, at uddannelsessystemer udenfor Danmark er opbygget på en anden måde. Det er eksempelvis normalt at arbejde nogle år efter sin bacheloruddannelse og først vende tilbage for at tage sin kandidatuddannelse senere hen. Det betyder, at når man tager en kandidatuddannelse i udlandet, så vil ens medstuderende ofte være erhvervsaktiv, og derfor kan undervisningstimerne potentielt ligge om aftenen, så man kan tage en kandidatuddannelse samtidig med, at man arbejder.


Top-up bacheloruddannelse

Vi har ingen særlig aftale om top-up bacheloruddannelser, men det er muligt at søge ind på en af universitetets bacheloruddannelser, og samtidig søge om at få meritoverført fag du har afsluttet på eksempelvis din erhvervsakademiuddannelse i Danmark. Når universitetet behandler din ansøgning, vil de vurdere, om de vil give dig merit for nogle eller alle dine afsluttede fag. Jo mere dine fag eller afsluttede uddannelse ligner den du søger ind på, jo større er chancen for at få merit. Det vil fremgå af dit optagelsesbrev, hvor mange semestre du skal afslutte for at opnå en Bachelorgrad.

Vær opmærksom på at hvis du bliver optaget på en hel bacheloruddannelse på universitetet, så skal du som minimum tage halvdelen af uddannelsen på universitetet – underordnet hvor meget merit du får for din danske uddannelse. 

Læs mere om hele uddannelser på bachelorniveau på universitetet


Sommerkurser

Det er muligt at tage fag i sommerperioden på Singapore campus of James Cook University. Det er dog et almindeligt trimester, som varer fra juli til oktober.

Læs derfor mere om fag på Singapore campus of James Cook University under Study Abroad (Semesterophold)


Internship (Praktikophold)

Det er desværre ikke muligt at komme i praktik i forbindelse med et studieophold på Singapore campus of James Cook University.


Sprogkurser

På Singapore campus of James Cook University kan du også tage et kursus i engelsk. Programmet hedder English Language Preparatory Program (ELPP).

Læs mere om English Language Preparatory Program (ELPP).


Specielle programmer

Pre-University Foundation Program

Dette er et otte-måneders program, hvor du vil blive forberedt på at starte på universitetet. Programmet starter i marts, juli eller november. Læs mere om programmet. Kontakt EDU på vejledning@edu-danmark.dk hvis du ønsker mere information om dette program.


Diploma of Higher Education

En anden mulighed for dig, som lige er blevet student er et "Diploma of Higher Education". Der er mulighed for tre forskellige specialiseringer: Business Studies, Information Technology, Psychological Science. I løbet af dette diplom tager du otte forskellige fag indenfor de tre specialiseringer. Kontakt EDU på vejledning@edu-danmark.dk hvis du ønsker mere information om dette program. 

 

 

Gå til toppen Kontakt os

Kontakt os

EDU’s vejledning er gratis og uforpligtende.
Så kontakt os endelig!
Indsend formularen eller ring til os på 70 20 28 24 på hverdage mellem kl. 9 og 16.